Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Fullstendig ulik oppmerksomhet på norsk og israelsk krigføring skaper jødehat

Det blir anslått at norske styrker har drept mellom to tusen og fire tusen mennesker i Afghanistan fra 2001-2011. Det får forsvinnende liten oppmerksomhet i forhold til alt fokuset på Israels krigføring. (Illustrasjonsfoto: PRT Meymaneh, flickr.com)
Det blir anslått at norske styrker har drept mellom to tusen og fire tusen mennesker i Afghanistan fra 2001-2011. Det får forsvinnende liten oppmerksomhet i forhold til alt fokuset på Israels krigføring. (Illustrasjonsfoto: PRT Meymaneh, flickr.com)
Norske myndigheter bruker titalls millioner av kroner på å henge israelske soldater ut som krigsforbrytere. Norske medier følger villig opp med enorm overdekning. På den annen side blir norske soldaters krigsinnsats møtt med øredøvende stillhet. På ti år kan norske styrker ha drept flere afghanere enn antall palestinere drept av israelske soldater under den første og andre intifadaen til sammen!

Norske soldater har vært i Afghanistan i drøye 10 år. Der har de drevet med noe som norske myndigheter har benektet har vært krig. Fra myndighetenes side har det helst vært snakk om hvor mye de uniformerte hjalp sivile.

Men denne uken kom Afghanistan-undersøkelsen [PDF fra forvaret.no]. Den handler naturligvis ikke om hva som er skjedd med afghanere, verken sivile eller militære. Det handler om den psykiske helsen til de norske soldatene. Det er et stort og viktig tema, men det fortsetter den norske trenden med en nesten total mangel på interesse for hvordan det har gått med de norske soldatenes fiender, og med sivile som tilfeldigvis var i veien for ei kule, ei granat eller ei bombe.

 

Svarprosent

Til tross for at undersøkelsen er utarbeidet av Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvaret, sier undersøkelse muligens mer om hvordan Norge har ført krig enn mye annet.

Totalt har drøyt 4053 av 7232 norske soldater svart på undersøkelsen. Dette er det totale tallet som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011. Noen av de som har svart sier i anonyme nettdebatter at de ikke alltid har svart det de mente. De måtte legge inn så mye opplysninger om seg selv at de ikke opplevde personvernet godt nok ivaretatt.

Men vi antar at de har svart noenlunde riktig på de spørsmålene som vi skal se nærmere på i denne artikkelen. Det er vel mest om sin egen psykiske helse de har «forbedret» svarene noe, ifølge det de selv antyder.

Forfatterne av rapporten mener de 43,3 prosent som ikke har svart, ville ha svart omtrent likt. Vi har derfor regnet med alle 7232 soldatene i de tallene vi bruker. Det har også reporterne Eystein Røssum og Christina Pletten i Bergens Tidende gjort. Norske soldater i Afghanistan kan ha tatt flere tusen liv, skrev de i en artikkel 19. februar 2013.

 

Når Ola fører krig

20 prosent av de norske soldatene – over 1400 soldater – sier de har skutt mot fiender. 13 prosent, 940 norske soldater, tror at de har drept en eller flere fiender. En prosent, 72 soldater, tror de har drept fra 12-50 soldater hver. Hvis vi setter et gjennomsnitt på 20, vil det si at denne ene gruppa alene har drept ca. 1400 mennesker, altså omtrent like mange som israelerne drepte under Gaza-krigen i 2008-09. Enhver kan jo for seg selv sammenligne hvilke oppmerksomhet det har fått, afghanerne som denne lille gruppen av norske soldater har drept, og palestinerne som israelske forsvarsstyrker drepte.

De foregående tallene gjaldt hvor mange man tror at man har drept. Når spørsmålet stilles hvor mange man har drept, altså vet sikkert, blir tallene noe mindre. Men 650 (9 prosent) er sikre på at de har drept.

Nå kan det vel hende at flere var sammen om å drepe noen av de døde. Men så vil jeg tippe at de som ble drept av bomber, raketter og granater når norske soldater innkalte støtte fra allierte (amerikanske fly m.m.), ikke er med.

På radioprogrammet Her og nå på NRK P1 19. februar 2013 ble det anslått at norske soldater har drept minst 2.000, og ikke utenkelig opp i mot 4.000. Til sammenligning ble ca. 3900 palestinere, stridene og sivile, drept av israelske sikkerhetsstyrker i 16-års perioden fra 1987 til og med 2003. I løpet av ti år i Afghanistan kan norske styrker ha drept omtrent like mange afghanere som det totale antallet palestinere som ble drept under den første og andre intifadaen til sammen!

 

Ofre for Israel og ofre for Norge

Når Israel fører krig, er det en rekke organisasjoner som undersøker hvert eneste offer, om israelerne brukte sterkere våpen enn nødvendig, om det ikke hadde gått an å være mer forsiktig, om angrepet var nødvendig. Det skal ikke mye til før det er snakk om krigsforbrytelser. Som MIFF kunne avsløre 20. februar 2013 gir den norske regjering betydelige beløp til slike israelske organisasjoner. Også internasjonale og palestinske organisasjoner som har som hovedmål å henge ut israelske soldater for de minste forseelser får titalls millioner av kroner i støtte.

Disse 2-4.000 afghanerne som er drept av norske soldater, er det ingen som bryr seg om. Eller kan noen fortelle meg hvilke undersøkelser som er gjort av hver enkelt trefning og hvordan krigen ble ført der?

Forskjellen mellom den enorme iveren for å dokumentere og straffeforfølge israelske soldater og den totale mangelen på iver mot vestlige soldater ellers er ekstremt påfallende. Effekten blir ekstreme misoppfatninger hos store deler av det norske folk – som for eksempel at 4 av 10 tror Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig. Effekten blir Israel-hat, og dermed også jødehat, og jeg kan vanskelig se andre mulige motiver enn at de som styrer denne syke prioriteringen – i pengebruk og mediedekning – må være drevet av glødende jødehat.

 

Brudd på krigens lover

På spørsmål om de norske soldatene har vært vitne til brutalitet mot sivilbefolkningen, fanger eller fengslede, svarer hele 19 prosent ja. Det tilsvarer 1370 norske soldater. Jeg går da ut fra at det er fra Norges og våre alliertes side disse mulige bruddene på krigens lover i hovedsak ble påført. En prosent, 72 soldater, har sett brutalitet mot sivilbefolkningen 12-50 ganger.

42 prosent sier de har sett ting som er moralsk betenkelig. (Det er vel også underforstått at det gjelder fra «vår» side.) 11 prosent sier de har vært med på ting som var moralsk betenkelig.

 

Iver mot Israel, total likegyldighet med våre egne

Norske myndigheter bruker store beløp på å betale israelere for å finne fram og fortelle om israelske soldater, bosettere og andre som gjør slike ting mot palestinere. Jeg har ikke registrert noen norsk organisasjon av typen Breaking the silence og lignende, til tross for at denne undersøkelsen altså beviser at det var mye som kunne legges fram angående vestlige soldater også.

Se det opp mot hverandre: Den norske regjering gir store penger til dem som kan avsløre israelske brudd på krigens lover. Samme regjering gir null kroner til å avsløre brudd fra norske og allierte soldater.

Når var det sist tale om å stille noen norske soldater for retten for krigsforbrytelser? Eller allierte soldater? Selv mulige etterforskning hører vi ikke om.

Det er et spørsmål om ikke den palestinske muslimske reporteren Khaled Abu Toameh hadde rett da han i sin tid holdt et foredrag i det britiske Parlamentet: Jeg finner få europeere som vil egentlig hjelpe palestinerne. Det de vil, er å være imot Israel.

 

Israelerne skal behandles likt

Skal man overse eventuelle krigsforbrytelser som blir begått av israelske soldater? Nei, vi er for at israelske soldater skal behandles likt norske, danske, britiske, amerikanske, franske osv. soldater, vestlige soldater. Handlinger som har ført til straff for disse soldatene, skal føre til lignende straff for israelske. Men å ha regler for israelerne som man ikke på noen måte forsøker å gjennomføre for andre, er rent jødehat.

De store norske mediene (med NRK og de største avisene i spissen) som ikke griper ordentlig fatt i disse tingene som norske soldater har vært med på og vært vitne til, har med det gitt fra seg enhver moralsk rett til å kritisere israelerne.

Men nå skal de vestlige soldatene snart trekkes ut. Da gjelder det å glemme dette så fort som mulig, slik at man kan fortsette å gi folk inntrykk av at israelerne er akkurat som nazistene, og all annen krig er langt mer humanitær.

 

«Overproporsjonal styrke»

Undersøkelsen fra Forsvaret ble presentert på mandag. Hittil har vi bare registrert at Bergens Tidende (og på bakgrunn av BT-oppslaget Her og nå i NRK) har grepet fatt i hva norske soldater kollektivt røper om norsk krigsinnsats. BT har snakket med en stortingsrepresentant som er overrasket over de høye tallene.

– Vi har sett tallene i undersøkelsen, og de må få snakke for seg selv. Men det er ikke tvil om at det har vært intense kamper og tøffe tak. Ti nordmenn er jo også blitt drept i Afghanistan, sier major Christian Øverli i Forsvarsdepartementet i artikkelen hvor BT beregner de høye dødstallene. Mange nordmenn dømmer Israel på bakgrunn av forholdstallet mellom drepte på palestinsk og israelsk side. Det tydelig at Norge kommer mye dårligere ut, og ikke er redd for å bruke «overproporsjonal styrke».

Så vidt vi kan se er det ingen andre norske medier eller politikere som finner grunn til å gripe fatt i de høye afghanske tapstallene som norske soldater sier de har forårsaket. Da saken kom opp i Stortingets spørretime onsdag 20. februar, var det, ifølge BTs referat, ikke tusenvis av afghanske liv som var årsak til debatt, men hvorvidt undersøkelsen var godt nok gjennomført.

Det er opprørende å registrere den totale likegyldigheten som norske myndigheter og medier flest viser til hva norske soldater har gjort i Afghanistan, i sammenligning  med den enorme interessen de samme viser for ofrene for Israels krigføring.

 

 

Relaterte saker

 

Norge fører krig slik som Israel

Norske ledere har gjentatte ganger fordømt Israel for luftangrep mot fiendtlige ledere i tettbebygde områder. En ny bok avslører at en norsk offiser pekte ut et tilsynelatende sivilt mål – et hotell – for bombing av NATO. Israelske offiserer blir forsøkt stilt for retten for krigsforbrytelser, norsk offiser blir hedret som krigshelt.

 

Norge fører krig slik som Israel II

Etter som ny informasjon om norske militære aksjoner i Afghanistan blir avdekket i høstens bokutgivelser, blir hykleriet i tidligere norsk kritikk av Israels «overdrevne maktbruk» og «uproporsjonale krigføring» stadig mer tydelig.

 

Hva NRK og NTB aldri har fortalt deg om Gaza-krigen

I alle kriger, og særlig i kriger mellom regulære militærstyrker og geriljagrupper som skjuler seg i sin egen befolkning, blir dessverre sivile rammet. Når Israel slår tilbake mot terroristene på Gaza-stripen, skjer det med større skånsomhet enn nesten alle andre land ville brukt.

 

Conrad Myrland bidro til denne artikkelen.

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart