Kom til MIFF Forum i Ålesund 12.-13. nov!

Vi trenger deg med på laget!

Justisminister Gideon Sa'ar ønsker å begrense hvor lenge en statsmininister kan sitte. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Vil forhindre andre å gjøre som Netanyahu

Justisminister Gideon Sa'ar ønsker å begrense hvor lenge en statsminister kan sitte ved makten.

Mener du at Israel skal bestå som en jødisk stat? Klikk JA eller NEI.

Ministerkomiteen for lovverk støtter enstemmig et lovforslag som vil gjøre at man ikke kan sitte lenger enn åtte år som statsminister i Israel. Forslaget, som støttes av regjeringen, må gjennom flere behandlinger i det israelske parlamentet før det eventuelt blir israelsk lov, skriver Jerusalem Post.

Justisminister Gideon Sa’ar, fra partiet Nytt håp, står bak lovforslaget. Han er glad for at ministerkomiteen enstemmig støttet forslaget hans.

– En begrensning på hvor lenge en statsminister kan sitte vil være et viktig prinsipp, som ligger til grunn for oppfatningen om at myndighetene jobber for innbyggernes beste og ikke seg selv, sier justisministeren.

Han mener en tidsbegrensing vil bidra til å forhindre korrupsjon, men mange er også kritiske til lovforslaget. Det er få parlamentariske demokratier som setter begrensninger på hvor lenge en statsminister kan sitte. Kritikerne viser til Angela Merkel, som har vært forbundskansler i Tyskland siden 2005.

Flere kritikere mener det ikke er behov for å tidsbegrense hvor lenge en statsminister kan sitte. De viser til at siden opprettelsen av staten Israel i 1948 har israelske statsministere i snitt sittet i 5,6 år. Hvis man ser bort fra Netanyahu og David Ben-Gurion, som til sammen satt 27 år som statsministere, faller den gjennomsnittlige statsministerperioden til fire år.

Hvis loven blir innført i Israel vil ikke andre statsministere kunne gjøre som Benjamin Netanyahu. Han har nemlig vært statsminister i Israel i 15 år, de siste 12 årene sammenhengende. Loven vil derimot ikke ha tilbakevirkende kraft, slik at den ikke vil forhindre Netanyahu å eventuelt bli statsminister i åtte nye år. Den tidligere statsministeren er likevel kritisk til lovforslaget.

– Tidligere statsminister Netanyahu er motstander av alle tidsbegrensninger, uavhengig av om de rammer ham eller ikke. Parlamentariske demokratier setter ikke begrensninger på hvor lenge statsministere kan sitte. De legger til rette for frie valg hvor folket velger hvem som skal lede dem og hvor lenge, sier en talsperson for Netanyahu.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart