Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Jostein Gaarder

Størrelsen til landområdene blir fremstilt i relativ størrelse til antall drepte i krig og konflikter innenfor landområdet i forhold til totalt antall krigsdrepte i verden fra 1945 til 2000. (Kilde Worldmapper)

Avslørende kart

Det er ikke slik at den lille staten Israel utgjør den største trusselen for verdensfreden, avslører kart fra Worldmapper.org.

MIFF deler ut kaktuser

MIFF deler ut fire kaktuser til medieinnslag den siste måneden. Vinnerne er Jostein Gaarder, Finn Graff, Dagens Næringsliv og Mads Gilbert.

0

Your Cart