Fatwa mot Genève-avtalen

Den palestinske foreningen for religiøse lærde er et av de ledende islamske organene i det palestinske området.

En flyktning som godtar erstatning som et alternativ til retten til å vende tilbake vil bli behandlet som en forræder som selger sin eiendom til fienden.

Mens israelere og palestinere samlet seg i Sveits for å underskrive «Genève-avtalen» i begynnelsen av desember, utstedte denne foreningen en fatwa, en religiøs forordning, som forbyr noen muslim å undertegne en avtale som oppgir «retten til å vende tilbake» for alle de arabiske flyktningene fra Israel i 1948 til sine opprinnelige hjem innenfor Israel.

Fatwaen ble offentliggjort i Nablus den 1. desember. Der heter det blant annet: «Flyktningene og de fordrevne har en historisk og legitim rett til å vende tilbake til sine landsbyer, byer og hjem. Retten til å vende tilbake kan ikke oppgis, og enhver avtale og ethvert dokument som ikke oppnår full og betingelsesløs rett for flyktninger til å vende tilbake til sine hjem er død og maktesløs og binder ikke det palestinske folket.»

Ifølge fatwaen vil en flyktning som godtar erstatning som et alternativ til retten til å vende tilbake bli behandlet som en forræder som selger sin eiendom til fienden. «Motstand er den eneste måten å løse den palestinske saken på,» sier fatwaen.

Kilde: Artikkel i Jerusalem Post av Khaled Abu Toameh 2. desember 2003.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart