Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Asa Kasher

Annonsetekst 4 av 12 i MIFFs kampanje i storbyavisene i august 2014.

Israel gjør mer enn andre for å beskytte sivile

Annonse 4/12: De israelske forsvarsstyrkene har utviklet de mest omfattende og avanserte tiltak for å minimere sivile tap i angrep mot legitime militære mål, påpeker den britiske obersten Richard Kemp. Hvorfor skjer da det tragiske, at sivile blir drept?

Faksmile av brevet som kronprins Olav skrev i 1944.

Kronprins Olav og sivile tap

Da britene bombet Bergen og sivile norske liv gikk tapt synes Norges daværende forsvarssjef kronprins Olav at det var sørgelig. – Men vi kan ikke beklage «når man tar hensyn til den militære viktigheten av målene som bombingen var rettet mot», skrev han.

En bygning på Gaza-stripen som ble ødelagt under krigen i januar 2009. (Foto: International Solidarity Movement, Wikimedia Commons)

Hva NRK og NTB aldri har fortalt deg om den forrige Gaza-krigen

I alle kriger, og særlig i kriger mellom regulære militærstyrker og geriljagrupper som skjuler seg i sin egen befolkning, blir dessverre sivile rammet. Når Israel slår tilbake mot terroristene på Gaza-stripen, skjer det med større skånsomhet enn nesten alle andre land ville brukt.

To nye bøker som har kommet i høst gir ny innsikt i norsk krigsinnsats i Afghanistan.

Norge fører krig slik som Israel II

Etter som ny informasjon om norske militære aksjoner i Afghanistan blir avdekket i høstens bokutgivelser, blir hykleriet i tidligere norsk kritikk av Israels «overdrevne maktbruk» og «uproporsjonale krigføring» stadig mer tydelig.

Forskjell på krigere

I juli 2010 offentliggjorde nettstedet Wikileaks mer enn 91.000 hemmelige, sensitive dokumenter om krigen vestlige land fører i Afghanistan. De handler om et stort antall hendelser i perioden januar 2004 til desember 2009. De fleste dokumentene er laget av tjenestemenn av lavere grad, av soldater i felt. De gir et ganske godt bilde av virkeligheten de vestlige styrkene står overfor i Afghanistan.

– Alle land tar mer hensyn til sine egne soldater enn til fiendens sivile

Under Israels siste operasjon mot Hamas og andre terrorgrupper på Gaza-stripen ble det tatt i bruk massiv militær styrke. For eksempel ble bygninger det ble skutt fra raskt jevnet med jorden. En hovedhensikt med denne stridstaktikken var å beskytte livet til de israelske soldatene, selv om den forårsaket større tap og lidelser blant sivilbefolkningen i det Hamas-styrte området.

0

Your Cart