Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Toppmøtet i Washington DC 14. april 2004

Toppmøtet i Washington DC 14. april 2004

Ariel Sharon kom til Det hvite hus for å få støtte for ensidige tilbaketrekninger fra Gaza-stripen. Dette er en samleside som presenterer dokumentene i forbindelse med toppmøtet.

HOVEDPUNKTER FRA TOPPMØTET PÅ NORSK:

USAs PRESIDENT:
– Flyktningene må tilbake til en palestinsk stat, ikke Israel
Yasser Arafats mål er å tvinge gjennom returrett for 1948-flyktningene og deres etterkommere til Israel. Til sammen dreier det seg om mellom fire og seks millioner mennesker.
En slik rett for palestinske flyktninger, vil føre til at Israel opphører som jødisk stat – araberne blir i flertall. Det var derfor en stor og viktig seier for Israel, da president George W. Bush onsdag slo fast at flyktningene må vende tilbake til en fremtidig palestinsk stat, og ikke til Israel.

GEORGE W. BUSH:
– Sharons plan kan lede til en fredelig, demokratisk palestinsk stat
Både USA og Israel forpliktet seg igjen på etableringen av en palestinsk stat i toppmøtet onsdag. Bush mener de ensidige tiltakene Sharon planlegger er med på å realisere visjonen for Midtøsten han selv presenterte i sin tale 24. juni 2002.
Bush gjentok og utdypet veikartets krav til de palestinske selvstyremyndighetene. Det er først og fremst de palestinske bruddene på forpliktelsene i veikartet som har tvunget Israel til å forsere utbygging av sikkerhetsgjerdet og å planlegge ensidige tilbaketrekning.
– Det vil ikke bli noen sikkerhet for israelere og palestinerne før de og alle stater, går sammen om å bekjempe terror og ødelegge terroristorganisasjoner, skriver president Bush i sitt brev til Sharon.

Bushs krav til palestinerne:
Umiddelbart stanse væpnet aktivitet og alle voldelige handlinger mot israelere.
Alle offisielle palestinske institusjoner må stanse oppvigleriet mot Israel.
Det palestinske lederskapet må gjennomføre effektive operasjoner for å stanse terror og ødelegge terroristenes infrastruktur.
Det må gjennomføres politisk reform mot et parlamentarisk demokrati, med en statsminister som har myndighet.

Til nabolandene
– USA tror alle statene i regionen har spesielt ansvar: Å støtte byggingen av institusjonene til en palestinsk stat, bekjempe terror, stanse alle former for hjelp til personer og grupper involvert i terror, og til nå å begynne bevegelse mot mer normale relasjoner til staten Israel, skriver president Bush. (15.04)

GEORGE W. BUSH:
– En tilbaketrekning til «den grønne linje» er urealistisk
USAs president mener Israel har rettigheter på deler av Vestbredden, og mener «nye realiteter på bakken» må tas hensyn til under endelige fredsforhandlinger.
– Alle tidligere forsøk på å forhandle en tostats-løsning har nådd samme konklusjon, skriver president Bush.
Statsminister Ariel Sharon håper den klare støtten fra president Bush vil gi ham drahjelp i eget parti, når Likud-medlemmene skal avgjøre partiets syn på ensidige tilbaketrekninger 2. mai.
– Dette er historisk og modig, sa Bush om en israelsk tilbaketrekning fra Gaza.
– Dersom alle parter velger å støtte dette, kan det åpne dørene for fremgang og til slutt på en av konfliktene i verden med lengst varighet. (15.04)

ARIEL SHARON:
– Palestinerne har ikke oppfylt veikartet
I sitt brev til president George W. Bush, forplikter statsminister Ariel Sharon seg nok en gang til det internasjonale veikartet for fred.
– Den palestinske selvstyremyndigheten har ikke gjort noe for å oppfylle sine forpliktelser etter veikartet, skriver Sharon.
Terror har ikke opphørt, verken politiske eller sikkerhetsmessige reformer er gjennomført.
Sharons mål med sine tilbaketrekningsplaner er å redusere «friksjonen» mellom israelere og palestinere.
– Adskillelsesplanen er utviklet for å øke Israels sikkerhet og stabilisere vår politiske og økonomiske situasjon. (15.04)

 

Brev fra president Bush til statsminister Sharon

April 14, 2004

His Excellency
Ariel Sharon
Prime Minister of Israel

Dear Mr. Prime Minister:

Thank you for your letter setting out your disengagement plan.

The United States remains hopeful and determined to find a way forward toward a resolution of the Israeli-Palestinian dispute. I remain committed to my June 24, 2002 vision of two states living side by side in peace and security as the
key to peace, and to the roadmap as the route to get there.

We welcome the disengagement plan you have prepared, under which Israel would withdraw certain military installations and all settlements from Gaza, and withdraw certain military installations and settlements in the West Bank. These steps described in the plan will mark real progress toward realizing my June 24, 2002 vision, and make a real contribution towards peace.

We also understand that, in this context, Israel believes it is important to bring new opportunities to the Negev and the Galilee.

We are hopeful that steps pursuant to this plan, consistent with my vision, will remind all states and parties of their own obligations under the roadmap.

The United States appreciates the risks such an undertaking represents. I therefore want to reassure you on several points.

First, the United States remains committed to my vision and to its implementation as described in the roadmap. The United States will do its utmost to prevent any attempt by anyone to impose any other plan. Under the roadmap, Palestinians must undertake an immediate cessation of armed activity and all acts of violence against Israelis anywhere, and all official Palestinian institutions must end incitement against Israel.

The Palestinian leadership must act decisively against terror, including sustained, targeted, and effective operations to stop terrorism and dismantle terrorist capabilities and
infrastructure.

Palestinians must undertake a comprehensive and fundamental political reform that includes a strong parliamentary democracy and an empowered prime minister.

Second, there will be no security for Israelis or Palestinians until they and all states, in the region and beyond, join together to fight terrorism and dismantle terrorist organizations. The United States reiterates its steadfast commitment to Israel’s security, including secure, defensible borders, and to preserve and strengthen Israel’s capability to deter and defend itself, by itself, against any threat or possible combination of threats.

Third, Israel will retain its right to defend itself against terrorism, including to take actions against terrorist organizations.

The United States will lead efforts, working together with Jordan, Egypt, and others in the international community, to build the capacity and will of Palestinian institutions to fight terrorism, dismantle terrorist organizations, and prevent the areas from which Israel has withdrawn from posing a threat that would have to be addressed by any other means.

The United States understands that after Israel withdraws from Gaza and/or parts of the West Bank, and pending agreements on other arrangements, existing arrangements regarding control of airspace, territorial waters, and land passages of the West Bank and Gaza will continue.

The United States is strongly committed to Israel’s security and well-being as a Jewish state. It seems clear that an agreed, just, fair, and realistic framework for a solution to the Palestinian refugee issue as part of any final status agreement will need to be found through the establishment of a Palestinian state, and the settling of Palestinian refugees there, rather than in Israel.

As part of a final peace settlement, Israel must have secure and recognized borders, which should emerge from negotiations between the parties in accordance with UNSC Resolutions 242 and 338. In light of new realities on the ground, including already existing major Israeli populations centers, it is unrealistic to expect that the outcome of final status negotiations will be a full and complete return to the armistice lines of 1949, and all previous efforts to negotiate a two-state solution have reached the same conclusion. It is realistic to expect that any final status agreement will only be achieved on the basis of mutually agreed changes that reflect these realities.

I know that, as you state in your letter, you are aware that certain responsibilities face the State of Israel. Among these, your government has stated that the barrier being erected by Israel should be a security rather than political barrier, should be temporary rather than permanent, and therefore not prejudice any final status issues including final borders, and its route should take into account, consistent with security needs, its impact on Palestinians
not engaged in terrorist activities.

As you know, the United States supports the establishment of a Palestinian state that is viable, contiguous, sovereign, and independent, so that the Palestinian people can build their own future in accordance with my vision set forth in June 2002 and with the path set forth in the roadmap.

The United States will join with others in the international community to foster the development of democratic political institutions and new leadership committed to those institutions, the reconstruction of civic institutions, the growth of a free and prosperous economy, and the building of capable security institutions dedicated to maintaining law and order and dismantling terrorist organizations.

A peace settlement negotiated between Israelis and Palestinians would be a great boon not only to those peoples but to the peoples of the entire region.

Accordingly, the United States believes that all states in the region have special responsibilities: to support the building of the institutions of a Palestinian state; to fight terrorism, and cut off all forms of assistance to individuals and groups engaged in terrorism; and to begin now to move toward more normal relations with the State of Israel.

These actions would be true contributions to building peace in the region.

Mr. Prime Minister, you have described a bold and historic initiative that can make an important contribution to peace. I commend your efforts and your courageous decision which I support. As a close friend and ally, the United States intends to work closely with you to help make it a success.

Sincerely,

George W. Bush

 

Brev fra statsminister Sharon til president Bush

The Honorable George W. Bush
President of the United States of America
The White House
Washington, D.C.

Dear Mr. President,
The vision that you articulated in your 24 June 2002 address constitutes one of the most significant contributions toward ensuring a bright future for the Middle East. Accordingly, the State of Israel has accepted the roadmap, as adopted by our government. For the first time, a practical and just formula was presented for the achievement of peace,opening a genuine window of opportunity for progress toward a settlement between Israel and the Palestinians, involving two states living side-by-side in peace and security.

This formula sets forth the correct sequence and principles for the attainment of peace. Its full implementation represents the sole means to make genuine progress. As you have stated, A Palestinian state will never be created by terror, and Palestinians must engage in a sustained fight against the terrorists and dismantle their infrastructure. Moreover, there must be serious efforts to institute true reform and real democracy and liberty including new leaders not compromised by terror. We are committed to this formula as the only avenue through which an agreement can be reached. We believe that this formula is the only viable one.

The Palestinian Authority under its current leadership has taken no action to meet its responsibilities under the roadmap. Terror has not ceased, reform of the Palestinian security services has not been undertaken, and real institutional reforms have not taken place. The State of Israel continues to pay the heavy cost of constant terror. Israel must preserve its capability to protect itself and deter its enemies, and we thus retain our right to defend ourselves against terrorism and to take actions against terrorist organizations.

Having reached the conclusion that, for the time being, there exists no Palestinian partner with with whom to advance peacefully toward a settlement and since the current impasse is unhelpful to the achievement of our shared goals, I have decided to initiate a process of gradual disengagement with the hope of reducing friction between Israelis and Palestinians. The Disengagement Plan is designed to improve security for Israel and stabilize our political and economic situation. It will enable us to deploy our forces more effectively until such time that conditions in the Palestinian Authority allow for the full implementation of the roadmap to resume.

I attach, for your review, the main principles of the Disengagement Plan. This initiative, which we are not undertaking uner the roadmap, represents an independent Israeli plan, yet is not inconsistent with the roadmap. According to this plan, the State of Israel intends to relocate military installations and all Israeli villages and towns in the Gaza Strip, as well as other military installations and a small number of villages in Samaria.

In this context, we also plan to accelerate construction of the Security Fence, whose completion is essential in order to ensure the security of the citizens of Israel. The fence is a security rather than political barrier, temporary rather than permanent, and therefore will not prejudice any final status issues including final borders. The route of the Fence, as approved by our Government’s decisions, will take into account, consistent with security needs, its impact on Palestinians engaged in terrorist activities.

Upon my return from Washington, I expect to submit the Plan for the approval of the Cabinet and the Knesset, and I firmly believe that it will win such approval.

The Disengagement Plan will create a new and better reality for the State of Israel, enhance its security and economy, and strengthen the fortitude of its people. In this context, I believe it is important to bring new opportunities to the Negev and Galilee. Additionally, the Plan will entail a series of measures with the inherent potential to improve the lot of the Palestinian Authority, providing that it demonstrates the wisdom to take advantage of this opportunity. The execution of the Disengagement Plan holds the prospect of stimulating positive changes within the Palestinian Authority that might create the necessary conditions for the resumption of direct negotiations.

We view the achievement of a settlement between Israel and the Palestinians as our central focus and are committed to realizing this objective. Progress toward this goal must be anchored exclusively in the roadmap and we will oppose any other plan.

In this regard, we are fully aware of the responsibilities facing the State of Israel. These include limitations on the growth of settlements; removal of unauthorized outposts; and steps to increase, to the extent permitted by security needs, freedom of movement for Palestinians not engaged in terrorism. Under separate cover we are sending to you a full description of the steps the State of Israel is taking to meet all its responsibilities.

The government of Israel supports the United States’ efforts to reform the Palestinian security services to meet their roadmap obligations to fight terror. Israel also supports the American’s efforts, working with the International Community, to promote the reform process, build institutions and improve the economy of the Palestinian Authority and to enhance the welfare of its people, in the hope that a new Palestinian leadership will prove able to fulfill its obligations under the roadmap.

I want to again express my appreciation for your courageous leadership in the war against global terror, your important initiative to revitalize the Middle East as a more fitting home for its people and, primarily, your personal friendship and profound support for the State of Israel.
Sincerely,

Ariel Sharon

 

President George W. Bushs tale

I’m pleased to welcome Prime Minister Sharon back to the White House. For more than 50 years, Israel has been a vital ally and a true friend of America. I’ve been proud to call the prime minister my friend. I really appreciate our discussions today.

The policy of the United States is to help bring peace to the Middle East and to hope — bring hope to the people of that region. On June 24th, 2002, I laid out a vision to make this goal a reality. We then drafted the road map as the route to get us there. At the heart of this vision is the responsibility of all parties – of Israel, of the Palestinian people, of the Arab states – to fight terror, to embrace democracy and reform, and to take the necessary steps for peace.

Today the prime minister told me of his decision to take such a step. Israel plans to remove certain military installations and all settlements from Gaza, and certain military installations and settlements from the West Bank.

These are historic and courageous actions. If all parties choose to embrace this moment, they can open the door to progress and put an end to one of the world’s longest- running conflicts.

Success will require the active efforts of many nations. Two days ago, I held important discussions with President Mubarak of Egypt, and I will soon meet with King Abdullah of Jordan.

We’re consulting closely with other key leaders in the region, in Europe and with our Quartet partners – the EU, Russia and the United Nations.

These steps can open the door to progress toward a peaceful, democratic, viable Palestinian state. Working together we can help build democratic Palestinian institutions, as well as strong capabilities dedicated to fighting terror so that the Palestinian people can meet their obligations under the road map on the path to peace.

This opportunity holds great promise for the Palestinian people to build a modern economy that will lift millions out of poverty, create the institutions and habits of liberty and renounce the terror and violence that impede their aspirations and take a terrible toll on innocent life. The Palestinian people must insist on change and on a leadership that is committed to reform and progress and peace. We will help. But the most difficult work is theirs.

The United States is strongly committed and I am strongly committed to the security of Israel as a vibrant Jewish state. I reiterate our steadfast commitment to Israel’s security and to preserving and strengthening Israel’s self-defense capability, including its right to defend itself against terror.

The barrier being erected by Israel as a part of that security effort should, as your government has stated, be a security rather than political barrier. It should be temporary rather than permanent, and therefore not prejudice any final status issues, including final borders. And its route should take into account, consistent with security needs, its impact on Palestinians not engaged in terrorist activities.

In an exchange of letters today and in a statement I will release later today, I am repeating to the prime minister my commitment to Israel’s security. The United States will not prejudice the outcome of final status negotiations. That matter is for the parties.

But the realities on the ground and in the region have changed greatly over the last several decades. And any final settlement must take into account those realities and be agreeable to the parties. The goal of two independent states has repeatedly been recognized in international resolutions and agreements. And it remains the key to resolving this conflict. The United States is strongly committed to Israel’s security and well-being as a Jewish state.

It seems clear that an agreed, just, fair, and realistic framework for a solution to the Palestinian refugee issue as part of any final status agreement will need to be found through the establishment of a Palestinian state and the settling of Palestinian refugees there rather than Israel.

As part of a final peace settlement, Israel must have secure and recognized borders which should emerge from negotiations between the parties in accordance with U.N. Security Council Resolutions 242 and 338.

In light of new realities on the ground, including already existing major Israeli population centers, it is unrealistic that the outcome of final status negotiations will be a full and complete return to the armistice lines of 1949, and all previous efforts to negotiate a two-state solution have reached the same conclusion. It is realistic to expect that any final status agreement will only be achieved on the basis of mutually agreed changes that reflect these realities.

I commend Prime Minister Sharon for his bold and courageous decision to withdraw from Gaza and parts of the West Bank. I call on the Palestinians and their Arab neighbors to match that boldness and that courage. All of us must show the wisdom and the will to bring lasting peace to that region.

Mr. Prime Minister, welcome to the White House.

 

Statsminister Ariel Sharons tale

Thank you. Thank you very much, sir.

I want to thank you, Mr. President, for your warm welcome and your strong support and friendship for the state of Israel. I come to you from a peace-seeking country.

Despite the repeated terror attacks against us, the people of Israel continues to wish for the achievement of a viable peace in accordance with our Jewish tradition as outlined by Israel’s prophets. Our people desires to be known for its achievements in the fields of culture, science and technology rather than in the battlefield. We are committed to make any effort to develop our country and society for our own benefit and for the benefit of the peoples of the region.

In our meeting today, I presented to you the outlines of my disengagement plan. It will improve Israel’s security and economy and will reduce friction and tension between Israelis and Palestinians. My plan will create a new and better reality for the state of Israel. And it also has the potential to create the right conditions to resume negotiations between Israel and the Palestinians.

I was encouraged by your positive response and your support for my plan. In that context, you handed me a letter that includes very important statements regarding Israel’s security and its well-being as a Jewish state. You have proven, Mr. President, your ongoing deep and sincere friendship to the state of Israel and to the Jewish people.

I believe that my plan can be an important contribution to advancing your vision, which is the only viable way to achieve the peace and security in the Middle East.

I wish to end with a personal note. I myself have been fighting terror for many years and understand the threats and costs from terrorism.

In all these years, I have never met a leader as committed as you are, Mr. President, to the struggle for freedom and the need to confront terrorism wherever it exists. I want to express my appreciation to you, for your courageous leadership in the war against global terror and your commitment and vision to bring peace to the Middle East.

Thank you, Mr. President.

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart