Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Honnør til generaladvokaten

Lars Morten Bjørkholt, generaladvokat i Forsvaret. (Foto: Privat)
Lars Morten Bjørkholt, generaladvokat i Forsvaret. (Foto: Privat)
- Israel har velprøvde systemer for å ta tak i eventuelle brudd på krigens regler, sier Lars Morten Bjørkholt, generaladvokat i Forsvaret, til avisen Dagen.
Oberst Eli Bar-On. (Foto: IDF)
Oberst Eli Bar-On. (Arkivfoto: IDF)

I begynnelsen av februar var oberst Eli Bar-On invitert til Norge for å undervise på Forsvarets stabsskole. Han er tilknyttet National Defense College i Israel. Fra 2012 til 2015 var  han visegeneraladvokat i IDF. Tidligere har han mange års erfaring som juridisk rådgiver for IDF og fra de militære påtalemyndighetene på Vestbredden og Gaza-stripen.

Bar-On ble invitert av Lars Morten Bjørkholt, generaladvokat i Forsvaret. De to militærjuristene traff hverandre på en konferanse i Israel ifjor. Bjørkholt ville høre mer om hvordan det israelske forsvaret gransker og/ eller etterforsker påstander om brudd mot IDFs egne regler eller på krigens folkerett.

– Det er et gjennomprøvd system. Det er i det store og hele transparent. Det er ganske stort og omfattende, med mange aktører involvert, sier Bjørkholt om det israelske systemet til Dagen.

Seniorrådgiver Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute er en av Norges fremste eksperter på krigens folkerett. Hun sier det slik:

«Israel er et av verdens mest rettsliggjorte samfunn. (…) Israelsk høyesterett (…) behandler saker som gjelder palestinske rettigheter på okkuperte territorium. Det er den eneste konstruksjonen av den typen i verden. HCJ har behandlet tusenvis av saker som gjelder palestinernes rettigheter. De fungerer også som en slags sivil overvåkning av IDF, det israelske militæret.» [Se foredrag av Hellestveit under.]

Det burde være åpenbart for alle at Norge har mye å lære av Israel på det militærjuss-faglige området. MIFF har flere ganger påpekt at Norge fører krig minst like brutalt som Israel. Norske ledere har gjentatte ganger fordømt Israel for luftangrep mot fiendtlige ledere i tettbebygde områder. En bok fra 2012 avslørte at en norsk offiser pekte ut et tilsynelatende sivilt mål – et hotell – som bombemål for NATO. Israelske offiserer blir, av organisasjoner Norge støtter økonomisk, forsøkt stilt for retten for krigsforbrytelser, den norsk offiseren ble hedret som krigshelt. Etter som informasjon om norske militære aksjoner i Afghanistan er blitt avdekket, har hykleriet i tidligere norsk kritikk av Israels «overdrevne maktbruk» og «uproporsjonale krigføring» blitt stadig mer tydelig.

Norske soldater forteller om «voldsom norsk maktbruk» – de dro ut «nærmest på drapsraid». I ett tilfelle «eliminerte» en norsk styrke «en gruppe bevæpnede opprørere» på 3,5 kilometers avstand. De norske soldatene antok bare at det var afghanske opprørere. En norsk oberstløytnant kan, i Norges største avis, løfte en slik aksjon fram som skoleeksempel på hvordan Norge ønsker å kjempe, uten noen frykt for fordømmelse, langt mindre straffeforfølgelse.

Norske myndigheter bruker titalls millioner av kroner på å henge israelske soldater ut som krigsforbrytere. Norske medier følger villig opp med enorm overdekning. På den annen side blir norske soldaters krigsinnsats møtt med øredøvende stillhet. På ti år kan norske styrker ha drept flere afghanere enn antall palestinere drept av israelske soldater under den første og andre intifadaen til sammen!

Under siste Gaza-krig regnet på ny fordømmelsene ned over Israel da landet forsvarte sine innbyggere mot rakettangrep fra voldelige islamistgrupper. Mange av dem som fordømte har selv ofte gitt støtte til norsk og mer brutal krigføring.

Generaladvokat Bjørkholt fortjener honnør for viljen til å lære av Israel. Norge og Israel vil ha egeninteresse av å styrke forsvarssamarbeidet i årene som kommer. Begge land står overfor de samme fiender.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart