Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Ny stil i skolen

Limor Livnat er en av to kvinnelige ministre i regjeringen Sharon. Hun tilhører Likud og er undervisningsminister. Livnat bringer inn en ny stil i det israelske skolesystemet: -Hun går inn for strengere disipling. -En time pr. uke skal skoleklassene også bruke på å studere den jødiske og zionistiske arven. -Nasjonalsang og bibelstudier skal bli vanlig for de jødiske elevene. Dette er en kraftig omveltning fra et tidligere venstrevridd skolesystem.
Limor Livnat - undervisningsminister i Sharons regjering, vil ha strengere disiplin og mer jødisk tradisjon inn i skolen.

I Arbeiderparti-regjeringer har Meretz hatt dette departementet. Partiet ligner på mange måter det norske SV. Resultatet er en skole hvor det er lite om Israel og det jødiske folkets historie, og hvor PLO-argumenter ofte får vel så stor plass som de israelske argumentene. Shulamit Aloni, som var leder for Meretz og undervisningsmister for noen år siden, var til og med imot at israelsk ungdom skulle besøke Auschwitz.

Livnat har også gått inn for strengere disiplin i skolen. Nylig gikk hun inn for at elevene skal slutte å tiltale læreren med fornavn, og gå tilbake til den gamle praksisen med å bruke etternavn. Men hun understreket at hun ikke ville gi ordre om det. Det var bare et synspunkt.

Men hun ville treffe andre tiltak. Fra neste skoleår av skal rektor og/eller lærere bruke minst en time pr. uke på å synge nasjonalsangen og samtale om nasjonale og dagsaktuelle saker. Elevene skal sitte rolig når rektor eller læreren taler. Dessuten skal hver klasse bruke minst en time på å studere den jødiske og zionistiske arven. Mange skoler har slike emner dekket inn i timeplanen allerede. Men de skolene som ikke har det, må få det inn.
Livnat mener at hver eneste jødisk elev skal lære om de grunnleggende sakene i jødisk tro og praktisk gudsdyrkelse. De skal lære om Bibelen på en måte som gjør at de blir glade i den og kjent i den.

Livnat var på besøk i Shevah Mofet videregående skole i Tel Aviv. Minst 5 av de som omkom ved selvmordsbomben i Tel Aviv, gikk på denne skolen. Ca. 80 % av elevene er av russisk bakgrunn. «Russisk» ungdom kom fra et stort område for å gå der. De finner seg ikke til rette i vanlige skoler, med sin mangel på disiplin. Derfor vil de helst gå i sine egne skoler, hvor kravene er større.

Livnat sa at resten av samfunnet må lære av innvandrerne, særlig når det gjelder utdanning i realfag og tekniske fag. Det er innvandringsbølgen som har gjort Israel til et høyteknologisk land.
Livnat går også inn for fem dagers skoleuke. Elevene i Israel går fremdeles seks dager i uken. Nathan Sharansky har gått inn for at søndag skal være den nye fridagen, slik at Israel får de samme fridagene som de vestlige landene. Men Livnat går inn for at fredag (da sabbaten begynner om kvelden) skal være den andre fridagen.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart