Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

– Rabbinatet trenger endringer

Rabbiner David Stav (Foto: David Stav)
Rabbiner David Stav (Foto: David Stav)
Den moderate kandidaten til å bli Israels nye sjefsrabbiner for askhenazi-jødene, David Stav, ønsker sakte reformer i rabbinatet.

Lite splitter Israel mer for øyeblikket enn det nasjonale sjefsrabbinatet. Det har to overhoder, én av dem er ashkenazi-jødenes sjefsrabbiner og den andre er sefardi-jødenes sjefsrabbiner. Organet er i det store og hele kontrollert av ultra-ortodokse, i og med at deres partier i de ulike regjeringene de siste tiårene har sørget for å få på plass sine kandidater. I praksis er det dermed de ultra-ortodokses forståelse av «halacha», religiøse jødiske lover, som da blir gjeldende for alle jøder i landet.

Splitter Israel
Situasjonen har gjort at spenningene mellom religiøse og sekulære jøder i Israel har økt. Rabbinatet har kontroll over for eksempel ekteskapslovgivningen, og grunnet ultra-ortodoks forståelse får ikke en jøde gifte seg med en ikke-jøde («goy»). Da må de reise til utlandet for å inngå giftermålet. Mange kvinner sliter også med å komme seg ut av undertrykkende ekteskap, fordi mannen ikke vil skrive under på brevet som gjør deres skilsmisse religiøst og dermed statlig gyldig.

Det skaper også problemer for konverterte jøder som ønsker å flytte til Israel, fordi det er rabbinatet som avgjør om du er «jødisk nok» til å få statsborgerskap. Mange av falasha-jødene som innvandret fra Etiopia, måtte gjennom en religiøs «konverteringsprosess» for å komme til Israel, fordi jødedommen de praktiserte ikke var A4 nok i sjefsrabbinernes øyne. Tilhører du som konvertitt mer moderate retninger i jødedommen, som reformjødedom eller konservativ jødedom, kan du måtte konvertere på nytt og bli ultra-ortodoks for å få statsborgerskap.

Slike problemer har gjort at den sittende regjeringen har valgt å holde de ultra-ortodokse partiene utenfor regjeringen. Bayit Yehudi er et nasjonalreligiøst regjeringsparti, som legger større vekt på å forsone alle Israels jøder og står for en mer moderat, inkluderende og zionistisk jødedom. Deres partileder Naftali Bennett er religionsminister og har tatt på seg jobben med å skape endringer innenfor rabbinatet, som både sekulære og moderat-religiøse israelere føler begrenser deres friheter.

Reform, ikke revolusjon
Den moderne-ortodokse rabbineren David Stav ble nylig kåret av den amerikansk-jødiske avisen The Algemeiner som en av de hundre personene i verden med mest innflytelse på jødisk liv. Årsaken er todelt: For det første driver han organisasjonen Tzohar, som arbeider for å bygge broer mellom det sekulære og det religiøse Israel. For det andre har han gjennom sitt kandidatur i valget til ny sjefsrabbiner for ashkenazi-jødene, vært svært offensiv i mediene med kritikk av rabbinatet.

I et intervju med Times of Israel forklarer rabbineren hvordan hele det religiøse apparatet er i ferd med å undergrave seg selv.

– Sjefsrabbinatet har kommet til et punkt der de må bestemme seg for om de faktisk har fullført sin historiske plikt, eller om de vil endre seg selv i en slik grad at de kan bli en institusjon som konfronterer nåværende utfordringer i det israelske samfunnet, sier Stav.

Han vet at jobben han ønsker å ta på seg, vil gå sent. Et religiøst byråkrati med en sterk overvekt av ultra-ortodokse og en motvillig sefardisk sjefsrabbiner, vil skape spenninger i det religiøse Israel som vil overgå alt de har sett til nå. Sakte, men sikkert, håper Stav å få på plass regelverk som i det minste gjør hverdagen enklere for folk flest.

Først og fremst er det hans håp å fjerne en lov som sier at ekteskapsinngåelsene må skje hos en kommunal rabbiner, slik at dette blir valgfritt for alle. Han håper også å kunne gi ektemenn som nekter å gi sine koner det skilsmissebrevet de trenger, astronomisk høye bøter. En reform her og en reform der er slik han ser det lettere å få ultra-ortodokse med på i første omgang, uten at det nødvendigvis bryter med deres forståelse av halacha.

Uenige om Stav
Men lederen for reformbevegelsen i Israel, Gilad Kariv, tror ikke Stav er mannen til å føre det religiøse Israel på det han anser som rett spor.

– Vi trenger en radikal revolusjon […] Prosessene innenfor det rabbinske etablissementet er så ekstremt, at hvem som er sjefsrabbiner ikke betyr noen ting, tror han.

Den moderne-ortodokse Knesset-representanten til regjeringspartiet Yesh Atid, Dov Lipman, har allerede omfavnet Stavs kandidatur.

– Forandringer går sent. Det kommer ikke til å skje noen endringer over natten. Men som et første steg, la oss ha en rabbiner som er åpent zionist. Selv den symbolske forandringen er svært viktig, tror han.

I juni avgjør en delegasjon bestående av 70 israelske rabbinere og 80 politikere hvem som skal styre det religiøse Israel i framtiden.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart