Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

MIFF feirer 20 prosent vekst

Israel-konferansen 2012 blir avholdt på Thon Hotel Sandnes. (Foto: Thon Hotel)
Israel-konferansen 2012 blir avholdt på Thon Hotel Sandnes. (Foto: Thon Hotel)
Deltakerne på Israel-konferansen til Med Israel for fred (MIFF) kan glede seg over mye framgang det siste året. Antall lokalforeninger har økt fra 12 til 17, og medlemsveksten har vært 20 prosent.

Her følger noen utdrag fra årsrapporten som styreleder Morten Fjell Rasmussen og resten av hovedstyret legger frem for generalforsamlingen lørdag morgen.

 

Økonomi

Årsregnskapet for 2011 viser en total inntekt på 3.492.781 kroner. Dette er omtrent tilsvarende inntektsnivået i 2010, men den gang fikk MIFF en enkeltgave på 400.000 kroner. Årsresul­tatet ble et underskudd på 161.892 kroner, mot et budsjettert underskudd på 390.141 kroner.

 

Medlemmer

Ved generalforsamlingen i mai 2011 hadde MIFF 5.017 medlemmer, en ny rekord i organisasjonens historie.

I forbindelse med generalforsam­lingen, annonserte MIFF et nytt mål. Innen generalforsamlingen 2. juni 2012 var målet å nå 6.000 medlem­mer, tilsvarende 20 prosent vekst.

Ved årsskiftet, etter listevask, var medlemstallet 5.312. Målet på 6.000 medlemmer ble pas­sert 20. mai. 31. mai var medlemstal­let økt til 6.037.

 

Lokalforeninger

I arbeidsåret 2010-2011 fikk MIFF fire nye lokallag, Hallingdal, Gren­land, Molde og Drammen. I alle disse lagene har vi registrert svært god aktivitet.

I løpet av det siste arbeidsåret har MIFF fått fem nye lokallag, dermed har vi totalt 17. Vi ønsker de nye lokal­lagene spesielt velkommen.

MIFF Valdres 28. sept. 2011.

MIFF Ringerike 12. des. 2011.

MIFF Sunnhordland 20. jan.2012.

MIFF Østfold 25. jan. 2012.

MIFF Bodø 7. feb. 2012.

Det er vist interesse både fra Lil­lehammer og Notodden for å få til lokallag i disse områdene. Senest i dag kom det også et nytt initiativ fra Ålesund.

 

Midtøsten i fokus

MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus er inne i sin 38. årgang. Avisen kommer ut hver partallsmåned.

Avisen er en viktig kilde til god og saklig informasjon om Israel og Midt­østen for MIFFs egne medlemmer og en viktig ekstern kanal. Odd Myrland har vært redaktør siden 1994.

 

Miff.no

Daglig leder Conrad Myrland er redaktør for miff.no. Nettst­edet hadde 666 678 besøk i 2011, en økning på 18 prosent i forhold til året før.

Miff.no blir oppdatert daglig, som oftest flere ganger i døgnet.

MIFF mottar de fleste henvendelser gjennom nettstedet, og de aller fleste nye medlemmer melder seg inn gjen­nom denne kanalen.

I november 2011 gikk Miff.no over til en ny og moderne publiser­ingsløsning. De nye nettsidene er blitt godt mottatt, og framstår som en profesjonell nettavis.

 

Radiokommentarer

Conrad lager 3-4 minutters ukentlige radiokommentarer. Kommentarene er tilgjengelig på Miff.no, og sendes i flere nærradiokanaler over hele landet.

 

Torget.miff.no

Miff.no driver Norges største pro-is­raelske nettbutikk. Varene selges av uavhengige forhandlere, og MIFF får provisjon av salget.

 

Sosiale medier

MIFFs Facebook-side har 4.859 følgere, en økning fra 2.898 følgere i mai 2011. Facebook-siden blir kontinuerlig opp­datert med nyheter og kommentarer. Totalt har følgere på MIFFs Facebook-side 1.300.496 venner. De siste måne­dene har MIFFs ”totale rekkevidde” per uke variert mellom 12.000 og 28.000 brukere.

Facebook-gruppen ”Nordmenn som støtter Israel” har et medlemstall rundt 4.600.

I løpet av det siste året har MIFF opp­rettet lokale grupper for alle lokallag, som benyttes til invitasjoner til møter.

MIFFs Twitter-konto har økt fra 471 følgere i mai 2011 til 1531 norske føl­gere og 4004 følgere totalt i mai 2012.

 

MIFFs spesialmagasin

MIFFs spesialmagasin ble distribuert i Hordaland fylke i januar 2012. Ingen fylker har hatt større nettovekst i antall medlemmer det siste året, en økning på 149.

Formålet med spesialmagasinet er ikke bare å skaffe nye medlemmer. Enda viktigere er det å spre Israels beste argumenter til det norske folk, Vi tror magasinet er et effektivt red­skap i dette arbeidet.

Til sammen syv fylker har mottatt magasinet fra april 2010. Dette er de syv fylkene hvor MIFF har klart størst antall medlemmer i forhold til befolk­ningen.

En eventuell ny distribusjon i inne­værende år vil bare bli mulig dersom MIFF får betydelige inntekter over budsjett.

 

Årsrapporten skildrer videre MIFFs arbeid inn mot medier og politikere, organisasjonens arrangementer og framtidsplaner med mer. På generalforsamlingen blir det også lagt fram regnskap og revisjonsrapport. De 17 lokalforeningene presenterer også sine virksomhetsrapporter.

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart