Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Fagforbundets løgner om Israel

Faksmile av Fagbladets utgave som kom til medlemmene i begynnelsen av desember 2013.
Faksmile av Fagbladets utgave som kom til medlemmene i begynnelsen av desember 2013.
Fagforbundets "Palestina-ambassadører" setter seg ned for gruppebilde under overskriften "Stop Palestine Genocide". Slik gjenforteller de løgnene som fikk landsmøtet til å gå inn for boikott av Israel.

Genocide – folkemord – er definert i folkemordkonvensjonen vedtatt av FNs generalforsamling i desember 1948. Konvensjonens hensikt var å forby handlinger som nazistene i Europa utførte mot jødene under andre verdenskrig – da én tredel av alle verdens jøder ble drept i løpet av noen få år.

Nå videreformidler Fagforbundet og deres tidsskrift Fagbladet en palestinsk anklage om at Israel gjennomfører folkemord på palestinerne. I artikkelteksten hevder journalist Vegard Velle at «israelerne» i 1948 «begynte sin etniske utrenskning av palestinerne fra Palestina».

Hva har skjedd med den arabisk-palestinske befolkningen de siste hundre år? I 1914 var det omkring 70.000 kristne og 525.000 muslimer i området som den gang var under osmansk kontroll. I underkant av 600.000 palestinere, med andre ord.

I dag er det 1,7 millioner palestinere på Gaza-stripen, 2,7 millioner palestinere på Vestbredden (tall fra CIA World Factbook) og det er 1,4 millioner muslimer i Israel, pluss også noen kristne arabere med israelsk statsborgerskap. Til sammen er det nesten 6 millioner palestinere i området i dag, 65 år etter at Israel ble opprettet og 46 år etter at Israel erobret Vestbredden og Gaza-stripen i en forsvarskrig.

De siste hundre årene har den palestinske befolkningen økt med 10 ganger innenfor grensene av det tidligere britiske mandatområdet, fra 600.000 til 6 millioner. Det er dette Fagforbundet hevder er folkemord. I perioden da Israel har hatt kontroll over hele det britiske mandatområdet, etter 1967, har forventet levealder blant palestinerne økt kraftig og de ligger foran mange av sine arabiske naboer når FN rangerer levekår.

I 1912 hadde Norge 2.439.209 innbyggere, ifølge Statistisk årbok for 2013. I dag er folketallet passert fem millioner.

Den norske befolkning er litt over doblet de siste hundre år. Den palestinske befolkning er tidoblet. Hvis det siste er folkemord, hva er da det første?

Helt siden Israels opprettelse har væpnede palestinske grupper (pluss arabiske grupper og stater) vært i krig mot landet. I denne krigen er ikke Israel uten flekker på sitt rulleblad, men dersom man sammenlikner med nabolandene og andre land, kommer sakene i et helt annet perspektiv.

Fra november 1947 til oktober 1950 flyktet anslagsvis 600.000-760.000 palestinere fra området hvor staten Israel ble opprettet. Fagforbundets journalist kaller det en etnisk utrenskning, men glemmer at et betydelig antall arabere ble boende innenfor den nyopprettede israelske staten. Fra det som siden ble kalt Vestbredden, som ble okkupert av jordanske styrker, ble alle jøder fordrevet. Alle jøder ble jaget ut av gamlebyen i Jerusalem. Jødene i Hebron var massakrert og jaget allerede i 1929. I årene etter 1948 ble hundretusenvis av jøder jaget ut av arabiske land, men dette ligner ikke på folkemord når man bruker Fagforbundets briller. Det er bare befolkninger som øker ti ganger på hundre år som blir utsatt for folkemord i deres verden, særlig hvis man kan anklage verdens eneste jødiske stat for en slik fryktelig forbrytelse!

Ibrahim-moskeen kaller Fagbladets journalist det, som han anser som "svært hellig". Han unnlater å fortelle at dette også er de jødiske Patriarkenes grav, hvor Abraham, Isak, Sara, Rebekka, Jakob og Lea etter tradisjonen ligger begravd i Makpelahulen. (Faksmile fra Fagbladet)

 

Ensidige anklager

Også flere andre palestinske anklager blir ukritisk videreformidlet i Fagbladets artikkel. De norske utsendingene møter en palestinsk nomadefamilie som hevder å bli «fortrengt». Anklagen blir ukritisk gjengitt, selv om det også rapporteres at de bor på samme sted de bodde da patriarken ble født i 1947.

«Israelske bosettere er kjent for å forgifte brønner,» skriver også journalisten. Det føyer seg inn i en århundrelang rekke av europeiske og arabiske løgnanklager om en kollektiv gruppe av jøder som forgiftere, uten at det henvises til konkrete eksempler.

«Stadig popper det opp nye israelske bosettinger,» heter det også i teksten. Dette til tross for at Israel ikke har anlagt noen ny større bosetning siden 1997. Da to små utposter med 13 brakker ble anlagt i 2012, meldte Peace Now at det var de første utposter som bar preg av å skulle bli permanente som var opprettet på syv (7!) år.

Er det rart Fagforbundets delegater til landsmøtet i november ville boikotte Israel når de jevnlig blir foret med slike løgner og halvsannheter?

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart