Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

MIFF i møte med Utenriksdepartementet

Morten Fjell Rasmussen, Conrad Myrland og Bengt-Ove Nordgård fra MIFF før et besøk i Utenriksdepartementet mandag 4. mai 2015. (Foto: MIFF)
Morten Fjell Rasmussen, Conrad Myrland og Bengt-Ove Nordgård fra MIFF før et besøk i Utenriksdepartementet mandag 4. mai 2015. (Foto: MIFF)
Tre ledere fra MIFF var mandag i møte med statssekretær Bård Glad Pedersen og nyutnevnt norsk ambassadør i Israel Jon Hanssen-Bauer.

Styreleder Morten Fjell Rasmussen, nestleder Bengt-Ove Nordgård og daglig leder Conrad Myrland fra Med Israel For Fred hadde mandag et møte i Utenriksdepartementet med statssekretær Bård Glad Pedersen og Jon Hanssen-Bauer, som er ny ambassadør for Norge ved ambassaden i Tel Aviv fra dette året.

– Det var en god tone i møtet, og det var hyggelig at departementet la til rette for at vi fikk møte den påtroppende ambassadøren i tillegg til statssekretæren, sier styreleder Morten Fjell Rasmussen.

– Vi hadde et hyggelig møte. Statssekretæren uttrykte at det var fint å møte oss igjen, og det er tydelig at de setter pris på innspill fra MIFF, sier Conrad Myrland til Miff.no etter møtet.

Forrige gang MIFF møtte representanter i Utenriksdepartementet var 12. februar 2014. Da la MIFF fram et 16 siders notat med ni sentrale forventninger til en regjering som vil ha ”balansert holdning til Midtøsten-konflikten”.

 

Takket for klart standpunkt om Palestina-anerkjennelse

– Det var viktig for oss å takke regjeringen for at de har avvist forslaget om å gi en ensidig anerkjennelse av en palestinsk stat før en framforhandlet løsning foreligger, forteller Myrland etter møtet i dag.

I møtet understreket MIFFs representanter at det store hinderet for en løsning med to stater for to folk ligger på palestinsk og arabisk side. Den arabiske liga vedtok enstemmig i mars 2014, en drøy måned etter at MIFF besøkte UD sist gang, ”en kategorisk og absolutt avvisning til å anerkjenne Israel som en jødisk stat”.

 

Utfordret regjeringen

MIFF benyttet også anledningen til å minne om noen av organisasjonens viktigste forventninger til regjeringen. MIFF forventer at regjeringen:

– Gjør det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at Norge krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder.

– Stemmer imot alle forslag om å anerkjenne en palestinsk stat eller å ta opp Palestina som medlem av nye internasjonale organisasjoner så lenge palestinerne står fast på å avvise Israel som jødisk stat.

– Gjør det klart at palestinske flyktninger (og deres etterkommere) ikke har noe mer ”rett til å vende tilbake” enn andre flyktninggrupper (som for eksempel tyskere fra Øst-Europa og finner fra Karelen).

– I all omtale av fredsprosessen poengterer at det arabiske kravet om rett til å vende tilbake er et avgjørende hinder for løsning.

– I sin støtte til en ”tostatsløsning”, samtidig tar avstand fra palestinske krav som vil gjøre Israel arabisk og muslimsk. Det er derfor mer presist å omtale løsningen som er ønsket for ”to stater for to folk”. Dette er håpet til det store flertallet av israelere.

– Protesterer mot PAs planer om å nekte flyktningene statsborgerskap i Palestina.

 

Etterspurte bistandsgranskning

I møtet etterspurte MIFF resultatene av den gjennomgangen av norsk bistand til palestinske selvstyremyndigheter (PA) som ble varslet av utenriksministeren i NRK 17. desember 2013.

MIFF etterspurte også hva som gjøres for å styrke det økonomiske og kulturelle samarbeidet mellom Norge og Israel. Dette er blitt særlig aktuelt etter at det er funnet gass utenfor Israels kyst – et område hvor Norge besitter betydelig ekspertise. MIFF ser det som viktig at regjeringen snarest mulig undertegner rammeavtalen for forskning og utvikling med Israel.

MIFF uttrykte bekymring over den anti-israelske politiske agendaen til flere av de norske samarbeidspartnerne som UD benytter i bistandsarbeidet.

MIFF uttrykte også bekymring over at palestinske myndigheter og Fatah det siste året har fortsatt sin hyllest av terrorister, og en forventning om at regjeringen skal komme med tydelige fordømmelser av dette.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart