Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

De groveste eksemplene fra nye palestinske skolebøker

Allerede fra første klasse blir væpnet kamp for Palestina fremstilt som noe heroisk. Fra Our Beautiful Language, Vol. 2, Grade 1, 2019, p. 83.
Se hva palestinske barn lærer på skolen.

Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole. – Ekstreme nasjonalistiske og islamistiske ideer får mer plass enn før, inkludert i matematikk og naturfagene, viser en ny rapport.

Tredjeklassinger leser dikt om å «utrydde restene av utlendingene»

Our Beautiful Language, Vol. 2, Grade 3, 2019, p. 66. (Previously—Our Beautiful Language, Vol. 2, Grade 3, 2018, p. 64.)

Frigjøringen av hele Palestina blir beskrevet i et voldelig dikt for tredjeklassinger. Det er snakk om å «ofre blodet» for å «eliminere maktrøverne» og «utrydde restene av utlendingene».

Flyktningene skal vende tilbake med våpen i hånd

Arabic Language (1): Reading, Grammar, Prosody and Expression, Grade 12, 2019, pp. 84–87. (Previously- Arabic Language (1): Reading, Grammar, Prosody and Expression, Grade 12, 2018, pp. 83–86.)

Nakba (katastrofen) vil ikke ta slutt før alle flyktningene kan returnere med våpen i hånd.

Krev rett til å vende tilbake – Israel er borte

Islamic Education, Vol. 2, Grade 8, 2018, p. 88. (Previously—Islamic Education, Vol. 2, Grade 8, 2017, p. 88.)

Bildet illustrerer hvordan det vil bli når kravet om rett til retur er innfridd – Israel er borte.

Israel er Satans tjener

Arabic Language, Vol. 1, Grade 7, 2019, p. 67. (Previously—Arabic Language, Vol. 1, Grade 7, 2018, p. 66.)

«Hvor er de som vil ri mot al-Aqsa å frigjøre den fra knyttneven til de vantro, fra Satans tjenere?»

Israel utslettet fra kartet

National and Social Upbringing, Vol. 1, Grade 4, 2019, p. 7. (Previously—National and Social Upbringing, Vol. 1, Grade 4, 2018, p. 7.)

Fjerdeklassinger blir vist «Statene i det arabiske hjemland». Et palestinsk flagg vaier over hele området som utgjør Israel, Vestbredden og Gaza. Tilsvarende kart over den arabiske verden – men uten Israel – inngår i skolebøker for femteklassinger og ellevteklassinger.

Jødenes tilknytning til Jerusalem forties

National and Social Upbringing, Vol. 1, Grade 3, 2019, pp. 29, 95. (Previously- National and Social Upbringing, Vol. 1, Grade 3, 2018, pp. 28, 92.)

Tredjeklassinger får vite at Jerusalem er hellig for muslimer og kristne. Jødenes tilknytning til byen, som daterer seg langt lengre tilbake i tid enn kristne og muslimer, blir fortiet.

Historieforfalskning om Jerusalem

Social Studies, Vol. 1, Grade 7, 2019, pp. 60–61. (Previously—Social Studies, Vol. 1, Grade 7, 2018, pp. 61–62.)

Syvendeklassinger blir fortalt at jødenes tilknytning til Jerusalem er historieforfalskning. Jødene blir anklaget for å «bygge nye jødiske synagoger i gamlebyen som aldri tidligere eksisterte». Da Jordan erobret gamlebyen i 1948 ble minst 34 (Raphael Israeli skriver 58) synagoger i byen ødelagt.

Jerusalem vil «spytte ut slagget av utlendinger»

Arab Language, Vol. 1, Grade 10, 2019, p. 18. (Previously—Arab Language, Vol. 1, Grade 10, 2018, p. 17.)

«Artikkelen setter fokus på farene som omgir Jerusalem, slik som de utenlandske senterne som ligger over dens byrom og tar pusten fra den, de utenlandske murer som omgir den, kontrollpostene som begrenser dens bevegelser og de hebraiske bokstaver som truer dens kulturelle karakter. Men dette er Jerusalem – et genuint og hellig land som spytter ut slaget av utlendinger og de som later som [om de har rettigheter i byen].»

De som dør som martyrer får 72 jomfruer i paradis

Islamic Education, Vol. 1, Grade 9, 2019, p. 13. (Previously—Islamic Education, Vol. 1, Grade 9, 2018, p. 12.)

Elever i niende klasse blir fortalt at de som dør som martyrer vil få tilgivelse, være trygge for etterlivet og vil kunne få gifte seg med 72 koner blant jomfruene. Han kan også be for 70 av sine slektninger.

Barn som deltar i jihad er «sikkerhetsventilen i samfunnet»

Islamic Education, Vol. 2, Grade 8, 2018, p. 93. (Previously—Islamic Education, Vol. 2, Grade 8, 2017, p. 93.)

Barn blir oppmuntret til å gjøre jihad for å beskytte hjemlandet og fordrive fienden for Allahs sak.

Jihad handler om væpnet krig

Islamic Education, Vol. 2, Grade 8, 2018, pp. 49–52. (Previously—Islamic Education, Vol. 2, Grade 8, 2017, pp. 49–52)

Boken for åttendeklassinger velger ut seks Koran-vers som definerer jihad som væpnet krigføring. Ingen andre tolkninger blir presentert. Martyrdød er også en del av jihad og det venter lønn for dem som velger denne veien.

München-massakren mot elleve israelske sportsmenn blir støttet som et forsøk på å ramme «de sionistiske interessene i utlandet»

History, Vol. 2, Grade 11, 2019, p. 52. (Previously—History, Vol. 2, Grade 11, 2018, p. 54.)

«Fedayeen (…) forsøkte også å ramme sionistiske interesser i utlandet, slik som München-operasjonen i 1972…»

Martyrdød og jihad er «den mest viktige mening med livet»

Arabic Language, Vol. 1, Grade 5, 2019, p. 20. (Previously—Arabic Language, Vol. 1, Grade 5, 2018, p. 27.)

Femteklassinger blir fortalt at «å gi sitt liv, ofre, kjempe, jihad og streve er de mest viktige meningene i livet».

Martyrene var drivstoffet i intifadaen

History, Vol. 2, Grade 11, 2019, p. 11. (Previously—History, Vol. 2, Grade 11, 2018, p. 11.)

«Blodet av martyrene var drivstoffet som drev intifadaen og ga den kraft til å fortsette.»

Å ofre livet i kamp er det største

Islamic Education, Vol. 1, Grade 7, 2019, pp. 85–89. (Previously- Islamic Education, Vol. 1, Grade 7, 2017, pp. 80–83.)

Et helt kapittel handler om verdien om å ofre seg på ulike måter. «Å ofre livet» er «den mest noble» form for offer, og dette settes i sammenheng med militære helter i tidlig islamsk historie og i palestinernes væpnede kamp i moderne tid.

Palestina går fra Middelhavet i vest til Jordan-elven i øst

Social Studies, Vol. 1, Grade 6, 2019, p. 57. (Previously—Social Studies, Vol. 1, Grade 6, 2018, p. 56.)

Sjetteklassinger skal definere grensene til Palestina. De går «fra Middelhavet i vest, til Jordan-elven i øst». Israel er helt borte fra kartet.

«Jeg ofrer meg for å frigjøre al-Aqsa moskeen»

Islamic Education, Vol. 1, Grade 5, 2019, pp. 65, 103. (Previously—Islamic Education, Vol. 1, Grade 5, 2018, pp. 65, 103.)

Elevene i femte klasse blir oppmuntret til å «ofre seg» for frigjøringen av Al-Aqsa. Helt siden 1967 har al-Aqsa vært kontrollert av en muslimsk organisasjon. Legg også merke til kartet hvor Israel er borte.

Femteklassinger blir oppmuntret til å følge i fotsporene til kvinnelig terrorist

Arabic Language, Vol. 2, Grade 5, 2019, pp. 51–61. (Previously—Arabic Language, Vol. 2, Grade 5, 2018, pp. 51–61.)

Dalal Mugrahbi, som ledet et terrorangrep i 1978, blir hedret i et helt kapittel i skolebok for femteklassinger. 38 sivile israelere, inkludert 13 barn, ble drept i angrepet, 71 ble skadet.

I en bok for niendeklassinger blir det feilaktig hevdet at Mughrabis angrep «resulterte i døden til mer enn 30 soldater».

Vestmuren blir fremstilt som muslimsk

Islamic Education, Vol. 1, Grade 5, 2019, p. 63. (Previously—Islamic Education, Vol. 1, Grade 5, 2018, p. 63.)

«Al-Buraq muren er del av den vestlige muren til Al-Aqsa moskeen og muslimene alene har absolutt rett til den.»

Arealet av Palestina inkluderer Israels areal

Social Studies, Vol. 1, Grade 8, 2019, p. 9. (Previously—Social Studies, Vol. 1, Grade 8, 2018, p. 9.)

Palestina er 27.000 kvadratkilometer får åttendeklassingene lære. Dette er det totale arealet av Gaza, Vestbredden og Israel.

Klassisk antisemittisk bildebruk

History, Vol. 1, Grade 11, 2019, p. 9. (Previously- History, Vol. 1, Grade 11, 2018, p. 9.)

En historiebok for 11. klassinger antyder at jødene kontrollerer verden, og bruker klassisk antisemittisk bildebruk. Teksten lyder: «Kulturell kolonialisme: Den mest farlige formen for kolonialisme, fordi den angriper nasjonens ånd og tro.»

Jøder er «fiender av islam»

Islamic Education, Vol. 2, Grade 5, 2019, pp. 65–66. (Previously—Islamic Education, Vol. 2, Grade 5, 2018, pp. 65–66.)

Skolebarn i femte klasse blir fortalt en antisemittisk myte at jødene forsøkte å drepte profeten Muhammed. Dette blir i stor grad avvist av mainstream islam og er ikke nevnt i Koranen, skriver IMPACT-se. Jøder blir omtalt som «islams fiender».

Jødene er korrupte

Islamic Education, Vol. 1, Grade 11, 2019, pp. 10–16. (Previously—Islamic Education, Vol. 1, Grade 11, 2018, pp. 10–16.)

«Israels barns korrupsjon i landet var og vil bli årsaken til deres utryddelse,» heter det i den religiøse teksten. Elevene blir bedt om å «forklare Israels barns korrupsjon i lys av disse versene.

Brannbomber mot busspassasjerer blir beskrevet som «grillfest»

Arabic Language, Vol. 1, Grade 9, 2019, p. 61. (Previously- Arabic Language, Vol. 1, Grade 9, 2018, p. 61.)

«Det ser ut som det er en grillfest der med brannbomber på en av bussene…»

Blodløgn: «Sionistene satt fyr på al-Aqsa moskeen»

Social Studies, Vol. 2, Grade 7, 2019, p. 49. (Previously—Social Studies, Vol. 2, Grade 7, 2018, p. 52)

«Zionistene satte fyr på Al-Aqsa moskeen 21. august 1969,» sier denne skoleboken for 7. klassinger. Fakta er at brannen ble påsatt av en australsk kristen turist, Denis Rohan.

Å dø er bedre enn å leve

Arabic Language, Vol. 1, Grade 5, 2019, p. 15. (Previously—Arabic Language, Vol. 1, Grade 5, 2018, p. 14.)

Teksten ærer palestinske martyrer. «Å drikke bitterhetens kopp med ære er mye mer søtt enn et godt, langt liv med ydmykelse.»

«Martyrer har mer ære enn oss alle»

Arabic Language, Vol. 2, Grade 6, 2019, p. 35. (Previously—Arabic Language, Vol. 2, Grade 6, 2018, p. 34.)

Hyllest av martyrer blir brukt i undervisning av grammatikk.

Angrep mot soldater i naturfagsboken

Science and Life, Vol. 1, Grade 7, 2019, p. 57. (Previously—Science and Life, Vol. 1, Grade 7, 2018, p. 57.)

Newtons andre lov blir forklart sammen med et bilde av en gutt som angriper soldater med slynge.

Haifa, Jaffa og Jerusalem skal erobres

Our Beautiful Language, Vol. 1, Grade 2, 2019, p. 44. (Previously—Our Beautiful Language, Vol. 1, Grade 2, 2018, p. 42.)

«Vi bærer revolusjonens flamme til Haifa, til Jaffa, til Al-Aqsa, til Klippedomen.»

Politisk propaganda i matteboken

Mathematics, Vol. 2, Grade 7, 2019, p. 97. (Previously—Mathematics, Vol. 2, Grade 7, 2018, p. 97.)

Kravet om rett til å vende tilbake dukker opp i denne matteboken for syvendeklassinger.

Krig i islams navn

Islamic Education, Vol. 1, Grade 11, 2019, pp. 114–115. (Previously—Islamic Education, Vol. 1, Grade 11, 2018, pp. 114–115.)

Jihad blir forklart for ellevteklassinger som kamp mot islams fiender – de vantro. «Vantro skal bli gitt en advarsel før kampen, enten må de underkaste seg islam eller leve under islams styre på islamsk betingelser.»

Israel utslettet fra kartet

Geography, Vol. 1, Grade 10, 2019, p. 10. (Previously—Geography, Vol. 1, Grade 10, 2018, p. 10.)

Israel er borte fra geografikartet for tiendeklassinger. Israelske byer som Jaffa, Haifa, Safed, Tiberias, Akko og Nasaret blir framstilt som palestinske.

Negev ligger i Palestina

Mathematics, Vol. 2, Grade 6, 2019, p. 9. (Previously—Mathematics, Vol. 2, Grade 6, 2018, p. 9.)

Negev-ørkenen blir vist og beskrevet som en del av Palestina.

I en annen skolebok for sjetteklassinger blir elevene spurt om å kalkulere lengden av grensen mellom Palestina og Egypt – den vises som hele lengden mellom Eilat og Middelhavet ved Rafah sør på Gaza-stripen.

Flykapringer blir beskrevet som «operasjoner mot sionistiske mål»

Geography and Modern and Contemporary History of Palestine, Vol. 2, Grade 10, 2019, p. 61. (Previously—Geography and Modern and Contemporary History of Palestine, Vol. 2, Grade 10, 2018, p. 61.)

PLOs flykapring av Pam Am og Lufthansa i 1973, hvor 32 passasjerer ble drept, blir beskrevet som «operasjoner mot sionistiske mål». Det blir ikke kritisert eller stilt spørsmål ved angrepene mot sivil luftfart.

Drapsmenn av sivile, ubevæpnede jøder hylles

Arabic Language (1): Reading, Grammar, Presentations and Expression, Vol. 2, Grade 11, 2019, pp. 34–38. (Previously—Arabic Language (1): Reading, Grammar, Presentations and Expression, Vol. 2, Grade 11, 2018, pp. 32–36.)

Et dikt hyller tre arabere som ble dømt og hengt av de britiske mandatmyndighetene i 1930. Araberne var dømt skyldig i å myrde uskyldige, ubevæpnede jøder under de arabiske opprørene/ massakrene i 1929.

Jødene blir framstilt som løgnere og bedragere

Islamic Education, Grade 12, 2019, p. 21. (Previously- Islamic Education, Grade 12, 2018, p. 21.)

