Samlingsregjering etter valget?

President George W. Bush regnes som den mest Israel-vennlige presidenten som noen gang har vært. Men også han må ta, og tar, et visst hensyn til den arabiske verden. Derfor har han bestemt at han går inn for at det skal opprettes en palestina-arabisk stat.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Ariel Sharon har lenge sagt at med alle de innrømmelsene Israel tidligere har gjort, og som han selv var imot da de ble gitt, er en palestinsk i dag uunngåelig. Han fastholder dette nå etter at han ble statsminister. Det gjør det også lettere å ha et godt forhold til USA. Men Sharon stiller mange betingelser for denne staten – betingelser som inntil videre nok i praksis fører til at palestinerne ikke vil ha den. Bl. a. ser Sharon for seg at bare 42 % av Vestbredden skal bli palestinsk.

Ledervalgene
Benjamin Netanyahu godtar ikke prinsippet om en palestinsk stat lenger, selv om han godtok tanken da han var statsminister. Da medlemmene av Likud valgte Sharon til leder med stort flertall, kunne det derfor ses på som en seier for en «moderat» linje.

I Arbeiderpartiet ble Amram Mitzna valgt med stort flertall. Han har gitt beskjed om at han går inn for ensidige tilbaketrekninger og ensidige innrømmelser til palestinerne (altså uten å forlange motytelser). Og han er ikke villig til å sitte i regjering sammen med Sharon. Det bringer Arbeiderpartiet nokså langt til venstre.

Primærvalgene
Men så var det nye valg, denne gangen for kandidater til valget 28. januar. Og da gikk begge partier motsatt vei av det ledervalgene kunne tyde på:

I Likud gjorde Sharons folk det dårlig. Ingen av de første på listen støtter Sharon i tanken om en palestinsk stat. Ganske mange på listen er kjent for å være støttespillere av Benjamin Netanyahu. Listen var altså ganske høyreorientert.

I Arbeiderpartiet gikk det også mot høyre. Mens lederen, Amram Mitzna, står langt til venstre («Yossi Beilin med skjegg»), gjorde høyresiden nesten rent bord på listen. Meningsmålinger viser at partiet kan regne med ca. 20 mandater. Et flertall av dem som i så fall blir valgt, har en plattform som ikke ligger så veldig langt fra Ariel Sharons.

Samlingsregjering?
Dersom valget går omtrent som meningsmålingene viser, vil Sharon kunne danne en sentrum-høyre-regjering uten Arbeiderpartiet. Men ut fra hensynet til USA, for ikke å si resten av verden, vil han antakelig ønske å ha Arbeiderpartiet som en viss balanserende faktor i regjeringen.

Dette vil ikke være populært i Likud. For dersom Arbeiderpartiet skal komme inn i regjeringen, blir det færre ministerposter og andre gode stillinger på Likud-medlemmer. Og det vil føre til en politikk som ligger til venstre for det flertallet i Knesset ønsker.

Hva vil skje? Det er ikke godt å si. Men det meste ligger til rette for at Ariel Sharon, den politiske taktikkens mester, vil få rikelig anledning til å utfolde sine talenter i så måte også i neste periode.

 

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart