Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Kamp mot okkupasjonen er ofte kamp mot Israels eksistens

Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) hevdet Israels okkupasjon har vart i "over 65 år" på Facebook 6. august 2012.
Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) hevdet Israels okkupasjon har vart i "over 65 år" på Facebook 6. august 2012.
Noen venner av palestinerne arbeider for at Israel skal avslutte den lovlige okkupasjonen av Vestbredden. Veldig mange ser på hele Israel som okkupert land. Blant dem er stortingsrepresentantene Akhtar Chaudhry og Aksel Hagen (SV).

6. august 2012 var de to SV-politikerne vakt på en kai i Oslo. De passet på skipet Estelle, som i oktober prøvde å bryte den lovlige sjøblokaden av Hamas-regimet på Gaza-stripen.

I følge Chaudhry var vakttjenesten hans «bidrag på å sette fokus på en langvarig, brutal og illegal okkupasjon av Palestina og blokade av Gaza».

– Flere millioner palestinere har i over 65 år kjempet mot en brutal okkupasjon, og i mer enn fem år har Gazas barn blitt nektet papir for å trykke skolebøker, skrev Chaudhry på Facebook 6. august (se skjermbilde i topp).

La oss knuse noen tall.

Israel ble opprettet i mai 1948, det er 64 år siden.

Israel vant kontroll over Vestbredden og Gaza-stripen i 1967, det er 45 år siden.

Israel trakk seg helt ut av Gaza-stripen i 2005. Det er syv år siden. Til dette området, som ikke er utsatt for noen blokade i ordets vanlige betydning, var det Estelle satte kurs.

Når venner av palestinerne skriver om okkupasjonen fra 1948, er det for å markere at de ikke anerkjenner Israel med  landets «internasjonalt anerkjente grenser», det som i virkeligheten var våpenhvilelinjene fra 1949.

Chaudhry og Aksel Hagen kjemper ikke imot en okkupasjon som startet for 45 år siden, men en okkupasjon som startet for «over 65 år siden».

Dette bekrefter igjen hva MIFF har påpekt flere ganger før: Slutt på Israel er helt stuerent i SV. Hele Israel blir sett på som okkupert land, i tråd med synet til Fatah og Hamas.

Alt for mange venner av palestinerne har denne tankegangen. Alan Dershowitz har fortalt at det store flertallet av pro-israelske studenter som han møter under sine foredrag i USA støtter en tostatsløsning for to folk, mens ingen av de pro-palestinske studentene er villig til å godta et Israel som lever ved siden av en palestinsk stat.

 

Mangel på bøker?

I mer enn fem år har Gazas barn blitt nektet papir for å trykke skolebøker, hevder Chaudhry.

I den grad det finnes boktrykkerier på Gaza-stripen (?), er det forhåpentligvis ikke barn som jobber der! Men skal vi ta Chaudhry vel opp, og i den grad det mangler skolebøker på Gaza-stripen, blir det helt feil å legge ansvaret på Israel for dette.

The Christian Science Monitor skrev om mangel på bøker på Gaza-stripen 24. juli 2012. Selv om overskriften nevner «israelsk blokade», kommer det fram i teksten at problemet kanskje ikke er så stort som stortingsrepresentanten vil ha det til. Befolkningen på Gaza kan få alle de bøker de trenger gjennom tunnelene i Rafah-området, så problemet ser i virkeligheten ut til å være at prisene går opp på grunn av begrenset tilgang. Hamas-myndighetene skattlegger varer som blir innført gjennom tunnelene, så kanskje det er Hamas-myndighetene som gjør boklig lærdom vanskeligere tilgjengelig?

Artikkelens brødtekst indikerer også noe annet om hvor ansvaret ligger. «Det begrensede antall bøker som kommer inn i Gaza via Israel er utvalgt av de palestinske selvstyremyndighetene,  ikke innbyggere i Gaza,» skriver CSMonitor.

– De israelske myndighetene er ukjent med mangel på bøker, sier major Guy Inbar, talsmann for IDF-kontoret som koordinerer kontakten med palestinske myndigheter. PA har aldri tatt opp denne saken, sier han.

Som kjent pågår det intens rivalisering mellom Fatah, som kontrollerer palestinske områder på Vestbredden, og Hamas, som kontrollerer Gaza-stripen. Når Israel har hatt ulike og varierende restriksjoner på vareflyt inn og ut av Gaza-stripen etter år 2007, har det vært i forståelse med Fatah og PA, som har hatt egeninteresse av å knekke Hamas-regimet.

Etter 2010 har Israels restriksjoner blitt kraftig begrenset. Israel kan ikke bli hengt for at palestinske selvstyremyndigheter sender lite bøker til de Hamas-drevne skolene på Gaza-stripen!

Minst én tredel av grunnskolene på Gaza-stripen blir drevet av FN-organisasjonen UNWRA. Den norske regjering, med SV som juniorpartner, har finansiert skolebøker til disse skolene, også i inneværende regjeringsperiode. I 2010 ga Norge 34 millioner kroner til utvikling av pensumet i menneskeretter for elever i UNRWA-skolene fra 1.-9.klasse, skrev Dagen 27. juni 2011. Vi ville fått hørt det dersom bøkene ikke kom fram, men det har de selvsagt gjort!

Og helt til slutt: Hamas-regimet har styrt Gaza-stripen etter et blodig kupp i 2007. Dersom de ønsker å lage papir og trykke bøker er det bare å sette i gang når som helst. Israel vil ikke hindre dem.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart