Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Den demografiske situasjonen

Antallet arabere øker raskere enn antallet jøder i Israel. Kan jødene komme i mindretall i sitt eget land?

Antallet arabere øker raskere enn antallet jøder i Israel. Kan jødene komme i mindretall i sitt eget land?

I århundrene før jødene fikk sitt eget land i 1948, opplevde de omfattende diskriminering og forfølgelse, både i Europa, i arabiske land og andre steder. Vi viser til vår temaside om antisemittisme og vår artikkelserie om jødehatets historie.

Denne situasjonen gjorde det etter hvert åpenbart for de fleste at jødene trengte en stat hvor de kunne være i flertall og styre sin egen skjebne. Det var en av hovedårsakene til at jødene opprettet Israel. Hillel Halkin hadde noen tanker rundt dette i Jerusalem Post 30. november 2006. Halkin er oversetter og forfatter. Politisk er han i stor grad på linje med det israelske Arbeiderpartiet. Han tok utgangspunkt i en rapport som Statistisk Sentralbyrå i Jerusalem har lagt fram om befolkningsutviklingen. Hans artikkel er hovedkilden til det følgende.

Selve Israel
Jeg vil presisere at artikkelen gjelder «selve Israel» (inkludert Øst-Jerusalem), ikke Vestbredden og Gaza. Men de jødiske «bosetterne» på Vestbredden er med i antallet jøder. De aller fleste av dem vil nemlig rimeligvis flytte til Israel-kontrollerte områder dersom Israel mister kontrollen der de bor.

Situasjonen nå
I 2005 var befolkningen i Israel 6.985.900. Av dem var 20 % arabere, 76 % jøder, 4 % «andre». De aller fleste «andre» er fra det tidligere Sovjetunionen og fungerer i praksis innenfor det jødiske samfunnet, selv om de ikke er jøder etter den offisielle definisjonen. Halkin regner det som 80 % jøder i Israel (inkludert hele Jerusalem).

Utviklingen fra 1955
I 1955, noen få år etter at Israel var opprettet i 1948, utgjorde araberne 11 % av befolkningen. Den arabiske delen av befolkningen har altså økt fra 11 til 20 %, med 9 % på 50 år. Men den gangen var Øst-Jerusalem utenfor Israels kontroll. Dersom vi holder Øst-Jerusalem utenfor, har araberne økt med 6 % av befolkningen, til 17 %.

Fødsler og innvandring
Araberne har økt folketallet raskere enn jødene ved å ha mye høyere fødselstall. Det har mer enn oppveiet den store jødiske innvandringen. I dag er 27 % av de nyfødte i Israel arabere.
For jødenes del har innvandringen stoppet opp og faktisk blitt negativ. (I 2004 var det en netto utvandring på 10.000.) Dersom arabernes og jødenes nåværende fødselstall holder seg, må det være en netto innvandring på 50.000 jøder i året til Israel for å holde andelen på 80 %. Det er vanskelig å se for seg noen storstilt innvandring til Israel fra noe sted i verden i årene framover.

Hvordan blir utviklingen?
Fødselsraten blant araberne har gått betydelig ned. I 2005 er den blitt ca. fire barn per familie. Men jødenes fødselsrate har sunket mer, til 2,7 barn per familie. Men det er tegn til at arabernes fødselsrate fremdeles faller, mens jødenes har flatet ut og er begynt å stige litt de siste årene. [Kanskje skyldes det ikke minst de ultra-ortodokse jødene, haredim, som har store familier.]

Halkin håper at det skal være mulig å redusere arabernes fødselstall atskillig mer, helt ned på det som er et naturlig nivå i utviklede land, slik som hos jødene. Det skjer på samme måten som i andre land: Ved at levestandarden heves, kvinnene får økt utdanning slik at flere av dem kan ha lønnet arbeid og lignende tiltak.
Det er altså godt også for jødene om araberne får det godt. Og det er også måten å få flere jøder til å bo i Israel.
Halkin tror også at en høy levestandard og gode sosiale forhold vil kunne få ned abort-tallet. I dag er det nesten 20.000 aborter i året i Israel, nesten alle hos jøder.

Drastiske tiltak
Halkin håper at utviklingen kan bli som nettopp skissert slik at forholdet mellom jøder og arabere kan bli ca. 75/25. (80/20 blir vanskelig å holde, tror han.)

Han nevner mer drastiske tiltak som noen går inn for: Frata araberne stemmeretten eller utvise dem til nabolandene. Han avviser begge deler: Det vil ikke bli godtatt av verden, og det er også umoralsk i seg selv.

Han nevner visst ikke mulig et tiltak som de fleste er imot, men som er mye mindre drastisk: Flytte Israels grense slik at noen av de områdene hvor det bor nesten bare arabere blir liggende utenfor Israel, på Vestbredden.
Avigdor Lieberman og hans parti Israel Beiteinu går inn for det. Her er det altså ikke snakk om at noen arabere må flytte fra hjemmene sine.

Men forhåpentligvis blir utviklingen slik at araberne kan bli værende i Israel og jødene kan beholde et solid flertall i et samfunn hvor både de og araberne har det godt.

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart