Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Jon Reitan i MIFF Trondheim: Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust + årsmøte

Velkommen til åpent møte i MIFF Trondheim 12. februar med foredrag av forfatter Jon Reitan. Tema: Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. På møtet blir det også avholdt årsmøte for MIFF Trondheim.

Innkalling til årsmøte i MIFF Trondheim onsdag 12. februar 2014 (Merk møtet er tidligere blitt annonsert to uker senere i februar, men møtet er framskjøvet og riktig dato er altså 12. februar.)

Det innkalles til ordinær generalforsamling i MIFF Trondheim onsdag 12. februar kl. 19.00. Møtet finner sted på Tomasskolen 3. etasje, Festningsgata 2.

Nåværende styre består av 12 medlemmer inklusiv vararepresentanter. Det sittende styret vil anbefale å beholde antallet til 12. Se MIFFs lover. Forslag til nye styremedlemmer og saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen mandag 7. feb. (Se kontaktinformasjon under.)

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av møtereferent.
5. årsberetning
6. Regnskap og revisors beretning
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av: a. Styre b. Revisor
For avstemminger gjelder § 7 i MIFFs lover av 29/7-78.
Styret består av formann, viseformann og sekretær, kasserer, aksjonsleder, studieleder, ett styremedlem og inntil fem suppleanter. Tilsammen 12 medlemmer. Når det ikke er valgt kasserer fungerer viseformannen i dette verv.Forslag til styremedlemmer og saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen fredag 7. mars.
E-post: bjarte-larsson@hotmail.com

Umiddelbart etter årsmøtet blir det foredrag av Jon Reitan: «Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust”

I 2012, 70 år etter at de norske jødene ble arrestert og deportert til Auschwitz, ba Norge offisielt om unnskyldning for landets medvirkning til holocaust. Under den internasjonale holocaustdagen, som hvert år markeres av alle medlemsland i FN, uttalte landets daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap): «Uten å frata nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder.» I alt 772 jøder ble deportert fra Norge til Auschwitz under andre verdenskrig. Bare 34 av dem overlevde folkemordet. I dette foredraget skal Jon Reitan se nærmere på hvem de viktigste aktørene var i det norske holocaust. I hvilken grad fantes et norsk medansvar for folkemordet på Europas jødiske befolkning? Og hvordan har det norske samfunnet forstått og bearbeidet holocaust gjennom etterkrigstiden? Jon Reitan er historiker og faglig leder ved Falstadsenteret.
Det bir kaffe og utlodning og salg av Jon Reitans bok Jødene fra Trondheim.

MIFFs bøker er også for salg: Dobbeltspill, Sviket mot fredsprosessen og Halvmåne og hakekors, Arabernes og nazistenes allianse.

I tillegg er for salg Karin Abrahams bok «Da fredsbevegelsen forsvant».

Kontaktinformasjon

Arne Bjarte-Larsson, lokallagsleder,

tlf. 48189178

E-post: bjarte-larsson@hotmail.com

 

 

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart