Faksimile fra Aftenposten Innsikt.

Aftenposten leverer skoleeksempel på demonisering

«Rullestoler er mangelvare i Gaza på grunn av den israelske blokaden,» skriver Aftenposten. Men stemmer det?

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

I september-utgaven til Aftenposten Innsikt er det et halvsides bilde fra Gaza. «Kvinner som sitter i rullestol, spiller basketball ved en videregående skole i Gaza by 16. august,» innleder bildeteksten.

I siste del av bildeteksten heter det: «Rullestoler er mangelvare i Gaza på grunn av den israelske blokaden som har pågått siden 2006, og det er vanskelig å skaffe reservedeler om noe skulle gå i stykker.»

MIFF ba Tine Skarland, redaktør for Aftenposten Innsikt, om kilde for disse påstandene.

Hun henviste til en rapport fra Human Rights Watch fra 2020, hvor det blant annet heter: «Folk med funksjonsnedsettelser i Gaza sa også at de møter vansker med å få tilgang til hjelpeapparater, slik som rullestoler og høreapparater, hovedsakelig på grunn av israelske importrestriksjoner, mangel på lokale myndigheters og hjelpegruppers forsyning av nødvendig utstyr og mangel på ekspertise i Gaza til å reparere skadet utstyr. Israel begrenser tilgangen til reservedeler og batterier til hjelpeapparater, ifølge den israelske rettighetsgruppen Gisha.»

MIFF har påpekt til Aftenposten at hjelpeorganisasjonen Anera så sent som 22. august 2023 «nylig distribuerte hundrevis av rullestoler til pasienter i Gaza». En talsmann for Anera sier «importrestriksjoner kan være en hindring», «men de sikret seg tillatelse på grunn av relasjonene de har utviklet gjennom mange år og vår omfattende erfaring med å oppfylle kravene til de relevante myndighetene».

Hjelpeorganisasjonen United Hands Relief & Development har en egen nettside hvor de samler inn penger til rullestoler til befolkingen på Gaza-stripen. Det nevnes ikke noe om leveranseproblemer.

Aftenpostens kilde henviser til Gisha. I februar 2023 publiserte Gisha en artikkel hvor de forteller at «elektriske rullestoler» ikke lenger står på en israelsk liste som krever spesialgodkjenning for innføring.

Aftenpostens språkbruk er feil og demoniserende. Ifølge Wikipedia brukes ordet blokade «om en situasjon når et land eller et område får stengt sine tilførsler av varer og tjenester som ledd i en konflikt med et annet land». Israel har ikke stengt for varer og tjenester til Gaza, men gjennomfører varekontroll for å hindre at våpen kommer inn til de islamistiske terrororganisasjonene i området. (I Israels varekontroll ble det nylig oppdaget forsøk på å smugle høyeksplosivt materiale ut av Gazastripen.) Israel har også holdt tilbake noen varer som i utgangspunktet er sivile, men kan misbrukes militært. I samarbeid med FN og andre internasjonale organisasjoner har Israel lagt til rette for import av slike varer på måter som best mulig sikrer at de ikke kommer i hendene på Hamas.

Det er ikke Israel som er skyld i at det mangler rullestoler på Gaza-stripen, men Hamas-regimet som prioriterer krig mot Israel fremfor velferd for sine innbyggere. Mangel på lokale myndigheters forsyning av nødvendig utstyr er nok helt klart den beste forklaringen på mangler.

I Aftenpostens egen kilde ble det oppgitt tre forklaringer på manglende rullestoler. MIFF har spurt Aftenposten hvorfor avisen kun gjengir én av forklaringene i sin bildetekst.

MIFF hadde ikke mottatt svar da denne artikkelen ble publisert.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart