Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Dødsstraff for å kjøpe eiendommer i

Et stort flertall av verdens muslimer, særlig de arabiske, mener at jødene ikke har rett til å ha noen stat i Midtøsten eller til å være der i et stort antall. De mener ikke bare at det var feil å gi jødene en stat i 1948, da Israel ble opprettet. De mener også at staten Israel må fjernes og at det kommer de til å klare, selv om det skulle gå en generasjon eller to til.

En følge av denne tankegangen er at det regnes som forbudt for arabere å selge jord til jøder i Israel og i de palestinske områdene. Noen ganger kan et slikt forbud håndheves ved hjelp av lover, som i det palestinske området. Andre ganger blir det forsøkt gjennomført ved privat justis: De araberne som mistenkes for å ha solgt jord til jøder, blir banket opp eller får andre ubehageligheter – eller blir i verste fall drept.

Samtidig understrekes det veldig sterkt at de araberne som flyktet fra Israel i 1948, har rett til å vende tilbake og få sine eiendommer igjen.

Jøder i Irak
I 1948 var det ca. 125.000 jøder i Irak. (Ca. 25.000 hadde allerede flyktet fra Irak i årene før.) Etter få år var det bare ca. 3.000 jøder igjen, resten hadde flyktet – de fleste til Israel. Nå er det færre enn 100 jøder igjen i Irak. – Dette betyr at et stort antall jøder, i Israel og resten av verden, har bakgrunn i Irak.

Nå har en av de fremste shia-muslimske teologene i verden, ayatollah Kazem al-Husseini al-Haieri, utstedt en fatwa: Det er dødsstraff for en muslim som selger en eiendom i Irak til en jøde. Og dersom noen jøde forsøker å kjøpe en eiendom i Irak, skal denne jøden drepes. Intet mindre.

Hvilke rettigheter har jødene?
De som er imot staten Israel, burde jo være glade for at jøder etablerer seg andre steder i verden. De som er for at arabere som flyktet for mer enn 50 år siden (og deres etterkommere) skal kunne vende tilbake til der de bodde den gangen, burde jo ønske jødene velkommen tilbake til landene de flyktet fra. I motsetning til palestinerne, som vil overta Israel, utgjør jødene ingen trussel mot Irak. Det er umulig at så mange jøder flytter til Irak at de på noen måte kan ta makten der. (Det er ikke sikkert at noen vil flytte, det er kanskje tale om næringsvirksomhet, noe man burde være glad for.)

Hvorfor skal ikke jøder i alminnelighet kunne kjøpe eiendommer i Irak i samme grad som andre utlendinger? Og jødiske flyktninger fra Irak og deres etterkommere bør ha helt «fritt fram». Her er det altså ikke tale om at jødene krever tilbake det de eide uten videre, slik palestinerne gjør. De ønsker å kjøpe eiendommer til full pris!

Dette er bare et nytt eksempel på den urettferdige logikken som er vanlig i arabiske land i forholdet til jødene. Det er et nytt bevis på at jødene trenger sin egen stat hvor de er i flertall og kan styre sin egen skjebne.

Kilde for faktaopplysningene: En artikkel av Internett-avdelingen i Jerusalem Post 28. juni 2003.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart