Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Gir 94 millioner av våre skattepenger til norske anti-israelske organisasjoner

Utenriksminister Børge Brende i samtale med PA-president Mahmoud Abbas. (Foto: Frode Overland Andersen/UD)
Utenriksminister Børge Brende i samtale med PA-president Mahmoud Abbas. (Foto: Frode Overland Andersen/UD)
I 2014 ga Høyre-Frp-regjeringen minst 94 millioner kroner i bistand til palestinerne gjennom norske organisasjoner som deltar i anti-israelske kampanjer eller går inn for full eller delvis boikott av Israel. Se MIFFs oversikt.

Utenriksdepartementets tilskuddsportal gir oversikt over de totale utbetalingene som den norske regjeringen gjorde til prosjekter i palestinske områder i 2014. Totalsummen som er registrert, er 739 millioner kroner. Det meste gikk til palestinske myndigheter, FN-organisasjoner og andre palestinske og internasjonale organisasjoner. Men en betydelig del av midlene kanaliseres også gjennom norske organisasjoner.

MIFFs gjennomgang viser at minst 194 millioner kroner går via norske organisasjoner. Støtten fordeler seg omtrent likt mellom organisasjoner som over tid har vist en sterk og klar anti-israelsk agenda i uttalelser eller politikk og organisasjoner som driver hjelpearbeid for palestinerne med en mindre åpenbar politisk agenda og fiendtlig retorikk mot Israel.

 

Anti-Israel mottakerne

Den norske samarbeidspartneren som mottok aller mest prosjektstøtte fra regjeringen i 2014, var organisasjonen Norwac – Norwegian Aid Committee. President for Norwac er Erik Fosse. Mads Gilbert jobber også for Norwac under sine opphold i Gaza. Disse to legenes anti-israelske retorikk og kampanjer bør være velkjent. Totalt fikk Norwac utbetalt 42,4 millioner kroner i støtte til drift og helsearbeid i palestinske områder i 2014.

KFUK-KFUM Global går inn for bred økonomisk boikott av Israel. Høyre-Frp-regjeringen har som mål å øke den økonomiske samhandelen med Israel, men det hindret dem ikke i å gi KFUK-KFUM Global støtte til tre prosjekter på til sammen 2,5 millioner kroner.

Norsk Folkehjelps arbeid for palestinerne skjer i nær allianse og med finansiering av Fagforbundet, som også går inn for full boikott av Israel. Gjennom to prosjekter ga regjeringen 24,2 millioner kroner til Norsk Folkehjelp.

Kirkens Nødhjelp står på ingen måte tilbake for Norsk Folkehjelp i deres anti-israelske retorikk. Begge organisasjonene gir også støtte til palestinernes krav om å flytte millioner av arabere inn i Israel, slik at verdens eneste jødiske stat opphører å eksistere. Til tross for dette, ga regjeringen 22,1 millioner kroner av våre skattepenger til åtte prosjekter for palestinere i Kirkens Nødhjelp-regi.

De to siste organisasjonene som vi klassifiserer blant anti-Israel mottakerne, er Kvekerhjelpen (1,2 millioner kroner) og LO (1,2 millioner kroner), begge med tre prosjekter hver. Kvekerne går på internasjonalt plan inn for boikott av Israel. Sterke krefter i LO gjør det samme.

Til sammen ga regjeringen 93,7 millioner kroner til disse seks anti-israelske organisasjonene. Pengene kommer ikke bare palestinerne til gode i form av helse og utviklingshjelp. Hvis det stanset der, ville det være flott. Men våre skattepenger finansierer også, direkte og indirekte, et stort antall stillinger i disse organisasjonene til mennesker som jobber deltid eller heltid på å sverte Israel og legge til rette for boikott.

Regjeringen til Erna Solberg ønsker en «fremforhandlet løsning som innebærer at Israel og Palestina, som to stater, eksisterer i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser». Disse norske organisasjonene støtter palestinernes strategiske valg om å holde seg borte fra forhandlinger, avvise israelske kompromisstilbud og å jobbe internasjonalt for å delegitimere og demonisere Israel. Regjeringen bruker 94 millioner kroner på norske organisasjoner som motarbeider regjeringens politiske mål. (I tillegg kommer selvsagt flere hundre millioner kroner til palestinske og internasjonale organisasjoner som heller ikke bidrar til å løse konflikten.)

 

Mer nøytrale organisasjoner

En del av bistandshjelpen til palestinerne kanaliseres gjennom norske prosjektpartnere som ikke har vist en tilsvarende utpreget og iherdig anti-israelsk agenda over tid. Fra organisasjoner som Redd Barna Norge, Norges Røde Kors, Atlas-alliansen og Flyktninghjelpen har det nok også kommet Israel-kritikk gjennom årene, men MIFF er ikke kjent med at disse organisasjonene går inn for en ytterliggående politikk eller opptrer på en måte som så klart bryter med regjeringens politiske plattform som de førstnevnte organisasjonene.

Slik fordeler støtten seg til disse organisasjonene:

 • Norges Røde Kors 38,9 millioner kroner
 • Flyktninghjelpen 27,5 millioner kroner
 • Redd Barna Norge 17,6 millioner kroner
 • Atlas-alliansen 5,0 millioner kroner
 • Digni – tidl. Bistandsnemda 2,9 millioner kroner
 • Politidirektoratet 5,2 millioner kroner
 • Right to Play 2,3 millioner kroner
 • Tvibit 0,5 millioner kroner
 • Totalt 99,8 millioner kroner

Hva synes du om Utenriksdepartementets bistandspartnere? – Skriv din kommentar i kommentarfeltet under.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

 1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart