Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

En 60 år lang økonomisk opptur

Hadde det ikke vært for Israels enorme økonomiske vekst, hadde det vært vanskelig å overleve som nasjon.

I 60 år har Israel slitt med enorme sikkerhetsmessige utfordringer og overlevd. Samtidig har eksport, forretningsinvesteringer og betydelig vekst bygget landets økonomi mot alle odds. I dag regnes Israel som en av de raskest voksende økonomiene blant industrilandene.

Når Israel nå runder sine 60 år er det de økonomiske bragdene landets industri- og eksportledere peker på. Hadde det ikke vært for dem, sier de, ville man aldri overlevd som nasjon.

En motstandsdyktig økonomi
– I dag regnes Israel som en av de mest stabile og motstandsdyktige økonomiene i verden. Dette representerer en av de mest sentrale bragdene i markeringen av landets 60 år med uavhengighet. Israel har på vellykket vis utviklet seg fra en sentralisert til en desentralisert økonomi, med en fri markedsøkonomi, påpeker Uriel Lynn, som er president i Israels handelsorganisasjon.

– Likevel, når vi ser fremover trenger vi å fokusere på å minske de sosiale og økonomiske gapene, ved å rette opp den avstanden som har blitt mellom samfunn og økonomi. I et bredere perspektiv vil det å øke levestandarden og inntektene til lavtlønnede bidra til økonomi og samfunn i Israel, fortsetter Lynn.

Vekst i eksport er nøkkelen
David Artzi, formann i Israels eksportinstitutt, peker særlig på den stadig økende eksporten når han beskriver formelen til Israels suksess.

– Israels integrasjon inn i det globale markedet og at den lokale økonomien har blitt åpnet for konkurranse har transformert den lokale industrien, som et resultat av betydelig vekst i eksporten og internasjonalt økonomisk samarbeid og fellesskap på tvers av sektorer, sier han.

– Den kanskje største endringen kom på 1980-tallet, da USA erstattet Europa som landets største eksportdestinasjon, såvel som den kraftige veksten i eksport av høyteknologi. Denne står i dag for en tredjedel av den totale eksporten, forteller Artzi.

Frihandelsavtaler
Israels handelsorganisasjon har analysert landets 60 år lange økonomiske historie og parametrene som har påvirket utviklingen. De har funnet ut at den økonomiske veksten satte fart først på 1970-tallet, inntil slutten av 1980-årene. Den virkelige økonomiske veksten begynte likevel ikke før på 90-tallet, som et resultat av at man ble mer eksponert for internasjonale markeder og økonomier. Først nå ble Israel virkelig en eksportnasjon i internasjonal målestokk.

Landet har opp gjennom historien inngått stadig flere handelsavtaler, som har vært med å løfte økonomien hjemme. Blant annet har man inngått en frihandelsavtale med NAFTA (USA, Canada, Mexico), EU, EFTA, Jordan og Tyrkia. Man samarbeider også med Egypt og Jordan gjennom «Qualified Industrial Zone», støttet av USA. Produkter som nabolandene produserer i fellesskap får fordelaktig adgang til det amerikanske markedet.

Fra 30 millioner til 380 milliarder på 60 år
I 1948 var Israels samlede eksport på stusselige 30 millioner kroner, men i 1960 var den allerede oppe på 1,662 milliarder kroner. På 80-tallet økte den til 45 milliarder, og doblet seg til 89 milliarder tidlig på 90-tallet. I 2007 var man altså oppe på 367,5 milliarder kroner, en kolossal økning fra år 2000s samlede eksport på 238,3 milliarder. I 2008 er det ventet at landets eksport vil passere godt over 380 milliarder kroner.

I følge Eksportinstituttet har Israel hatt en gjennomsnittlig årlig vekst siden år 2000 på 3,3 prosent. Det

 

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart