Et land uten folk?

I januar 2000 var det et leserbrev i Jerusalem Post. Forfatteren var Benny Morris. Han er en velkjent mann i Midtøsten-debatten. Han er en av de såkalt ”nye historikerne”, israelere som skriver om historien og som i stor grad framstår som talsmenn for palestinernes synspunkter. Morris har derfor ganske stor tillit blant palestinerne og dem som støtter ham.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Innlegget var et svar til en annen leser, og gjaldt bosettingen i året 1881, altså for 120 år siden. Året er ikke tilfeldig. Det var omtrent på denne tida den zionistiske innvandringen til Palestina begynte.
Et jødisk slagord var: ”Et folk uten land (jødene) til et land uten folk (Palestina).” Dette slagordet har mange gått imot og latterliggjort: Landet var ikke tomt.

Benny Morris skriver at i 1881 bodde det i alt 457.000 mennesker i hele Palestina (det som i dag er Israel, Vestbredden og Gaza). I dag er befolkningen i dette området på over 9 millioner mennesker. Det betyr at folketallet den gangen var på ca. 5 % av dagens befolkning. Det betyr at landet vel ikke var så tomt, men det var ikke særlig fullt heller!

Morris skriver også at ca. en tredel av befolkningen bodde i byer. I Jerusalem bodde 30.000 mennesker [fra andre kilder vet vi at jødene var en største gruppen der], i Gaza 19.000, i Haifa 6.000, i Jaffa 10.000.

Dette er tall som er godtatt av de fleste historikerne, skriver Morris.

Gi din kommentar i #Porten

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart