Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Regjeringen vil kutte tilskudd til Dødehavstiftelsen

Regjeringen vil kutte støtten til Dødehavstiftelsen. (Foto: Dødehavstiftelsen)
Støre-regjeringen vil ikke støtte pasientopphold ved Dødehavet.

De siste årene har mer enn to tusen norske pasienter fått tverrfaglig rehabilitering kombinert med klimaterapi ved Dødehavet i Israel. Det hele har vært privat finansiert fram til statsbudsjettet for 2021, da Dødehavstiftelsen for første gang fikk tre millioner kroner i offentlig støtte. Solberg-regjeringen foreslo å videreføre denne støtten for 2022, men den nye regjeringen foreslår å kutte den helt bort.

– Det foreslås å avvikle tilskudd til Dødehavstiftelsen, skriver regjeringen i tilleggproposisjonen for statsbudsjettet 2022. Det endelige budsjettet skal vedtas i forhandlinger i Stortinget.

Elisabeth Dramsdahl, styreleder i Dødehavstiftelsen, blir svært overrasket over regjeringens innstilling.

– Det er en stor skam at dette kommer fra en regjering som sier de vil fremme frivillig arbeid, styrke psykiatrisk helsevern og bringe sykemeldte tilbake i arbeidslivet, sier Dramsdahl.

Siden mars 2020 har det ikke vært mulig å drive rehabilitering ved Dødehavsklinikken i Israel. Dødehavstiftelsen har derfor fokusert på å intensivere det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i Norge.

– Det handler om kunnskapsformidling og kompetansebygging til kommunene, i tillegg til folkehelseopplysningsarbeid til befolkningen. Konsultasjon og utredning av pasienter, pårørende og helsepersonell som er rammet av langtids plager etter Covid-19, er en viktig del av arbeidet, sier Dramsdahl. Rundt 25 frivillige fagutdannede helsearbeidere jobber frivillig for Dødehavsstiftelsen, hvor legespesialister, sykepleiere og fysioterapeuter  bruker av sin fritid i stort dugnad prosjekt til fellesskapets beste.

I sin søknad for 2022 skrev Dødehavsstiftelsen til regjeringen: «Det er økende behov for rask tverrfaglig kartlegging av pasienter med sammensatte lidelser, som muskel-skjelett lidelser og psykiske plager, utmattelsestilstander og langtidsplager etter Covid-19. Rask tilgang på individrettet, tverrfaglig utredning og avklaring gir grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Stiftelsen stiller sine ressurser tilgjengelig for kommunene og bidrar med kompetanse og etablering av tverrfaglige medisinske spesialist team, hvor også NAV og bedriftshelsetjenesten inngår i felles kompetanseteam. NAV og helsetjenesten kan jobbe sammen for å hjelpe den store gruppen mennesker med muskelskjelett- og psykiske plager som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.»

– Dødehavstiftelsen bidrar til tidlig innsats overfor de to store gruppene som utgjør hoveddelen av sykemeldte og uføretrygdede i Norge, muskel- og skjelett lidelser og psykiske lidelser. Tidlig intervensjon og rask tverrfaglig kartlegging er avgjørende viktig for å få mennesker med langvarige helseplager tilbake i arbeid. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid er viktigste og billigste virkemiddel for å holde folk i arbeid, sier Dramsdahl.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart