Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Å forsvare Israel online blir universitetskurs

Haifa universitet tar opp kampen mot den negative holdningen til Israel i internasjonale media. De starter kurs for å utdanne studenter til å bli ambassadører for Israel på internett.

Kurset som har fått navnet «ambassadører online». Studentene får en innføring i Midtøsten-konflikten og opplæring i å motvirke ensidighet og fordommer i media. Kurset skal gi studentene kunnskap om og evnen til å bruke online verktøy til å bekjempe delegitimeringen av Israel.

 

Epidemi av anti-Israel medieaktivitet

Det er Eli Avraham ved Haifa universitet som står bak ideen om programmet. Han underviser i kommunikasjon og så et behov for å svare på det han ser på som en epidemi av anti-israelsk medieaktivitet.

– Det er mye partiskhet i europeiske og amerikanske media. Vi prøver å spørre hvorfor og hvordan er det partisk, og hva kan vi gjøre med det, sier Avraham til Jerusalem Post.

Kurset går over et semester og er gratis for de som velger å delta. Studentene får ikke studiepoeng for kurset, men kurset gir studentene ny og praktisk rettet kunnskap om den vanskelig mediesituasjonen Israel er i.

 

Blir undervist på en rekke områder

Kursdeltakerne kommer til å lære om hva Israels kritikere bruker som hovedargumenter når de forsøker å delegitimere Israel. Studentene kommer også til å se nærmere på internasjonal nyhetsdekning av Midtøsten-konflikten, og forsøke å rette opp på den partiske mediepresentasjonen.

Representanter fra det israelske utenriksdepartementet skal undervise studentene i blant annet hvordan man kan bruke sosiale media til å forsvare Israels politikk. Diplomater, professorer og medieanalytikere kommer til å undervise studentene i medielære, historie, dagens politiske situasjon med mer. Gurevich understreker at det ikke er et politisk program – det ligger hverken til høyre eller til venstre i israelsk politikk.

– Det vi gjør er offentlig diplomati og å ha en samtale med folk som er i utlandet som feilbedømmer Israel. Vi svarer på delegitimeringsforsøk og æreskrenkelser og folk som ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere som en demokratisk, jødisk stat, sier David Gurevich til Jerusalem Post. Han er en doktorgradsstudent ved universitet, og har vært med å starte og koordinere programmet.

 

Lærer å bli aktive på internett

Etter å ha lært å lese medias holdning til Israel, blir studentene oppfordret til å ta kontakt med utenlandske media for å presentere et israelsk perspektiv og forsøke å gi den offentlige debatten mer enn en stemme.

– Vi kommer til å ta enhver påstand mot Israel og gi [studentene] råd om hva de kan gjøre, forteller Avraham. Dette kan variere meget, alt fra å kontakte venner via Facebook eller skrive til redaktører og fortelle dem om mulig ensidig og partisk fremstilling, forteller han videre.

Nettambassadørene kommer til å lære hvordan de kan bruke sosiale media som Facebook, Twitter, blogger og YouTube. Studentene kommer til å være aktive i løpet av kurset med å skrive artikler på Wikipedia, legge ut råd om hvordan man kan best hjelpe og forsvare Israel i media og hvordan man best konfronterer anti-israelske aktivister på internettforum og chatterom.

Gurevich understreker hvor viktig det er å delta i debatten, og at Israels standpunkt også er representert når Midtøsten-konflikten blir diskutert på internett.

 

Kampen om den offentlige mening

– I dag står kampen om folkemeningen. Det var veldig tydelig under episoden med Gaza-flåten. Vi står mot et stort antall anti-israelske organisasjoner i utlandet som sprer falsk informasjon, sier David Gurevitz på Haifa universitetets hjemmesider.

Gurevitz mener studenter har en fordel fremfor myndigheter. En offentlig institusjon kan sende ut en pressemelding. Studenter kan gjøre pr-arbeidet på et personlig nivå og kan snakke i «jeg»-setninger. Gurevitz mener at ved å skape kontaktpunkter med unge mennesker som lever den israelske virkeligheten, har man en reell mulighet for å påvirke hva folk mener rundt om i verden.

Gurevitz forteller også at det ikke behøver stanse med et slikt kurs. Han ser mulighet for at studentene kan komme til å fortsette inn i mer tradisjonell diplomati etter endt studietid.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart