Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Her er annonsen som Klassekampen nekter å trykke

Med Israel for fred (MIFF) har denne uken stevnet Klassekampen fordi avisen har brutt avtale om annonseinnrykk. MIFFs primære krav er å få annonsen rykket inn. Les utdrag fra stevningen.

Dagens Næringsliv meldte om stevningen lørdag. Nyheten ble fanget opp av nyhetsbyrået NTB, og er nå spredt i en rekke nettaviser over hele landet.

Faksmile fra side 116 i Dagens Næringsliv lørdag 15. september 2012.
Faksmile fra side 116 i Dagens Næringsliv lørdag 15. september 2012.

Dagens Næringsliv (klikk på lite bilde for å se faksmile) skriver at Klassekampen er saksøkt for minimum 200.000 kroner. Dette er ikke korrekt krav. MIFF søker erstatning på et beløp som er maksimalt 200.000 kroner.

 

Stevningen

12. september 2012 sendte MIFFs advokat Jan Benjamin Rødner en stevning av Klassekampen til Oslo Tingrett. MIFF krever innrykk av annonse i henhold til avtale, samt krav om erstatning for kontraktsbrudd.  Advokat Rødner skriver:

Hovedspørsmålet i denne saken dreier seg om saksøkers rett til å få rykket inn en annonse i Klassekampen.  For saksøker er det vesentligste spørsmålet i saken den idéelle interessen organisasjonen har av ikke å bli sperret ute fra normale kanaler ut til det norske samfunn og ikke å bli utsatt for diskriminering av noe slag. Saken er således i det vesentligste idéell og dreier seg ikke om formuesverdier.

Etter initiativ fra en annonseselger i Klassekampen, inngikk MIFF i begynnelsen av august en skriflig avtale om innrykk av tre helsides annonser i siste halvdel av august (Se PDF). Én uke senere, etter at materiell for annonsen var mottatt, meldte annonseselgeren at  Klassekampen ikke ville rykke inn annonsene.  «Han påstod at tilbudet var basert på sommerpriser ut fra en forutsetning om lite annonseinngang og kunne derfor ikke opprettholde tilbudet,» skriver Rødner.

MIFF klaget til annonseselgeren med kopi til ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen, men fikk svar fra administrerende direktør Marga van der Wal. Hun fastholdt at annonsene ikke ville bli trykket.

Avslaget ble påklaget dagen efter med presisering av at det dreide seg om et introduksjonstilbud, ikke et sommertilbud og at MIFF ønsket å holde seg til norsk lov.  Det ble samtidig varslet om at MIFF, om nødvendig, ville gå til domstolene.  Samme dag svarte van der Wal at annonsen ikke ville komme på. Dette fastholdt hun også da MIFFs advokat sendte e-post med prosessvarsel 30. august.

– MIFF hadde inngått en bindende avtale om innrykking av en annonse.  De begrunnelser som er gitt for saksøktes brudd på avtalen er ikke tilstrekkelige til at avtalebruddet er rettslig gyldig.  MIFF har derfor krav på at annonsen blir rykket inn, understreker Rødner. Han skriver i stevningen:

Saksøktes begrunnelse for avtalebruddet er av økonomisk karakter (lav pris og begrenset spalteplass).  Til dette anføres at dette er forhold som saksøkte har fullt herredømme over.  Det kan derfor ikke aksepteres som noen rettslig gyldig grunn for å trekke seg fra kontrakten.  Nektelsen av å innta annonsen er således rettsstridig.

MIFFs krav er innrykk av annonsene, pluss erstatning for det tapet som MIFF har lidd og lider fortløpende.

Dette gjelder både det økonomiske tapet og Klassekampens angrep på MIFFs demokratiske rettigheter ved å nekte inntak av en annonse i strid med bindende avtale.  Klassekampen fremholder i sin leserstatistikk en betydelig mengde fakta som gjør avisens lesere til et interessant mål, både for umiddelbart salg av boken Dobbeltspill og for å profilere seg inn i det miljøet leserne utgjør.  Det er velkjent at Klassekampen blir lest av mange innflytelsesrike personer, langt utover den engere venstreradikale kretsen i norsk politikk.  Dette har en betydelig egenverdi for MIFF.  Tapet ved ikke å få komme ut med annonsen, både ved salg og mulig politisk påvirkning er derfor betydelig.

I strid med Klassekampens egenannonsering, anfører van der Wal i sin e-mail den 04.09.12: «Ut fra lesergrunnlaget til Klassekampen kan vel neppe MIFF peke på et tap når annonsene ikke kommer inn.»  Det anføres at denne argumentasjonen viser en moralsk holdning som er i strid med norsk rettsfølelse.  Klassekampen synes med overlegg å opptre rettsstridig i den tro at det ikke vil få noen erstatningsmessig konsekvens for dem.  Det er derfor grunnlag for en betydelig erstatning for så vel økonomisk som ikke-økonomisk skade.

– Det er skjerpende at Klassekampen bryter avtalen med overlegg og opprettholder sin rettsstridige adferd selv efter flere advarsler.  Det er særlig skjerpende at administrerende direktør påstår at erstatningen under alle omstendigheter må bli liten fordi tapet ikke kan påvises.  Med en slik rettsforståelse vil det i mange tilfelle være uten konsekvenser for en avis å begå rettsstridig annonsenekt med overlegg, påpeker Rødner.

Hvorfor tror du Klassekampen har brutt avtalen? Skriv din kommentar under.

Bestill boken Dobbeltspill som Klassekampen ikke vil ha annonsering av.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart