De palestinske områdene

Det følgende bygger på opplysninger som den israelske generalmajoren Ya'acov Orr gav i begynnelsen av juni. Han koordinerer aktivitetene på Vestbredden og i Gaza.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Før palestinerne startet volden i slutten av september, arbeidet ca. 120.000 palestinere i Israel. Det har etter hvert gått ned til ca. 40.000, halvparten av dem ulovlig. Etter selvmordsaksjonene i mai/juni er områdene grundigere avstengt.

Etter at volden startet, har ledigheten i de palestinske områdene økt fra ca. 11 % til 33 %. Grensen for fattigdom er definert så lavt som en inntekt på 2,50 amerikanske dollar pr. dag (23-24 kroner pr. dag). Antallet som lever under denne grensen, har økt fra 23 % til 40 %. Gjennomsnittlig årsinntekt har falt fra 17-18.000 kroner til 10-11.000 kroner i året.

Arafats palestinske styret gir hjelp til ca. 5 % av de fattige palestinerne, mens Hamas hjelper 12 %. De fattige er i ferd med å venne seg til en vanskelig økonomisk situasjon. Det har vært en sterk økning i beundringen for Arafat og i palestinsk nasjonalisme.
Han mente at palestinere flest ønsker at konflikten med Israel skal ta slutt. Flertallet tar ikke del i volden. Men de fleste støtter at volden skal fortsette til palestinerne får en egen stat. Palestinerne er blitt mer selvhjulpne økonomisk. De har begynt å framstille mel, meierivarer, byggematerialer og andre viktige produkter selv.

Palestinske medier driver hjernevasking, sa Orr. Israelerne får skylden for all vold, særlig bosetterne. Det blir lite meldt om at palestinerne starter vold. I det siste har det palestinske styret også begynt å gi Israel skylden for trafikkulykker.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart