Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Hva Norge bør si til Goldstone-rapporten

29. september skal FNs menneskerettighetsråd behandle rapporten til Goldstone-komiteen. Hva bør Norge som medlemsland si til det hele?

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig
FN-komiteen ledet av den sør-afrikanske dommeren Richard Goldstone presenterte 15. september sin granskningsrapport av den militære konflikten mellom Israel og Hamas sist vinter.

 

Den sør-afrikanske dommeren Richard Goldstone og hans medhjelpere har skrevet en 575 siders lang rapport hvor de lister opp påståtte krigsforbrytelser på israelsk og palestinsk side under konflikten på Gaza-stripen vinteren 2008/ 2009.

Ikke uventet fokuserer rapporten i all hovedsak på påståtte israelske krigsforbrytelser. Den israelske hær skal «muligens» også ha gjort «forbrytelser mot menneskeheten», gjengir det norske utenriksdepartementet i en pressemelding.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre varsler at Norge «aktivt vil følge opp rapporten i FNs menneskerettighetsråd».

– Som medlem i FNs menneskerettighetsråd vil vi i første omgang arbeide for at rapporten får en så grundig behandling som mulig når den fremlegges for behandling i Menneskerettighetsrådet, sier Støre.

– Fra norsk side har vi også lagt vekt på viktigheten av at ansvarlige for eventuelle brudd på humanitærretten blir stilt til ansvar, legger han til.

Hva burde den norske utsendingen til Menneskerettighetsrådet si når behandlingen av Goldstone-rapporten begynner 29. september? Her følger et forslag.

Kjære president, kjære kollegaer,

Menneskerettighetsrådet fikk en dårlig start helt fra 2006, da det brukte det første året på å vedta 11 resolusjoner (noen vil si 9) som alle var rettet mot den jødiske staten Israel. Ingen resolusjoner kritiserte andre regjeringer. Folkemord i Sudan, barneslaveri og religiøs forfølgelse i Kina, grov undertrykkelse i Zimbabwe og Burma, statlige rovmord i Syria og Russland og arabiske terrorbevegelser med mer ble glatt oversett.

Nå har vi fått en omfattende rapport på bordet fra Goldstone-komiteen. Den norske regjering har registrert at konklusjonene i rapporten er omstridte, men vi vil ikke gå inn på dette i denne sesjonen. Vi vil imidlertid komme med noen andre kommentarer og foreslå en videre saksbehandling.

Internasjonal lov er internasjonal lov bare når den gjelder for alle og ikke gjør forskjell fra stat til stat. Det ville ikke være rett at folkeretten ble gjort til et verktøy for diskriminering.

Kjære president. Det er ikke bare Israel som har ført krig de siste årene. Flere av medlemslandene rundt dette bordet har selv deltatt og deltar i væpnede konflikter og åpne kriger både mot andre stater og ikke-statlige aktører. Mens vi sitter her i dette møtet deltar norske styrker i kamphandlinger i Afghanistan. Det er bare fire uker siden flere titalls sivile afghanere ble drept i et NATO-ledet flyangrep. Det sitter diplomater rundt dette bordet med samme nasjonalitet som offiserene som gav ordre til angrepet.

Den norske regjering har registrert kravene om å oversende Goldstone-rapporten til sikkerhetsrådet og Krigsforbryterdomstolen i Haag. Vi mener det er prinsipielt riktig å stille ansvarlige for brudd på humanitærretten til ansvar, men vi kan ikke være med på at det stilles strengere krav til generaler og politikere som forsvarer en jødisk nasjonalstat enn til andre. Hvorfor er det større vilje til å straffeforfølge jøder involvert i krig, enn amerikanere, nordmenn og tyskere?

Norges forslag blir derfor som følger:

– Presidenten for Menneskerettighetsrådet oppretter «Fact Finding»-komiteer for alle væpnede konflikter siden 1999, hvor statlige aktører har vært involvert og hvor dødstallene overstiger 500. Menneskerettighetsrådet gir prioritet til granskningen av de konflikter hvor rådets egne medlemmer var eller er involvert i.

– Videre behandling av Goldstone-rapporten skjer etter at alle de ulike «Fact Finding»-komiteene har levert sine rapporter.

Takk for oppmerksomheten.
Vil Støre være så rakrygget, eller vil han gi etter for presset fra stater som kun er ute etter å demonisere Israel?

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart