Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Folkeretten og Israel

Foredrag om Folkeretten og Israel av advokat Jan Benj. Rødner.
Advokat Jan Benj. Rødner var første styreleder i MIFF fra 1978. Han er fortsatt styremedlem. (Arkivfoto)

Foredrag om Folkeretten og Israel av advokat Jan Benj. Rødner.

Foredraget ble gitt på et seminar i MIFF lørdag 10. februar 2001.

Klikk her for å spille eller laste ned MP3
Varighet: 2 timer og 27 minutt
Filstørrelse: 135 MB

Hovedpunkter fra foredraget med tidsangivelser:

00.40
Innleder med å gi en generell innføring i folkeretten.

01.25
Folkeretten er dynamisk. Folkeretten er ikke den samme i dag som den var i tidligere tider.

03.20
Folkerettens kilder.
Haag-konvensjonene.
Konvensjonen mot krigsforbrytelser.
Geneve-konvensjonen.
FNs menneskerettighetserklæring

05.50
Eksempel på endring i folkeretten. Økende grad av intervensjon i staters indre forhold.

08.40
NATO-bombing av Serbia i 1999. Kanskje kommer det en konvensjon mot slik krigføring?

Sedvane.

12.40
Allminnelige rettsgrunnsetninger.

Prejudikat (tidligere domsavgjørelser).

15.50
Den internasjonale domstolen i Haag, opprettet i 1919.
Nürnberg-domstolen, etter andre verdenskrig.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

21.00
Historisk utvikling i Folkeretten.
Hvorfor Nord-Norge er norsk. Nordmenn var bedre skatteoppkrevere på 1200- og 1300-tallet.
Utviklingen av nasjonalstaten.

23.00
Samlingen av Tyskland.
Norges forhold til EU.

25.20
Napoleons-krigene.
Migrasjon over landegrensene var mer utvisket før nasjonalstatene vokste frem på 1800-tallet.

27.40
Monroe-doktrinen fra 1823.
Cuba-krisen.

29.10
USAs president W. Wilson gikk inn for at de enkelte folk skulle styre seg selv. Folkenes selvbestemmelsesrett. Viktig tale av Wilson fra januar 1918.

32.10
Opprettelse av Folkeforbundet i 1919.

34.50
Folkeretten i forholdet til Israel.

Hvor legitim er opprettelsen av staten Israel folkerettslig?

36.10
Hva gir rett til en stat?

38.30
Et folk er normalt en forutsetning for en stat.

41.30
Hva er et folk?

44.30
Man kan ikke med rimelighet si at det fantes et palestinsk folk i 1948. Det var mer den pan-arabiske tankegangen som hersket.

45.45
Hva er en stat?
1) Fast befolkning. Opprettholde statens virksomhet gjennom lengre tid.
2) Fast bestemt territorium. En utfordring for PLO.
3) Sentral myndighet som opprettholder lov og orden. Politi og domstoler.
4) En viss uavhengighet.

49.05
Oppfyller Israel vilkårene for å være en nasjon og en stat? Det er helt uproblematisk å svare etter Folkeretten: Det gjør den til overmål.
Men hva med opprettelsen av Israel?

50.10
Utviklingen under og etter første verdenskrig.
McMahon-brevet til Hussein (24. oktober 1915)

58.10
Sykes-Picot avtalen (16. mai 1916). Frankrike får kontroll over områdene som i dag er Libanon og Syria.

59.20
Balfour-erklæringen (2. november 1917)

01.01.15
Mandatet fra Folkeforbundet til England (1921)

01.04.20
Delingen av Palestina-mandatet.

01.07.40
Israels uavklarte grenser og rettighetene i Middelhavet.

01.09.40
FNs delingsplan fra 29. november 1947.

01.14.00
Yasser Arafat er ikke overhode for en stat. President-tittelen er derfor feil.

01.17.20
Hvordan blir en stat anerkjent? Jo flere stater en stat blir anerkjent av, jo sikrere er den som et folkerettslig faktum. En lang rekke stater anerkjente staten Israel etter uavhengighetserklæringen.

01.18.25
Spørsmål til Kåre Willochs argumentasjon mot Israel. Hans argument er ugyldig, svarer Rødner.

01.24.30
Odd sier: «Willoch og andre antisemitter»

01.24.45
Fredsavtale mellom Israel og Egypt (1979).
Fredsavtale mellom Israel og Jordan (1993)
Oslo-avtalene (Fra 1993)

01.28.10
Staters rett til å forsvare seg selv.

01.29.30
Effektivitets prinsippet i Folkeretten.
Israel kan beholde grensene som de fikk i 1949, og de trenger ikke slippe de arabiske flyktningene tilbake til sitt område.

01.32.20
Det er veldig få som går inn for at Israel skal tilbake til kartene for FNs delingsplan fra 1947. Det er for dumt.
Det andre spørsmålet er om det skal være grensejusteringer fra våpenhvilelinjen som kom etter 1949.

01.33.20
De arabiske flyktningene har ikke «rett til å vende tilbake» innenfor våpenhvilelinjene fra 1949. Araberne hadde ikke og har ikke fredelige hensikter med å vende tilbake.
Resolusjon fra flyktningekonferansen i Syria i juli 1957: «Enhver diskusjon myntet på en løsning av Palestina-problemet som ikke baserer seg på flyktningenes rett til å tilintetgjøre Israel vil bli sett på som forræderi og en vanhelligelse av det arabiske folk.»
Tidsaspektet.
FN har ikke sagt at flyktningene skal vende tilbake, men de har satt vilkår for at de skal komme med fred og også åpnet for at de kan integreres der de er.

01.41.00
De arabiske statene stanset integrering av palestinske flyktninger for å bruke dem som et politisk våpen mot Israel.
Forbud i den arabiske liga å gi statsborgerskap til palestinske flyktninger.
Alle som kom til Jordan fikk jordansk statsborgerskap.
Etter min mening er Jordan palestinsk stat nummer én. Kongen og hans folk representerer kun ca. 30 prosent av befolkningen.

01.47.00
Andre flyktningestrømmer hvor det ikke er aktuelt med rett til å vende tilbake.

01.48.50
For nordmenn er det sjokkerende å komme fra rike Norge og et luksushotell i Israel på besøk i en palestinsk flyktningeleir, men hadde de først besøkt en landsby i Irak eller Syria ville de ikke blitt så sjokkert.

01.51.10
Flere kommentarer fra salen.

01.53.50
Suez-krisen og Seksdagerskrigen.
Stater har rett til selvhevdelse.

01.56.10
Det er bare dumt å bestride at palestinerne har opplevd lidelser.
Jøders historiske, religiøse og økonomiske tilhørighet til landene.
Økonomisk oppblomstring etter jødisk innvandring i første halvdel av 1900-tallet er en viktig årsak til at det er så mange palestinere i dag.

01.58.10
Britene gjorde ikke mye for å utvikle sitt mandatområde, men de gjorde mer for araberne enn for jødene.

02.00.00
Befolkningsutveksling. Flere jøder har flyktet fra arabiske land til Israel, enn arabere fra Israel.

02.02.40
Israel, Vestbredden og Gaza-stripen.
Okkupasjon som selvforsvar er ok etter Folkeretten.
I resolusjon 242 ble det forutsatt at Israel har rett til grensejusteringer.
Så lenge araberne ikke vil godta prinsippet om å leve i fredelig sameksistens, kan de ikke kreve folkerettslig at Israel skal trekke seg ut av de okkuperte områdene.

02.09.05
Israel argumenterer med at Vestbredden er herreløst område, og derfor kan det ikke være okkupert. Det er en teknisk debatt som ikke er noe sterkt argument.

02.10.05
Behandlingen av den palestinske befolkningen og Den fjerde Geneve-konvensjon.
Den fjerde Geneve-konvensjonen er ikke laget for en langvarig okkupasjon. Den er laget for problemene som oppstår i en relativt kortvarig krig.
Det er ikke minst på grunn av Den fjerde Geneve-konvensjon at det er så vanskelige sosiale og økonomiske forhold på Vestbredden. Konvensjonen legger hindringer på en normal samfunnsutvikling. Det er for eksempel ikke lov å flytte på folk, slik man gjør med vanlige infrastruktur-inngrep i et moderne samfunn.
Hver gang Israel har forsøkt å gjøre noe, har de blitt fordømt.
Det er ikke mulig å overholde Geneve-konvensjonen slik den er laget når okkupasjonen foregår over flere år.
Vi snakker om et forhold hvor motparten sier «jo verre, jo bedre».

02.14.40
Prinsippet i Geneve-konvensjonen er at straffelovgivningen som gjaldt da okkupasjonsmakten kom inn i det okkuperte området skal fortsette å gjelde.
Storbritannia hadde laget lovene som gjaldt på Vestbredden og Gaza-stripen. Dette er lover fra den tøffe kolonitiden, som inkluderer pisking og henging. Lovene gir Israel rett til å sprenge hus og internere fanger. Administrativ fengsling av palestinere er etter lovene som britene etterlot seg i 1948.

02.20.10
Bosetningene på Vestbredden kan forsvares etter Folkeretten bare i den grad de bidrar til et fornuftig forsvar av staten Israel.

02.21.10
Israels behandling av fanger under forhør.
Sammenligner man med britisk praksis fra mandattiden, er nok Israel snille. Det israelske domstol-systemet er imot tortur som forhørsmetode.
Israel kan ikke innføre nye straffemetoder i de okkuperte områdene.

02.26.30
Avrunding

ene. 02.26.30 Avrunding


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart