Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Frankrikes nye fredsinitiativ

Mahmoud Abbas og Benjamin Netanyahu i 2010. (Foto: GPO)
Mahmoud Abbas og Benjamin Netanyahu i 2010. Det er lenge siden det har vært forhandlinger mellom partene. (Foto: GPO)
Franske myndigheter er i gang med et nytt initiativ de håper skal lede fram til en fredsavtale mellom Israel og palestinerne. Israelske myndigheter er skeptiske av flere grunner.

Det franske fredsinitiativet ble først gjort kjent 29. januar av daværende utenriksminister Laurent Fabius. Han forklarte at Frankrike ønsker å ta initiativet til å opprette en internasjonal fredskonferanse til sommeren, ifølge Ha’aretz. Målet er å få med både Israel og de palestinske selvstyremyndighetene i konferansen, sammen med andre store maktfaktorer på verdensarenaen, som EU, USA og arabiske land. Konferansen skal etter målsetningen lede fram til en endelig fredsavtale mellom Israel og palestinerne, og til at en palestinsk stat blir opprettet.

 

Israels innvendinger

Israel har hatt to hovedinnvendinger mot det franske initiativet. Den første innvendingen er at utenriksminister Fabius la et utilbørlig press på Israel da han kom med kunngjøringen. Han uttalte nemlig at dersom ikke konferansen ville lykkes med å forhandle fram en fredsløsning, ville Frankrike ensidig anerkjenne en palestinsk stat. Slik Israel ser det, er dette å forstå som en oppmuntring til palestinerne til ikke å forhandle. Frankrike og deres partnere kommuniserer til de palestinske lederne at dersom de bare fortsetter å nekte å inngå kompromisser og drive reelle forhandlinger, vil de til slutt få sin egen stat likevel.

Israels andre innvending er at selve ideen om å oppnå fred gjennom en internasjonal konferanse bryter med prinsippet om at fredsavtaler bør inngås gjennom direkte forhandlinger mellom partene. Israelske myndigheter viser til at dette prinsippet har hatt bred internasjonal støtte gjennom mange år, og at det var gjennom direkte forhandlinger at fredsavtalene med Jordan og Egypt ble oppnådd.

 

Presenterte planen for Israel

Etter at han lanserte fredsinitiativet har untenriksminister Laurent Fabius gått av, og blitt erstattet av Jean-Marc Ayrault. Den nye ministeren har ikke gjentatt trusselen om å anerkjenne en palestinsk stat dersom initiativet mislykkes, så det er uklart om dette fortsatt er gjeldende politikk fra Frankrikes side.

Ayrault har begynt å ta de første initiativene for å realisere fredskonferansen. Diplomaten Pierre Vimont er blitt utnevnt som spesialutsending til fredskonferansen. 16. februar meldte Ha’aretz at den franske ambassadøren til Israel, Patrick Maisonnave, hadde vært i møte med Alon Ushpiz fra det israelske utenriksdepartementet for å presentere innholdet i den franske strategien.

Ushpiz skal ha gjort det klart at Israel støtter direkte forhandlinger mellom partene, og vil være imot alle forsøk på å forhåndsbestemme hva utfallet skal bli av slike forhandlinger.

Dagen før hadde de palestinske selvstyremyndighetenes utenriksminister Riyad al-Maliki proklamert at PA ”aldri mer” vil føre direkte fredsforhandlinger med Israel.

 

Presenterer planen for flere

Det palestinske lederskapet har tatt godt imot initiativet, og Mahmoud Abbas har erklært sin støtte offentlig.

I Tyskland fikk initiativet en lunken mottakelse. Rikskansler Angela Merkel uttalte under en felles pressekonferanse med Benjamin Netanyahu (som var på besøk i Berlin da nyheten kom) at Tyskland støtter en tostatsløsning, men et ”nå er ikke den rette tiden for å ta store skritt i den retningen”. I stedet bør fokus i øyeblikket ligge på å ”bedre situasjonen på bakken”, mente hun.

Franske diplomater har gått i gang med å konsultere en rekke land om fredsinitiativet. Mer enn 20 av landets ambassadører skal den siste tiden ha fått i oppgave å presentere planen for utenriksministrene i landene de er utsendt til. Det innbefatter blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Russland og andre land i Europa og den arabiske verden.

 

Dette er den franske planen

Det franske fredsinitiativet har en strategi i tre punkter:

1: Holde konsultasjoner med Israel, palestinerne og andre land om ideen om en fredskonferanse og om konferansens innhold. Det er dette som nå er satt i gang.

2: Arrangere et møte i Paris for den internasjonale støttegruppen av land som håper å se nye forhandlinger mellom Israel og palestinerne. Dette møtet planlegges i løpet av mars eller april. Israel og palestinerne skal ikke delta på dette møtet. Der skal grunnlaget legges for innholdet i fredskonferansen. Jerusalem Post skriver at medlemmene av FNs sikkerhetsråd nå er blitt kontaktet av Frankrike om dette møtet.

3: Avholde en internasjonal fredskonferanse i Paris i juni eller juli der fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne blir restartet.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart