Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Støre og andre norske politikere beviser at de ikke har lest Trump-planen

Jonas Gahr Støre på TV2 27. januar 2011. (Skjermdump fra TV2.)
Jonas Gahr Støre på TV2 27. januar 2011. (Skjermdump fra TV2.)
Det ble til dels pinlig da norske politikere uttalte seg om Trump-planen på kvelden 28. januar.

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre la klokken 20.45 ut en kommentar på Facebook. Da hadde Trumps plan etter alt å dømme vært tilgjengelig online i mindre enn to timer.

«Dette er ikke en avtale. Den er ikke inngått mellom de to partene, israelere og palestinere,» skriver Støre.

Trumps plan blir heller ikke presentert som en avtale. Den «slår fast at det er «israelere og palestinere selv som må ta valget om å skape en varig fred i sammen». «De endelige, spesifikke detaljene av en israelsk-palestinsk fredsavtale må bli utarbeidet direkte mellom partene.»

«Det er en amerikansk plan utviklet i nær dialog med Israel. Bare én av partene har hatt en hånd på rattet,» fortsetter Støre. «Palestinerne er ikke hørt,» hevder han senere i sin kommentar.

Det stemmer ikke. Palestinernes sjefsforhandler Saeb Erekat har selv opplyst at han har hatt 33 møter med Trumps forhandlere. Abbas hadde i tillegg minst fire møter. Det var ren fake news da NRK og VG tirsdag kveld hevdet palestinske myndigheter ikke har vært involvert i arbeidet med planen.

Planen «innfrir de viktigste kravene fra Israel, som retten til å annektere okkupert land og beholde bosettingene som er oppført i strid med folkeretten. Det er en diktert løsning til palestinerne, som inviteres til å studere planen og lokkes med økonomisk støtte til jobber og næringsliv,» skriver Støre.

Etter forsvarskriger er det vanlig at vinneren som ble først ble angrepet får rett til å beholde noen av landområdene den sikret seg. Det er mengde eksempler på dette. Trump-planen sier: «Å trekke seg tilbake fra landområder vunnet i en forsvarskrig er sjeldent historisk sett. Det må bli påpekt at staten Israel allerede har trukket seg tilbake fra minst 88 prosent av landområdene de erobret i 1967. Denne visjonen legger opp til overføring av store landområder fra staten Israel – landområder som Israel har sett seg å ha gyldig krav på, juridisk og historisk, og som er del av oldtidens hjemland for det jødiske folk – noe som må bli ansett som et betydelig kompromiss.» Støre fortier at palestinerne i Trump-planen blir forespeilet en stat som omfatter landområder omtrent sammenlignbart i størrelse med landområdene Vestbredden og Gaza før 1967. (Planen legger opp til at Israel avgir landområder i Negev.)

Støre skriver: «En avtale som kan vare, må bygge på grunnleggende forutsetninger forankret i FN-resolusjoner og Oslo-avtalen. Den må bidra til at det etableres en palestinsk stat side om side med Israel med utgangspunkt grensene fra 1967, justert med avtalte og gjensidige landbytte, der Jerusalem kan være hovedstad for begge stater, og der begge parters sikkerhetshensyn ivaretas. I tillegg må situasjonen til palestinske flyktninger avklares. Den amerikanske fredsplanen innfrir ikke disse forutsetningene.»

Her er det mye å rydde opp i.

Trump-planen slår fast at resolusjoner fra FNs generalforsamling eller sikkerhetsrådet ikke vil løse konflikten. Og den begrunner dette: Siden 1946 har det vært nesten 700 resolusjoner fra generalforsamlingen om konflikten og over hundre fra sikkerhetsrådet, uten at det har bidratt til en løsning.

Trump-planen legger opp til at det etableres en palestinsk stat. Arealet av den vil være noenlunde tilsvarende arealet av Vestbredden og Gaza-stripen, fordi Israel går med på avgi landområder i Negev. Palestinerne vil kunne etablere sin egen hovedstad nord i Jerusalem og begge parters sikkerhetshensyn ivaretas.

Trump-planen avklarer situasjonen for palestinske flyktninger. Den minner om at konflikten har skapt både et palestinsk og et jødisk flyktningproblem. «Det skal ikke være noen rett til retur, eller absorpsjon av, noen palestinske flyktninger inn i staten Israel.» Løsningen vil være absorpsjon i staten Palestina, i landene som flyktningene (og deres etterkommere) nå bor eller i andre muslimske land. USA vil arbeide for at muslimske land tar imot fem tusen palestinske flyktninger hvert år i en periode på ti år. «Når en israelsk-palestinsk fredsavtale blir undertegnet, skal palestinsk flyktningstatus slutte å eksistere og UNRWA vil bli avsluttet og deres ansvar overført til relevante regjeringer.»

Støre skriver: «En avtale må vise respekt for grunnleggende prinsipper i folkeretten. Den må være utarbeidet på en måte der begge parter høres. Den må eies av begge parter, ikke bare av den ene.»

Arbeiderpartiets leder bør sende disse formaningene til palestinske selvstyremyndigheter. Det er de som har nektet å forhandle da de forstod at de ikke kunne få alle sine krav, som innebærer en absolutt og kategorisk avvisning av Israel som en jødisk stat, innfridd.

Anniken Huitfeldt

Leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, sier til nyhetsbyrået NTB at «dette ikke er en avtale som er forhandlet fram og inngått mellom to parter». Nei, den gir seg heller ikke ut for å være det.

Sigrid Z. Heiberg

Utenrikspolitisk talsperson for MDG, Sigrid Z. Heiberg, hevder «palestinerne har ikke blitt hørt, og det legges opp til fortsatt brudd på folkeretten fra israelsk side». Det er tull. Amerikanerne hadde nærmere 40 møter med ledelsen i palestinske selvstyremyndigheter, og har i tillegg snakket med en mengde andre palestinske grupper og enkeltpersoner.

Det er ikke brudd på folkeretten at Israel beholder deler av Vestbredden. Tvert imot, dette vil være en oppfyllelse av resolusjon 242 fra FNs sikkerhetsråd.

Liv Signe Navarsete

Senterpartiets utenrikspolitiske talsmann hevder Trump-planen er «et diktat som ikke kommer til å føre til fred». Trump-planen derimot, slår fast at den bare vil bli gjennomført dersom palestinerne er villige. «Det er ingen tvil om at annektering av de okkuperte områdene er i strid med folkeretten,» hevder Navarsete. Tvert imot, det vil være en oppfyllelse av resolusjon 242 fra FNs sikkerhetsråd.

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken sier at «dette er ingen fredsplan, men en endelig konsolidering og anerkjennelse av en ulovlig okkupasjon. Israel blir belønnet for maktbruk, ulovlige bosetninger og mange års undergraving av fredsprosessen».

Det er feil. Trump-planen legger opp til en omfattende israelsk tilbaketrekning på Vestbredden og etablering av en palestinsk stat som får omtrent nettoarealet av Vestbredden og Gaza-stripen. Israel er tvunget til å gjøre betydelige kompromisser når det gjelder landområder. Trump-planen avslører hvordan palestinsk side har undergravd fredsprosessen.

Trump-planen er tydelig på hva som er palestinernes største problem: «Gaza blir styrt av Hamas, en terrororganisasjon som har skutt tusenvis av raketter mot Israel og drept hundrevis av israelere. På Vestbredden, er de palestinske selvstyremyndigheter plaget av mislykkede institusjoner og utbredt korrupsjon. Deres lover gir insentiver til terror og PA-kontrollerte medier og skoler fremmer en kultur med oppvigleri. Det er av mangel på ansvarlighet og dårlig styring at milliarder av dollar har blitt sløst bort og investeringer ikke kan flyte inn i disse områdene slik at palestinerne kan ha det godt. Palestinerne fortjener en bedre framtid og denne visjonen kan hjelpe dem til å oppnå denne framtiden.»

«I virkeligheten vil denne planen ødelegge tostatsløsningen fullstendig,» hever Lysbakken. Det er tull. Trump-planen, som lederne i Israels to største partier har gitt sin støtte til, viser at totstatsløsningen fortsatt er svært aktuell. For å få amerikansk og israelsk anerkjennelse må en palestinsk stat

  1. sikre pressefrihet, frie og rettferdige valg, respekt for menneskerettighetene til sine borgere, beskyttelse av religiøs frihet og et rettferdig og uavhengig rettssystem.
  2. Innføre gode økonomiske rutiner som oppfyller internasjonale krav.
  3. «…ha avsluttet alle programmer, inkludert skolepensum og lærebøker, som blir brukt til å oppvigle eller fremme hat og fiendskap mot dets naboer, og som kompenserer eller gir intensiver til kriminell eller voldelig aktivitet.»
  4. «… oppnådd sivil og politikontroll over hele sitt territorium og demilitarisert sin befolkning».
  5. «… ha oppfylt all de andre betingelsene i denne visjonen».

Hva er det her Lysbakken har problemer med?

Bjørnar Moxnes

«USA intensiverer med dette støtten til Israels brudd på folkeretten og menneskerettighetene,» hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han tar helt feil, som vanlig.

Ine Eriksen Søreide

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide utmerker seg heldigvis med det mest fornuftige svaret tirsdag kveld. Hun sier hun vil ta seg tid til å studere planen.

– Det er opp til partene å avgjøre om dette forslaget kan være med på å danne grunnlag for å gjenoppta forhandlingene, sier Søreide i en kommentar.

Christian Tybring-Gjedde

FrPs utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde ser på Trump-planen som en mulighet.

– Avtalen er faktisk en mulighet og seier for begge parter. Den er samtidig en test for hvorvidt palestinerne virkelig ønsker fred og ikke evigvarende kamp mot Israels eksistens, sier han til NTB.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart