Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Forslag om nye bosetninger

Ma'aleh Adumim ligger noen få kilometer øst for Jerusalem. Det er en av de største jødiske bosetningene på Vestbredden, med 32.000 innbyggere.

Ma’aleh Adumim ligger noen få kilometer øst for Jerusalem. Det er en av de største jødiske bosetningene på Vestbredden, med 32.000 innbyggere.

Nylig slo Israels tidligere statsminister, Ehud Barak fra Arbeiderpartiet, alarm. Palestinerne bygger ut bydeler og landsbyer i området mellom Jerusalem og Ma’aleh Adumim, og det kan lett bli slik at Ma’aleh Adumim blir avskåret fra Jerusalem. Slik «den væpnede kampen» har pågått nå i en årrekke, er det ikke gitt at israelere kan kjøre gjennom områder hvor det bor palestinere. (Det er det som ligger bak at det er laget egne veier for israelere, det noen kaller «apartheid-veier».) I neste omgang vil det kunne føre til at Israel ikke får denne bosetningen med i den varige løsningen. Se artikkelen Beholde bosetninger.

Viktigere er det at Israel ikke ville få noen åpen adgang til Jordan-dalen, noe som kan slå sterkt ut i en krigssituasjon. Se artikkelen Jerusalems strategiske betydning.

Korridor
Ulike politikere har i den senere tid snakket om å virkeliggjøre en gammel plan fra Rabin-regjeringens tid om å bygge en «jødisk korridor» mellom Jerusalem og Ma’aleh Adumim. Det er snakk om 13.000 mål, og det skal ifølge planen bygges 3.500 leiligheter.
Ulike amerikanske regjeringer har gått imot at denne korridoren ble bygget.
Israel har hittil bøyd seg for det.

Et problem er at dersom korridoren blir bygget, vil det palestinske området på Vestbredden langt på vei bli delt i to deler. Det vil riktignok være mulig å kjøre rundt Ma’aleh Adumim på østsiden. Men det vil være en ganske lang omvei for noen palestinere. Amerikanerne har understreket at at det palestinske området må være «sammenhengende». Sharon sier at i en varig løsning kan palestinerne få tunneler eller broer under eller over det området Israel kontrollerer, og skape sammenheng på den måten. Men amerikanerne har ikke godtatt dette.

Kritikk fra Bush
Ifølge meldingene fra toppmøtet mellom president Bush og statsminister Sharon i Texas nylig advarte president Bush tydelig mot at israelerne bygger nye bosetninger på Vestbredden. Noen kommentarer går ut på at Bush unngikk å gå inn i detaljer, og at Sharon kom med kommentarer som kan peke i retning av at korridoren vil bli utbygd. Konklusjonen her er at Bush ikke legger stor vekt på den uenigheten som måtte være.

Israelske kommentarer
Byingeniøren i Jerusalem, Uri Shitrit, har sagt at det ikke er mulig å utvide Jerusalem østover. Han tror ikke det er gjennomførbart i «dagens geopolitiske klima».

Israelske politikere har sagt at riktignok planlegges en utbygging, men det er ikke tatt noen endelig avgjørelse ennå.

Andre kommentarer går ut på at planleggingen er godt i gang, og at byggingen vil starte om noen måneder.
Kanskje vi kan gjette på at den videre utviklingen i forholdet mellom Israel og palestinerne vil avgjøre om prosjektet blir noe av. Dersom palestinerne utvikler seg i retning av fred, er det mindre sannsynlig at prosjektet blir realisert, vil jeg tro. I motsatt fall vil det nok før eller siden bli bygd.

 

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart