Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Bedre enn Europa på minoriteter

25. november hadde Amnon Rubinstein, som er reporter i den israelske avisen Ha'aretz, en kommentar-artikkel i sin avis. Artikkelen bygger på opplysninger som stod i The Economist av 22. november. Han har så anrettet stoffet med henblikk på Israels situasjon.

25. november hadde Amnon Rubinstein, som er reporter i den israelske avisen Ha’aretz, en kommentar-artikkel i sin avis. Artikkelen bygger på opplysninger som stod i The Economist av 22. november. Han har så anrettet stoffet med henblikk på Israels situasjon.

«Udemokratisk»
Dersom vi sammenlikner jøder og arabere i Israel (de israelske araberne som er israelske statsborgere, i motsetning til palestinerne på Vestbredden og i Gaza), kommer araberne uheldig ut på mange statistikker. En av statistikkene gjelder utdanning. Det viser seg for eksempel at 3 ganger så stor del av jødene som av araberne studerer på universiteter og høyskoler.

Slike tall framgår av de offisielle statistikkene i Israel. For der er innbyggerne registrert på religion. Dessuten har araberne sitt eget skolesystem, slik at det er nokså lett å holde styr på tallene.
Den intellektuelle venstresiden i Israel, og deres åndsfrender i europeiske land, bruker disse tallene som et bevis på at Israel ikke er noe ordentlig demokrati. Der er diskriminering på grunnlag av etnisk tilhørighet og religion, noe som ikke minst viser seg på utdannings-statistikken, heter det.

Frankrike
I Frankrike tar 25 % av den generelle, franskfødte befolkningen studier på universitetsnivå. Men bare 4 prosent av barna til innvandrere tar slike studier. Det gir et forholdstall på mer enn 6 til 1. Kløften er altså dobbelt så vid som i Israel.

Omtrent halvparten av innvandrerne i Frankrike er muslimer. Man gjetter neppe mye feil når man antar at muslimene ligger under gjennomsnittet på 4 % og andre innvandrere ligger over. (Sammenlikn tallene fra Storbritannia nedenfor.) Kløften er altså mer enn dobbelt så vid som i Israel.

Det betyr at Frankrike, som skal være «et land for alle sine innbyggere» og ikke deler befolkningen etter etnisk og/eller religiøs tilhørighet, har langt dårligere tall for sine muslimske innbyggere enn Israel har for sine. Og dette til tross for at det ikke er noen bitter konflikt i utgangspunktet slik som det er mellom jøder og arabere i Midtøsten.

Storbritannia
Det er finnes ikke så mange tall fra Storbritannia for utdanning etter etnisk bakgrunn. Men de tallene som finnes, forteller også om store kløfter mellom ulike folkegrupper, ikke minst ulike grupper innvandrere.
Det interessante er at på statistikkene ligger ungdom med kinesisk og indisk bakgrunn i toppen, foran «hvite» ungdommer. Men ungdom med bakgrunn i Indias naboland Pakistan og Bangladesh ligger langt bak.

Artikkelen har riktignok ikke nyere tall enn fra 1991, fra en folketelling hvor man undersøkte disse sakene. Den viste blant annet at i Birmingham, en etnisk sett meget blandet by, fikk 26-27 % av ungdommene med kinesisk bakgrunn studiekompetanse (eksamener fra videregående skole som gir rett til å studere ved universiteter). Bare 5 og 7 prosent av ungdommene med bakgrunn fra Pakistan og Bangladesh fikk dette.

Hvorfor forskjell?
Rubinstein lurer på hvorfor det er så store forskjeller, for eksempel mellom ungdom fra India og fra Pakistan, som jo var ett land fram til 1947. Det er forresten også stor forskjell mellom kristne arabere og muslimske arabere i Israel.

Den viktigste forskjellen man finner mellom hjem hvor ungdommen får høy utdanning og hvor den ikke får det, er familiestørrelse. Jo flere søsken, jo lavere prestasjoner på skolen – i gjennomsnitt.

Men det skulle vært rart å se en solid undersøkelse som tar for seg religionens rolle i denne saken.

Sammenlikning
Dette er ett av mange eksempler på at Israel blir sammenliknet med idealer, med himmelen, faller gjennom og blir utsatt for sterk kritikk. Men når Israel sammenliknes med denne verden, med andre land, blir bildet et helt annet. I de aller fleste saker tåler Israel godt å bli sammenliknet med sine naboland, også dem som ikke er direkte berørt av konflikten med Israel.

Og ikke sjelden kommer Israel også godt fra sammenlikninger med vest-europeiske land. Men slike sammenlikninger blir sjelden gjort.
I dette tilfellet hører det med i bildet at i Israel minker kløften mellom jøder og arabere, mens i flere europeiske land er det lite som tyder på noen særlig utjevning.

La oss bare slå det fast: Dersom Israel ikke er demokratisk på grunn av manglende likhet i utdanningen, gjelder dette enda mer Frankrike og andre europeiske land.

Kilde: Artikkel av Amnon Rubinstein i Ha’aretz 25. november 2002.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart