Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Regjeringen vil kutte støtten til Dødehavstiftelsen. (Foto: Dødehavstiftelsen)

Regjeringen vil kutte tilskudd til Dødehavstiftelsen

Støre-regjeringen vil ikke støtte pasientopphold ved Dødehavet.

LO har nettopp bekreftet at de vil utslette Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

De siste årene har mer enn to tusen norske pasienter fått tverrfaglig rehabilitering kombinert med klimaterapi ved Dødehavet i Israel. Det hele har vært privat finansiert fram til statsbudsjettet for 2021, da Dødehavstiftelsen for første gang fikk tre millioner kroner i offentlig støtte. Solberg-regjeringen foreslo å videreføre denne støtten for 2022, men den nye regjeringen foreslår å kutte den helt bort.

– Det foreslås å avvikle tilskudd til Dødehavstiftelsen, skriver regjeringen i tilleggproposisjonen for statsbudsjettet 2022. Det endelige budsjettet skal vedtas i forhandlinger i Stortinget.

Elisabeth Dramsdahl, styreleder i Dødehavstiftelsen, blir svært overrasket over regjeringens innstilling.

– Det er en stor skam at dette kommer fra en regjering som sier de vil fremme frivillig arbeid, styrke psykiatrisk helsevern og bringe sykemeldte tilbake i arbeidslivet, sier Dramsdahl.

Siden mars 2020 har det ikke vært mulig å drive rehabilitering ved Dødehavsklinikken i Israel. Dødehavstiftelsen har derfor fokusert på å intensivere det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i Norge.

– Det handler om kunnskapsformidling og kompetansebygging til kommunene, i tillegg til folkehelseopplysningsarbeid til befolkningen. Konsultasjon og utredning av pasienter, pårørende og helsepersonell som er rammet av langtids plager etter Covid-19, er en viktig del av arbeidet, sier Dramsdahl. Rundt 25 frivillige fagutdannede helsearbeidere jobber frivillig for Dødehavsstiftelsen, hvor legespesialister, sykepleiere og fysioterapeuter  bruker av sin fritid i stort dugnad prosjekt til fellesskapets beste.

I sin søknad for 2022 skrev Dødehavsstiftelsen til regjeringen: «Det er økende behov for rask tverrfaglig kartlegging av pasienter med sammensatte lidelser, som muskel-skjelett lidelser og psykiske plager, utmattelsestilstander og langtidsplager etter Covid-19. Rask tilgang på individrettet, tverrfaglig utredning og avklaring gir grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Stiftelsen stiller sine ressurser tilgjengelig for kommunene og bidrar med kompetanse og etablering av tverrfaglige medisinske spesialist team, hvor også NAV og bedriftshelsetjenesten inngår i felles kompetanseteam. NAV og helsetjenesten kan jobbe sammen for å hjelpe den store gruppen mennesker med muskelskjelett- og psykiske plager som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.»

– Dødehavstiftelsen bidrar til tidlig innsats overfor de to store gruppene som utgjør hoveddelen av sykemeldte og uføretrygdede i Norge, muskel- og skjelett lidelser og psykiske lidelser. Tidlig intervensjon og rask tverrfaglig kartlegging er avgjørende viktig for å få mennesker med langvarige helseplager tilbake i arbeid. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid er viktigste og billigste virkemiddel for å holde folk i arbeid, sier Dramsdahl.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart