Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

De amerikanske kristne og Israel

David Brug er amerikansk jøde, 38 år gammel. Han er utdannet ved Princeton og Harvard. Brug var assistent og rådgiver for senator Arlen Specter (republikaner fra Pennsylvania, jødisk) i 7 år. I dette arbeidet traff han et stort antall evangeliske kristne (evangelicals) som bodde på landsbygda i Pennsylvania. Han ble interessert i hva de stod for, særlig i forhold til Israel. Han opplevde bl. a. at når noe stod på for Israel, ringte mange av dem og spurte om det var noe de kunne gjøre for å hjelpe.

Kontakten med kristne Israel-venner førte etter hvert til at David Brug ble ansatt i organisasjonen Christians United for Israel (Kristne forent for Israel), CUFI, som ble dannet i februar 2006. 400 kristne ledere som representerer millioner av kristne i USA, kom til Texas til en konferanse i organisasjonen. David Burg, som fremdeles er ikke-kristen jøde, er daglig leder i CUFI og preker for evangeliske kristne i USA om Israel. Brug har i høst utgitt en bok, Standing with Israel.

Organisasjonen CUFI samler altså mange kristne grupper. Men hovedkraften bak er pastor John Hagee. Han har arbeidet for dette i ca. 25 år. Han nevner ofte Israel i talene sine. De blir sendt på 160 lokale TV-kanaler, 8 nasjonale nettverk og 50 radiostasjoner, og når omtrent en million husholdninger i USA og andre land.

Hvor mange kristne Israel-venner?
Ifølge en undersøkelse er en av fire amerikanere en «evangelical», dvs. omtrent 75 av de 300 millionene amerikanere. 70 prosent av dem, over 50 millioner, støtter Israel.

Erstatningsteologien
Brug forklarer hva som er skjedd med de kristne i forhold til Israel. I 2000 år var det erstatningsteologien som rådde blant de kristne: Da jødene ikke tok imot Jesus som Messias, byttet Gud dem ut med kirken som sitt utvalgte folk. Så når kristne leste Bibelen og så ordet Israel, tolket de ikke det som Israels folk, jødefolket, men som kirken. Det betydde at Bibelens løfter ikke lenger gjaldt jødene. Det jødiske folket ble kastet bort, og slik har de kristne oppfattet det i århundrer. Dette synet ligger bak inkvisisjonen og korstogene.

En annen forståelse
Etter reformasjonen var det en liten gruppe kristne som begynte å lese Bibelen mer bokstavelig. Når de leste ordet Israel, oppfattet de det som folket Israel, etterkommerne etter Abraham, Isak og Jakob. Og hvis «Israel» betyr jødefolket, er Bibelen et zionistisk dokument. Bibelen sier nemlig at jødene skal arve Israels land. De som leser Bibelen slik, må velsigne det jødiske folket for å gjøre Guds vilje på jorden. De støtter altså ikke det jødiske folket etter en vurdering av om jødene fortjener det eller ei, men fordi deres tro befaler dem å gjøre det.
Disse kristne snakker ikke om at jødene «har korsfestet Jesus». De snakker heller om at Jesus og apostlene alle er født som jøder.
I Europa har kristne som har denne forståelsen alltid vært i mindretall, og er det fremdeles. Men i USA er de kommet i flertall blant de aktive kristne. Det er «evangelicals» som dominerer kristenlivet i USA nå.

Historisk
Lignende tanker (en kristen-zionistisk forståelse av Bibelens profetier) lå bak da den britiske utenriksministeren, lord Balfour, skrev sin berømte Balfour-erklæring i november 1917, der jødene ble lovt et nasjonalt hjemland i Israel. Det kunne han ikke ha gjort uten å ha fått grønt lys fra den amerikanske presidenten, Woodrow Wilson, som også trodde på profetiene. President Truman var også influert av en slik forståelse da han anerkjente staten Israel.

Imot «land for fred»
Jøder og israelere som går inn for «land for fred», reagerer negativt på at de fleste «evangelicals» går imot at Israel skal trekke seg tilbake fra landområder som etter Bibelen skal tilhøre Israel. Det kom f. eks. fram i forbindelse med tilbaketrekningen fra Gaza, da de mente at Israel gjorde en feil. (Noen vil vel si at utviklingen i Gaza etter at Israel trakk seg ut, har gitt dem rett.)
Men Brug sier at selv om de «kristne zionistene» sa sin mening i denne saken, gjorde de ikke noe for å forhindre tilbaketrekningen. De forsøkte ikke å få president Bush til å presse Israel til å stanse tilbaketrekningen. Men de var opptatt av at president Bush ikke måtte presse Israel til å trekke seg tilbake. Dersom Bush hadde gjort det, ville de ha «kommet over dem (den amerikanske regjeringen) som et tonn murstein», sier Brug.

Israels daværende ambassadør i USA, Danny Ayalon, forteller at noen ledere for de kristne zionistene i USA bad om å få et møte med ham. De ville vite om tilbaketrekningen kom på grunn av amerikansk press. Ayalon forsikret dem om at det ikke var tilfelle, men at det var Israels regjering som selv hadde bestemt dette. Han forklarte tankegangen bak planen. De godtok det. Selv om de var uenige, respekterer de beslutninger fattet på lovlig måte i demokratiet Israel.

Jøder og kristne
De fleste jødene i USA er liberale i spørsmål som familieliv, abort, medisinsk forskning osv. De fleste kristne zionistene er meget konservative i slike saker. Så de jødiske lederne og deres kristne venner har ikke så mye felles.

Brug sier at når de kristne zionistene har møter hvor også jøder er med, gjør de ikke noe for å omvende jødene. Påvirkningen driver de overfor de kristne, der målet er å spre den «kristne zionismen» til flest mulig kristne i USA.

Kilde: En artikkel av Yitzak Benhorin på Ynet 5. november 2006. Artikkelen inneholder et intervju med David Brug.

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart