Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Bør internasjonal lov endres?

Alan Dershowitz er professor i juss ved Harvard-universitet. I de senere år har han markert seg sterkt som en forsvarer av mange sider ved Israels politikk. Han har også tatt opp til faglig behandling en del av de spørsmålene som Israels vanskelige situasjon reiser.

Alan Dershowitz er professor i juss ved Harvard-universitet. I de senere år har han markert seg sterkt som en forsvarer av mange sider ved Israels politikk. Han har også tatt opp til faglig behandling en del av de spørsmålene som Israels vanskelige situasjon reiser.

For tiden er Dershowitz opptatt av spørsmålet om forskjellen mellom sivile og stridende. De gjeldende reglene er blitt til i en situasjon hvor det stort sett var et klart skille mellom militære (som hadde uniform) og sivile i en krigssituasjon. Nå er det helt annerledes. Terrorister bruker sivile bevisst som brikker i sin kamp. Dels som mål, dels dekker de seg bak og blander seg med sivile.

Dershowitz har ikke ennå noe ferdig forslag til nye regler, men han arbeider med saken. Nylig var han i Israel og snakket med mange mennesker der, blant annet fremstående jurister og politikere. Dershowitz bruker ofte et israelsk publikum til å lufte og teste ut nye tanker. De er opptatt med og har tenkt gjennom mange saker mer enn andre på grunn av situasjonen de lever i, og har mange nyttige innspill.

Flere grupper
Dershowitz mener at å skille mellom sivile og stridende er for enkelt. Han vil heller ha en skala, for eksempel fra 1 til 10. 1 kan være en nyfødt baby. 10 kan være en voksen mann med en bærbar rakett han er i ferd med å skyte. Det er klare og greie tilfeller.

Men innimellom er det en hel skala av andre, for eksempel de som lar sine hjem bli brukt til lagringsplass for rakettene, imamer som oppfordrer til selvmordsbombing, folk som lager de eksplosive beltene selvmordsbombere bruker, folk som støtter terror økonomisk og mange andre.
Dershowitz mener at å definere alle disse som sivile, gjør det vanskelig for demokratiene å bekjempe tyranner på ordentlig måte. Internasjonal lov blir lett en del av problemet.

Det finnes en internasjonal domstol. Men dommerne der er i altfor stor grad brikker i sine regjeringers spill, mener Dershowitz. Han mener for eksempel at den israelske Høyesteretts dom angående Israels sikkerhetsgjerde er mye mer intelligent, overbevisende og realitetsbasert enn den tilsvarende dommen fra den internasjonale domstolen.

Preventiv krig
I dagens situasjon, med en eksistensiell trussel mot Israel fra Iran, er Dershowitz også opptatt av begrepet preventiv krig.

Avskrekking er tillatt. Det vil si at noen bygger opp en så overlegen styrke at motparten lar være å starte krig. Det er også tillatt å komme i forkjøpet ved en umiddelbar og åpenbar trussel.
Annerledes fortoner det seg ved en mindre umiddelbar og åpenbar trussel. Historisk var Storbritannia og Frankrike i en slik situasjon i forholdet til Hitlers Tyskland. I etterkant er det lett å se at en preventiv krig fra de alliertes side før Tyskland hadde fått bygget seg opp militært, ville ha kunne forhindret Holocaust og spart millioner av andre liv. Men det var ikke lett å se og få godkjent det den gangen.

FN er ikke helt imot preventiv krig. Men den må godkjennes av FNs sikkerhetsråd. Og slik det er sammensatt, er det mange slags faktorer som spiller inn der.
Dershowitz vil forsøke å få avklart en del prinsipper rundt dette, i håp om at det kan gjøre det mulig å forhindre store katastrofer i framtida.

Lånt av Israel
I Irak og Afghanistan har amerikanerne lært mye av israelsk taktikk. De bruker bl. a. målrettede drap [rettet mot ledere og stridende] og ulike former for kollektive reaksjoner.

Men det ville være ønskelig om de internasjonale reglene for krigføring kunne være slik at de er både rettferdige og effektive i kampen mot terror og tyrannier.

Kilde: En artikkel på jpost.com /Jerusalem Post) av Haviv Rettig 31. mars 2008.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart