Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Har Stanghelle og Aftenposten oppdaget hvordan islamske stater dikterer?

Faksimile fra Aftenposten 25. september 2023.
«Religiøse ekstremister og islamske stater må ikke få lov til å diktere loven,» skriver Harald Stanghelle i Aftenposten.

På grunn av press fra muslimske stater som er forarget over Koran-brenninger, kan Danmark og Sverige komme til å gjeninnføre forbud mot blasfemi. Dette er del av en trend over hele verden, skriver kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten 25. september. Han påpeker at disse lovene «kolliderer med idealene om både tros- og ytringsfrihet». «Det som nå skjer i det vennlige Danmark, er altså et lite ledd i en kraftig kjede som verden over strammer grepet rundt retten til religionskritikk,» skriver Stanghelle.

Aftenpostens mangeårige redaktør mener «danskene er i ferd med å gå i en stygg felle». «Det er jo de 57 landene i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) som krever forbud mot koranbrenning. Å gi etter for kravet bekrefter at brutalt press virker. Selv når det går ut over demokratiske verdier.»

Det er sjelden norske mediefolk setter fokus på OICs rolle i internasjonal politikk. Dermed blir det også vanskelig å forstå den kritikken som Israel blir utsatt for gjennom FN-systemet.

70 prosent av medlemslandene i FNs menneskerettighetsråd er ikke demokratiske land. Fra år 2015 har FNs generalforsamling vedtatt 140 resolusjoner mot Israel, og bare 64 resolusjoner til sammen mot landene Iran, Nord-Korea, Syria, Myanmar, Russland og USA. Fra år 2006 har FNs menneskerettighetsråd vedtatt 104 resolusjoner mot Israel, og bare 97 resolusjoner til sammen mot landene Syria, Nord-Korea, Iran, Eritrea, Sudan, Venezuela og Russland.

Når det gjelder OICs rolle i å legge press på Danmark og Sverige, gjennomskuer Stanghelle heldigvis agendaen. Men når det gjelder OICs rolle i den internasjonale fordømmelsen av den jødiske staten, lukker norske mediefolk øyene og blir ofte selv mikrofonstativ for retorikken som er konstruert av alliansen av muslimske stater og andre ikke-demokratiske land gjennom FN-systemet.

Stanghelle gjør et tilbakeblikk til 2015, da verdens statsledere gikk gjennom Paris-gatene i solidaritet med Charlie Hebdo. «Jeg undres på om de ville stilt opp på samme vis i 2023. Umulig å vite, selvsagt, men jeg har dessverre en nagende tvil,» skriver Stanghelle.

Blant dem som gikk i Paris den gang var PA-president Mahmoud Abbas. Samtidig som han viste solidaritet med franske karikaturtegnere, undertrykket han modige palestinske journalister på det groveste, påpeker Jan Benjamin Rødner, nestleder i MIFFs hovedstyre.

– Abbas fikk lov å fremstå som en støttespiller til de demokratiske idealene, selv om han tråkker dem ned så godt han bare kan. Å la Abbas sole seg i all denne demokratiske glansen er et godt eksempel på hva moderne diplomati går ut på – nemlig å ivareta egne lands kortvarige interesser. Og da blir 57 muslimske stater, pluss deres støttespillere, et mektig våpen som nødig utfordrer hvis man ikke absolutt må, kommenterer Rødner.

Stanghelle avslutter slik: «Jeg tror på dialog som en forutsetning for menneskelig sameksistens i demokratiske samfunn. Men det er øyeblikk hvor konfrontasjon er en forutsetning for ærlig dialog. Og slike situasjoner dukker stadig oftere opp. Akkurat nå er det i Danmark det skjer.».

Det er også på tide at norske ledere og mediefolk konfronterer OICs urettferdige behandling av Israel. Den naive tilliten til FN hos mange i Norge er ofte omvendt proporsjonal med kunnskapen om intrigene, hestehandlene og forbrytelsene som skjuler seg bak kulissene i FN-organisasjonene. Men også blant mange som kjenner FN-systemets svakheter og umoral er lojaliteten dessverre like sterk som i religiøse sekter. Les mer på temasiden Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart