Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Israel planlegger eget «oljefond»

Også Israel planlegger å investere sine nye olje- og gassinntekter i utlandet.


Prøveboringsriggen som er brukt på Tamar-feltet.
Se kart over funnområdene.
(Foto: Gil Eilam, flickr.com)

De framtidige inntektene Israel vil få fra salg av gass og olje vil ikke bli lagt til i det vanlige statsbudsjettet, avslører Ha’aretz fredag 7. januar. Den israelske regjering har lagt strenge begrensninger på seg selv i bruk av oljeinntektene, ikke helt ulikt det vi er vant med fra Norge.

I første rekke skal inntektene brukes til å dekke og betale ned landets utenlandsgjeld. I tillegg vil penger bli lagt til i et spesialfond som etter hvert vil investeres i utlandet.

Nytt
gigantfunn av gass, nye krav fra Libanon

Hollandsk syke
Poenget med ordningen er den samme som det var for Norge sin del: Å unngå en kraftig økning i valutaverdien og utenlandsk investering, også
kalt «hollandsk syke». I Nederland på 1960-tallet førte bruk av for mye oljepenger i økonomien til at den lokale valutaen gylden økte kraftig i verdi, som igjen til trakk svært mye utenlandsk investering.

Den nasjonale eksportnæringen ble dermed ikke konkurransedyktig internasjonalt og lokalindustrien ble rammet av oppsigelser og høy inflasjon. Dessuten vokste offentlig sektor så mye at det førte til en alt for stor avindustrialisering i forhold til det som var tjenlig.

3-5 milliarder i året
Sheshinsky-komiteen, nedsatt av regjeringen for å vurdere hvor skattetrykket på olje- og gassnæringen bør ligge, mener gassfeltet Tamar
alene vil gi årlige inntekter på mellom 3,3 og 5 milliarder kroner de neste 30 årene.

Sammenliknet med den statlige gjelden på 180 milliarder kroner er dette kanskje lite. Men tanken er at ettersom nye inntekter om få år vil
komme fra andre og større gassfelt, vil disse kunne slette gjelden.

Norsk oljefond-modell vurderes
Regjeringen har også drøftet hva de skal gjøre med pengene de får til overs i fondet og som etter hvert skal investeres i utlandet. Det norske Oljefondet var en av løsningene som var oppe til diskusjon, samt løsninger fra Singapore, Russland, Kina og andre land.

I løpet av de neste månedene vil de ulike departementene vurdere hvilken modell som passer best for Israels situasjon.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart