Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Sommertid

På kalendere i vestlige land står det flere år i forveien når sommertid skal begynne og slutte. I Israel er det ikke slik. Der blir det bestemt på kort varsel og endrer seg hvert år.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Riktignok vedtok Knesset en lov som fastsatte start og slutt for sommertiden: 19.4-24.9 i 2001, 29.3-7.10 i 2002, 28.3-2.10 i 2003 og 7.4-22.9 i 2004. Men siden det er et hevdvunnet prinsipp at de som gjør et vedtak, kan endre det også, våger nok neppe noen utgiver av kalendere å trykke tidene. For i Israel er sommertiden politikk, og inngår i de stadige politiske hestehandlene.

Motstanden mot sommertid kommer først og fremst fra de religiøse, som føler at det blir vanskelig for dem å følge bønnetidene når klokka endres. Og dessuten: Når sabbaten ender senere på kvelden, kan det føre til at flere bryter den. Men også bønder og andre har ønsket å begrense sommertiden mest mulig. Noen leger uttalte en gang at sommertiden fratok barna noe av søvnen.

Argumentet for sommertid er først og fremst at det blir flere timer med sollys i den delen av døgnet da vi er våkne. En annen side av den saken er at det reduserer behovet for elektrisitet, ifølge beregninger sparte israelerne over 100 millioner kroner på redusert strømbehov i år 2000.

Det er ikke bare Israel som føler problemer med sommertiden. I den amerikanske staten Indiana har de fleste fylkene (men ikke alle) bestemt at der skal det ikke være noen sommertid i det hele tatt. Det samme gjelder statene Arizona og Hawaii. Og likeså Saskatchewan i Canada.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart