Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Bjørnar Moxnes. (Foto: Rødt, flickr)

Hva sier partiene til sanksjoner mot Israel?

Rødt og SV svarer ubetinget ja til å innføre norske sanksjoner mot Israel.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Før stortingsvalget 13. september 2021 har Palestinakomiteen stilt partiene en rekke spørsmål. MIFF har tidligere omtalt hva partiene svarte på spørsmål om anerkjennelse av Palestina, og påpekt at de fleste partiene lover sine velgere å undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

Palestinakomiteen har også stilt partiene dette spørsmålet: «Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?»

Dette er åpenbart et spørsmål med to falske premisser (mer om det til slutt), men la oss se hva partiene svarte.

Rødt: «Ja. Vi gjentok dette sist i forbindelsene med angrepene i Øst-Jerusalem og Gaza, og vil fortsette å kreve dette.»

SV: «Ja, SV støtter opp om ulike former for boikott, deinvestering og sanksjoner, i Norge og internasjonalt, som virkemiddel for å få Israel til å respektere folkeretten. Det innebærer ikke nødvendigvis en støtte til alle former for boikott til enhver tid, men konkrete boikottaksjoner rettet mot Israels okkupasjonspolitikk mener vi er nødvendig for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen. SV arbeider både nasjonalt og lokalt for at anskaffelsesregelverk skal reflektere at norske penger ikke kan gå til selskaper som er involvert i folkerettsbrudd.»

MDG: «MDG har ikke tatt stilling til om vi støtter boikott av Israel.»

AP: «Arbeiderpartiet vil ta i bruk sterkere og målrettede virkemidler mot okkupasjonen og de ulovlige bosettingene. Norge bør gjøre som en rekke andre land i Europa og innføre en merkeordning for varer tilvirket i de ulovlige bosettingene for å gi norske forbrukere mulighet til å ta opplyste valg. Israelsk verdiskapning på okkupert land er heller ikke omfattet av handelsavtalen Norge og øvrige EFTA-land har med Israel. Vi vil at norske myndigheter utarbeider en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv om fraråding av økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene, på samme måte som den rødgrønne regjeringen i 2007 gjorde for det okkuperte Vest-Sahara.»

SP: «Konflikten mellom Israel og Palestina er en av de vanskeligste konfliktene i moderne tid. Senterpartiet mener at dialog mellom Israel og Palestina er det eneste som vil kunne legge grunnlaget for bærekraftige løsninger på denne konflikten. Senterpartiet støtter ikke ensidige norske sanksjoner mot Israel.»

KrF: «Nei, vi mener at sanksjoner ikke er det rette virkemiddel for å komme til en løsning i denne konflikten. Det må skje gjennom samtaler mellom de to partene, ikke gjennom tiltak som vedlikeholder fiendebildet.»

Venstre: «Vi fordømmer brudd på folkeretten og menneskerettighetene i alle sine former, uavhengig av hvilket land som begår slike brudd. Vi ønsker å bidra til en tostatsløsning for Israel og Palestina, men det er ingenting som tyder på at det vil være mulig å få gjennomslag for et sanksjonssystem som vil kunne bidra til å bringe partene nærmere et framforhandlet resultat.»

Høyre: «Norge har hatt et langvarig og konstruktivt engasjement i denne konflikten. Høyres mål er å opprettholde Norges gode relasjon til partene, med mål om å bidra til en fremforhandlet og permanent fredsavtale og tostatsløsning.

Vi er fullt kjent med hvordan situasjonen for øyeblikket gjør dette arbeidet vanskelig. Norge møter på spørsmålet i flere sammenhenger, både som leder av giverlandsgruppen, gjennom vår plass i FNs sikkerhetsråd og gjennom våre bilaterale møter med partene.

Arbeidet Norge leder i giverlandsgruppen (AHLC) verdsettes høyt av palestinerne, så vel som av Israel. Det har dessuten bred støtte og oppslutning fra både vestlige og arabiske land.

Høyre ønsker ikke å støtte forslag om boikott, deinvestering eller andre sanksjoner rettet mot staten Israel. Vi kommer til å fortsette å kommunisere vårt kritiske syn på en del av bosettingspolitikken som har vært ført senere år, og rette kritisk søkelys mot oppfordringer til vold og antisemittisme som har vært avdekket i blant annet palestinsk skolemateriell.

Det viktige for oss, er å ivareta et godt forhold, både til palestinske selvstyremyndigheter og til Israel, for slik å kunne bidra konstruktivt til den langsomme – men nødvendige – fredsprosessen.»

FrP: «Handel og økonomiske relasjoner er det fremste virkemiddelet vi har til å få økonomisk vekst og til å skape relasjoner mellom land. Sanksjoner og boikott som virkemiddel internasjonalt bør kun benyttes unntaksvis og i ekstreme tilfeller. FrP ser for øvrig med bekymring på den manglende balansen i fremstillingen av konfliktlinjene i Midtøsten.»

Til slutt om Palestinakomiteens falske premisser: Israels militære kontroll av Judea og Samaria er fullt lovlig etter folkeretten, det er også de israelske bosetningene i området. Israel ligger i et område der menneskerettighetene blir brutt systematisk, og den frie rettsstaten og demokratiet Israel er den som aller minst fortjener norske sanksjoner.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart