Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Søk

Search Results for: Det falske bildet av Israel – Page 3

Conrad Myrland i Lyngdal: Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel?

Søndag 11. august kl. 11.30 holder Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), foredrag på KVS Lyngdal. Lørsdag kl. 09.30 holder Jens Jorde, leder av MIFF Hallingdal, foredrag samme sted. Møtene arrangeres av stiftelsen Beit Skandinavia, som har sommerstevne på KVS Lyngdal denne helgen. Møtene er åpent for alle og det er gratis inngang. – I foredraget viser jeg at mange nordmenn har et feilaktig bilde av Israel, landets fredsvilje, palestinernes mål og palestinernes situasjon, sier Myrland. Det kanskje beste beviset kom i en rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) sommeren 2012. Deltakerne ble presentert for påstanden: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig.» Ni prosent svarte at det stemmer helt, 29 prosent at det stemmer nokså godt. 29 prosent mente det var umulig å svare. Kun 12 prosent kunne slå fast at det stemmer ikke i det hele tatt, 21 prosent svarte at det stemmer nokså dårlig. – Tallene vitner om en skrikende mangel på kunnskap om Holocaust eller det som skjer i Midtøsten i dag. I de land som nazistene kontrollerte ble to tredeler av den jødiske befolkningen utryddet i et industrielt massemord i løpet av noen få år. Den palestinske befolkningen har økt med minst ti ganger de siste hundre år, til tross for stor utflytting, påpeker Myrland. MIFF er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. Organisasjonens formål er å spre informasjon og skape større forståelse for Israel og det jødiske folk. De siste seks årene har organisasjonen økt fra 1600 til over 6700 medlemmer. MIFF har 18 lokallag over hele landet. MIFF driver Nordens største pro-israelske nettsted (miff.no) og utgir informasjonsavisen Midtøsten i fokus seks ganger i året. MIFF gir også informasjon gjennom mange andre kanaler. Kontaktperson for Beit Skandinavia: Knut Jone, tlf. 909

Besøk denne siden »

Conrad Myrland i Halden: Hvordan skapes det falske bildet av Israel?

Tirsdag 21. mai kl. 18.30 holder Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), foredrag på Furulund i Aremark. Møtet arrangeres av Ordet og Israel. Det blir enkel servering og kollekt for å dekke utgiftene. – I foredraget viser jeg at mange nordmenn har et feilaktig bilde av Israel, landets fredsvilje, palestinernes mål og palestinernes situasjon, sier Myrland. Det kanskje beste beviset kom i en rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) sommeren 2012. Deltakerne ble presentert for påstanden: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig.» Ni prosent svarte at det stemmer helt, 29 prosent at det stemmer nokså godt. 29 prosent mente det var umulig å svare. Kun 12 prosent kunne slå fast at det stemmer ikke i det hele tatt, 21 prosent svarte at det stemmer nokså dårlig. – Tallene vitner om en skrikende mangel på kunnskap om Holocaust eller det som skjer i Midtøsten i dag. I de land som nazistene kontrollerte ble to tredeler av den jødiske befolkningen utryddet i et industrielt massemord i løpet av noen få år. Den palestinske befolkningen har økt med minst ti ganger de siste hundre år, til tross for stor utflytting, påpeker Myrland. MIFF er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. Organisasjonens formål er å spre informasjon og skape større forståelse for Israel og det jødiske folk. De siste seks årene har organisasjonen økt fra 1600 til ca. 6700 medlemmer. MIFF har 18 lokallag over hele landet. MIFF driver Nordens største pro-israelske nettsted (miff.no) og utgir informasjonsavisen Midtøsten i fokus seks ganger i året. MIFF gir også informasjon gjennom mange andre kanaler.   Lokal kontaktperson: Morten Lager, tlf. 907 53 131  

Besøk denne siden »

Conrad Myrland i Haugesund: Hvordan skapes det falske bildet av Israel?

Mandag 25. februar kl. 19.00 holder Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, foredrag i Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus. Møtet er i regi av MIFF Norge, og er åpent for alle interesserte Tema: Hvordan skapes det falske bildet av Israel? Mange nordmenn har sterke oppfatninger når det gjelder Israel og konflikten med palestinerne. Men bygger engasjementet på et sant bilde av Israel, landets fredsvilje, palestinernes mål og palestinernes situasjon? Conrad Myrland (33), daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), gir et korrektiv til det norske bildet av Israel. Det blir anledning til å stille spørsmål. Det blir tatt opp kollekt til dekning av utgiftene. Kontaktperson: Conrad Myrland, mob. 41 17 67 80

Besøk denne siden »

Conrad Myrland i Bjerkreim: Hvordan skapes det falske bildet av Israel?

Fredag 26. april holder Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, foredrag i ungdomsforeningen Fokus på Bjerkreim bedehus. Denne gang er møtet åpent for interesserte i alle aldre. Tema: Hvordan skapes det falske bildet av Israel? Mange nordmenn har sterke oppfatninger når det gjelder Israel og konflikten med palestinerne. Men bygger engasjementet på et sant bilde av Israel, landets fredsvilje, palestinernes mål og palestinernes situasjon? Conrad Myrland (33), daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), gir et korrektiv til det norske bildet av Israel. Det blir matpause og anledning til å stille spørsmål. Under møtet gir Ida Husveg også en presentasjon av Hjelp Jødene Hjem (HJH). Fokus tar opp kollekt på møtet som deles mellom HJH og MIFF.

Besøk denne siden »

Conrad Myrland i Ski: Det falske bildet av Israel

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred, holder foredrag i Waldemarhøy bygde – og kultursenter i Ski tirsdag 5. februar kl. 19.00. Adresse: Waldemarhøyveien 13, Ski. Tema for foredraget: Det falske bildet av Israel. Det blir tatt opp kollekt for å dekke møtets utgifter. Møteansvarlig: Tore Wilhelmsen,  mob. 47868358

Besøk denne siden »

Conrad Myrland i MIFF Oslo: Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel?

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred, holder foredrag i MIFF Oslo tirsdag 30. oktober kl. 19.00. Tema: Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel? Myrland presenterer en rekke eksempler og meningsmålinger som viser at mange i Norge sitter med et falskt inntrykk av Israel. Dette skyldes ikke minst den urettferdige mediedekningen gjennom de siste tiår. Myrland viser til en rekke medieundersøkelser og eksempler, og presenterer et korrektiv til det norske bildet av Israel og palestinerne. Lokalene er åpne fra kl. 18, med servering av kaffe og te, samt hjemmebakte kaker. Bøker og CDer fra tidligere foredrag er til salgs. MIFF Oslo har normalt møter siste tirsdag i måneden. Møteansvarlig: Tore Wilhelmsen, leder MIFF Oslo E-post: tore@miff.no Tlf. 47 86 83 58

Besøk denne siden »
0

Your Cart