Teksten beskriver jøder på Muhammeds tid som løgnere og bedragere.

Jødiske hellige steder i Jerusalem blir sensurert

Geography, Grade 12, 2019, p. 121. (Previously- Geography, Grade 12, 2018, p. 133.)

Muslimske og kristne turistmål i Jerusalem blir nevnt. Jødiske steder blir ikke nevnt.

Palestinas fiender har brukt bedrag og voldtekt

Arabic Language, Vol. 1, Grade 10, 2019, p. 19. (Previously—Arabic Language, Vol. 1, Grade 10, 2018, p. 18.)

Femteklassinger blir foret med et radikalt nasjonalistisk og religiøst budskap. Palestinas fiender blir anklaet for å ha brukt forfalskning og voldtekt.

Døden er skjebnebestemt, jihad er ditt kall

Islamic Education, Vol. 1, Grade 10, 2019, p. 39-40. (Previously—Islamic Education, Vol. 1, Grade 10, 2018, p. 39-40.)

Døden blir beskrevet som uunngåelig og forutbestemt. Denne teologiske påstand blir direkte knyttet med kallet til å kjempe jihad, uten noen rom for andre tolkninger.

Israel blir dekket av fargene i det palestinske flagget

National and Life Education, Vol. 1, Grade 2, 2019, pp. 8, 13. (Previously—National and Life Education, Vol. 1, Grade 2, 2018, pp. 8, 13).

Andreklassinger blir bedt om å lage omrisset av Palestina med kroppene sine. De blir også bedt om å fargelegge «sitt hjemland» i fargene til det palestinske flagget.

Skolebarn blir oppmuntret til å ofre sitt blod

Arabic Language, Vol. 1, Grade 10, 2019, p. 133. (Previously—Arabic Language, Vol. 1, Grade 10, 2018, p. 133.)

«Og vårt rene blod, vil vi ikke spare, vil vi ikke spare, vil vi ikke spare.»

Løsningen på overbefolkning i Gaza er at de som bor der får flytte inn i Israel

Social Studies, Vol. 2, Grade 9, 2018, pp. 65–69. (Previously—Social Studies, Vol. 2, Grade 9, 2017, pp. 65–69.)

«Løsningen til problemet med overbefolkning i Gaza ligger først og fremst i tilbakevending av flyktningene til deres hjem som de fortsatt har nøkkelen til i Beersheba, Iraq al-Manshiyya, Falluja, Webna, og andre byer, landsbyer, steder og beduinbosteder…»

Israel blir anklaget for overlagt mord på barn

Arabic Language (Vocational Branch), Grade 11, 2018, p. 98

Teksten omtaler en palestinsk dikter. I et dikt «avslører han kriminaliteten til okkupanten og deres feighet når de jager og dreper barn, slik som drapet på denne babyjenten, Iman Hiju, på begynnelsen av al-Aqsa intifadaen i 2001».

Sionistene «etablerte seg med terror, utryddelse og kolonisering»

Arabic Language, Vol. 2, Grade 10, 2019, p. 28. (Previously—Arabic Language, Vol. 2, Grade 10, 2018, p. 27.)

Oppgavetekstene til tiendeklassinger demoniserer sionistene som «kriminelle mordere» som «lo da de drepte sine ofre. Det hevdes også at sionistene etablerte sin enhet på «terror, utryddelse og kolonisering».

[td_smart_list_end]

—————————————-

Hva har dette med deg å gjøre?

Palestinsk pensum og utdanning blir finansiert av dine skattepenger, gjennom norsk bistand til palestinske selvstyremyndigheter. I november har MIFF invitert representanter for IMPACT-se til Norge for å presentere sin rapport for stortingspolitikere og utenriksdepartementet.

Hvis du vil støtte MIFFs opplysningskampanje om de nye ekstreme palestinske skolebøkene, ber vi deg om å bli medlem eller sende en gave – Vipps 39881, bankkonto 78770654539.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart