Sensur på hatpropaganda

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Snille og hyggelige nordmenn har vanskelig for å tro det når vi sier at NRK og andre store medier driver en systematisk forfalskning av nyhetsstoffet (og bakgrunnsstoffet også, for den saks skyld). Og praktisk talt alltid går det i disfavør av Israel.

Blant de meldingene som systematisk og omhyggelig blir sensurert bort, er den utstrakte hatpropagandaen som foregår i det palestinske samfunnet (og den arabiske verden for øvrig): Skolebøker fra de laveste klassene og oppover er fulle av antisemittisk hatpropaganda. Det finnes ikke ett eneste kart i noen arabisk lærebok eller offisielt atlas som inneholder staten Israel med grenser (uansett hvilke) og navn.

26. mai holdt Yasser Arafat en tale i Organization of the Islamic Conference. Møtet var i Qatar.
Arafat roste flere ganger palestinerne for å «vanne landet med sitt blod» i kampen for «Palestina». Og han slapp seg fullstendig løs: Israel bruker «anriket uran, giftgass og radioaktivt materiale» mot palestinernes «hjem, gårder og fabrikker». Israel gjør bruk av «de mest morderne våpen for mord, ødeleggelse og tilintetgjørelse».
For ordens skyld: I motsetning til USA og Storbritannia bruker ikke Israel anriket uran (eller annet radioaktivt materiale) i våpen. I tillegg til de moralske sidene ved saken bor jøder og palestinere så tett at å sende slikt materiale ut i naturen, uvegerlig vil ramme begge parter. Den «giftgassen» som stadig omtales, er vanlig tåregass, av samme typen som politiet i en rekke vestlige land bruker.

Arafat sa også at statsminister Ariel Sharon har «mottatt arkitekttegninger for å bygge en synagoge på gårdsplassen i Haram Sharif [Tempelplassen]. Den skal være et grunnlag for å bygge Templet …» (De store mediene i Norge har knapt framlagt på skikkelig vis at blant de kravene Arafat stilte i fjor til en løsning, var at jøder skal kunne stenges helt ute fra sitt helligste sted, og at det faktisk pågår en ødeleggelse av arkeologiske funn på Tempelplassen, en ødeleggelse israelske regjeringer ikke har stanset for å ikke provosere til krig. Statsminister Ehud Barak gikk med på å gi kontrollen over til et islamsk organ.)

Arafats tale er, naturligvis, bare funnet verdig til å refereres i noen ganske få vestlige medier. Leserne får selv tenke etter om man har hørt og lest det i de mediene man bruker.

Fritt etter Andrea Levin i Jerusalem Post 11.06.01.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart