Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Kontroll med kontrollposter

Palestinerne opplever de israelske kontrollpostene, på grensen til Arafats områder og ellers, som en stor ydmykelse og prøvelse.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Kontrollposten er en liten, militær stilling med sandsekker og bærbare toaletter. Israelerne kontrollerer biler som kjører forbi. Hensikten er å forhindre at terrorister slipper inn i Israel, og at bl. a. stjålne biler slipper ut. Soldatene kontrollerer identitets-kort og tillatelser til å besøke Israel, og forsøker å finne ut hvem som kan utgjøre noen sikkerhetstrussel.

Noen ganger blir palestinske landsbyer og byer satt under «intern avstengning». Israelerne stenger veiene inn og ut med dype grøfter eller store betongblokker, slik at ingen biler kommer ut og inn. Folk må rett og slett gå til fots, utenfor veiene, mest mulig utenfor synsvidde av soldatene. Det er nok ikke mange terrorister som går gjennom de militære kontrollpostene.

Arbeidsløse palestinere kommer til kontrollpostene. De forsøker å overtale soldatene til å slippe dem inn i Israel slik at de kan få seg arbeid. Slitne soldater forsøker å hindre dem.

Noen ganger gjelder det syke palestinere som skal behandling i Israel. Det er mange grensetilfeller, og ikke alltid får alle soldatene klar beskjed om alt. Ifølge israelere hender det også at palestinere forfalsker papirer for å få folk inn i Israel, så det er ikke alltid så lett. Det har hendt at folk har dødd fordi det tok for lang tid å komme til sykehus.

Det kan ikke stikkes under en stol at for noen soldater blir påkjenningen for stor enkelte ganger. Det forekommer at noen slår palestinere, stikker hull på dekkene, lar dem bare stå og vente i solsteiken eller nedverdiger dem på andre måter. Noen forlanger også bestikkelser i form av sigaretter eller andre varer. Alt dette er selvsagt ulovlig. Men kan være fristende når palestinerne opptrer mer enn vanlig provoserende, eller når soldaten selv føler behov for å vise sin makt.

Grupper av israelere har gjort det til en oppgave å kontrollere at alt går reglementært for seg. De kan ikke være overalt, men de bidrar til at soldatene føler seg overvåket. Mange soldater mener at det egentlig er greit, så er det lettere å oppføre seg skikkelig.

Ikke alle har like stor tro på hvor effektiv kontrollen er, særlig ikke i Jerusalem. Det er umulig å kontrollere hele grensen. Fotgjengere kan krysse ukontrollert mange steder, enkelte steder også biler. Men det ser ut for å være et faktum at når det er avstengning, særlig når det er streng avstengning, blir volden redusert.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart