Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Etter terroren

Vi har alle med avsky sett den uhyrlige voldsdåden en etnisk norsk terrorist har utøvet mot tilfeldige mennesker i Oslo sentrum og mot AUF-ungdommer på Utøya. Enhver normal person må på det sterkeste ta avstand fra en slik terrorisme. Vi i MIFF vil med dette uttrykke vår dypeste medfølelse med alle som er rammet av terroren.

I etterkant av terroren er det mennesker som vil forsøke å kneble debatten. De framstiller alle som er skeptiske til «det multikulturelle samfunnet» som om de har bidradd til at terroristen gjennomførte sin udåd.

Hva MIFF angår, ligger det utenfor vårt formål å ta opp disse problemstillingene i særlig grad i forhold til Norge. Men de kommer inn i forhold til Midtøsten.

Jøder i muslimske land
En grunnleggende del av virkelighetsbeskrivelsen her på MIFF er at nesten alle jøder har flyktet fra alle arabiske land, og at forholdene for minoriteter der er slik at jødene ikke har noe å flytte tilbake til. Altså: I muslimske land generelt og i arabiske land spesielt kan jøder ikke bo i frihet og verdighet. De er i beste fall annenklasses borgere. Det samme gjelder andre religiøse minoriteter også. I dag pågår en storstilt flukt av kristne fra muslimske land. Og kurderne (de fleste av dem er muslimer) har noe å fortelle om hvordan etniske minoriteter har det.

Jøder i Europa
Etter hvert som Europa blir mer og mer muslimsk, ser også stadig flere jøder at de og deres barn ikke har noen framtid her. I byer som Paris og Malmö får jøder nå oppleve det samme hatklimaet og litt av den samme trakasseringen som drev jødene ut av hele Nord-Afrika og det arabiske Midtøsten i årene like før og etter 1948.

Dette er noen av grunnene til at jødene må ha en stat hvor de er i flertall.

Når vi sier dette, blir vi beskyldt for rasisme. Det er, sier Mellomkirkelig råd og andre gode folk,uproblematisk om jøder ikke har noe sted i verden hvor de er i flertall. Det er rasisme å si at det er problematisk å være minoritet i muslimske land.

Skepsis
Dette er vi ikke enig i. Vi er skeptiske til hvordan det er å være minoritet i muslimske samfunn, og mener at jøder må ha et alternativ til det. Hvilke alternativ ikke-jøder trenger, ligger det utenfor MIFFs formål å skrive for mye om. Enhver får tenke sitt.

En parallell
I forhold til terroristen føler jeg meg litt i samme grunnleggende situasjon som sosialdemokrater og sosialister av SV-typen var i den tiden da de virkelig var sosialistiske. Stalin, og senere Mao, drev terror som kostet millioner av mennesker livet i sosialismens navn.
Men det var likevel fullt ut legitimt å være sosialist og stå for mye av det samme som Stalin og Mao når man ville gjennomføre sosialismen med fredelige og demokratiske midler. Og det ville være helt feil å gi dem som stod for en fredelig sosialisme skylden for Stalins terror, selv om de altså hadde sosialismen felles og derfor var meningsfeller på mange felter. Poenget var: De var ikke meningsfeller i bruk av vold og diktatur.

Skaper vi terrorister?
Jeg tror ikke at det var slik at folk ble revolusjonære fordi det også fantes sosialdemokrater og SV-folk. Tvert imot: Hvis disse partiene ikke hadde vært der, hvis kommunismen hadde vært det eneste sosialistiske alternativet, ville nok langt flere blitt revolusjonære. Kanskje så mange at vi hadde fått «væpna revolusjon» her til lands.

Jeg tror derfor at grupper som FrP og document.no spiller en viktig, positiv rolle til å gi en fredelig, demokratisk stemme til noe som folk uansett ser og tenker over. Jeg kjenner riktignok ikke nettstedet document.no så godt. Men mitt inntrykk er at de har vært nøye med å ikke oppmuntre til vold, direkte og indirekte. Der synes jeg at grensen går. Kanskje vi alle kan bli mer oppmerksom på akkurat dette.

Denne vurderingen mener jeg må deles også av dem som selv ikke er enig med disse gruppene i disse sakene, på samme måte som enhver høyremann må være enig i at det var bra at de store mengdene av sosialister stemte Ap og ikke kommunistpartiene.
Vi som forteller hvordan det er for jøder å leve under muslimsk styre, kan møte verden med rak rygg og løftet hode. Vi har ikke mer å skjems over i forhold til terroren enn Ap og SV hadde i forhold til terroren fra kommunister. Det vil si: Ingenting.

Av Breiviks meninger
På vårt debattforum har en av våre medlemmer, Olav Vidar Landsverk, et innlegg om noe av det terroristen Anders Behring Breivik står for. Vi nevner her:

Han forsvarer kristen kultur, men forakter dagens norske kirke.

Han sier klart at vitenskapen må stå over Bibelen. [Så mye for «kristenfundamentalist».]

Han vil kjempe mot kommunismen.

Han vil kjempe mot nazismen.

Han er frimurer.

Han er «pro-Israel».

Så langt noen av terroristens synspunkter. Antakelig er det få som ikke finner noe de er enige med terroristen i.

Alt skal bli muslimsk
Vi i MIFF vil fortsette den argumentasjonen vi hittil har brukt. Vi vil også fortelle hvordan mange ledende muslimer tenker. Denne videoen varer et snaut minutt. Ta bryet med å se den. Du ser en som er helt sikker på hvordan det kommer til å gå i Europa og Amerika (Nord- og Sør-).

Konklusjon
Dersom de politisk korrekte nå får hindret folk i å uttrykke sine synsmåter, og til og med sin frykt, på en fredelig og demokratisk måte, tror jeg at mange flere slutter seg til grupper hvor terskelen for vold, inkludert terror, er mye lavere.
Intet synspunkt er galt fordi også terroristen har det (se ovenfor), likeså lite som noe er galt fordi også Stalin mente det. Det er galt hvis det er galt i seg selv. Og det som er rett, er rett, samme hvem som måtte være enige og uenige i det.

Men vi i MIFF er dypt uenige med terroristen i bruk av vold og terror, enten den er rettet mot AUF, muslimer, jøder, FrP eller noen andre. Og vi er demokratiske. Som Israel skal vi bruke demokratiske metoder i en fri debatt hvor alle relevante fakta kan legges på bordet og debatteres seriøst.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart