Søk
En liten gruppe med ekstremistiske bosettere angriper palestinere i oktober 2020. (Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90)

Hvorfor vies voldelige bosettere så mye oppmerksomhet?

Det er langt mer vanlig med vold fra palestinere mot israelere.

Vis din støtte til Israels folk ved å bli medlem av MIFF nå!

For å gi en gave til MIFFs arbeid: Vipps 39881 | Send SMS med kodeordet GAVE + beløp til 1948. Standard: 250 kroner.

Kom på lokale MIFF-møter

MIFFs nye bok Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme. Klikk her for å bestille boken

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og Islamsk Jihad, støttet av Iran, den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Over 1200 israelere ble drept, 240 kidnappet og over 4.800 skadet. Flere er fortsatt savnet.

Iran og Hizbollah truer også Israel med 150.000 raketter i Sør-Libanon. Helt siden etableringen i 1988 har Hamas uttrykt drømmen om å utslette Israel og begå massakrer mot jøder. Bare israelske sikkerhetstiltak har forhindret dette tidligere. Bare israelske forsvarstiltak mot Hamas kan hindre at det skjer igjen. Hamas sier at de vil gjenta slike massakrer inntil Israel er utslettet.

I 2014 påpekte MIFF de mange likhetene mellom Hamas og Islamsk Stat. Dessverre ble varslene ignorert av de fleste politikere og medier i Norge. Det ultimale målet til Hamas er systematisk blitt fordreid av for eksempel NRK.

Omkring 1500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid. Belønningen av terror er sponset av dine skattepenger.

De palestinske terroristene rykket inn i israelske landsbyer på en sabbatsmorgen, og israelske grensevakter ble tatt på sengen. De drepte et stort antall sivile – eldre, kvinner, barn – dødstallene har nå oversteget 1400, og fortsetter å vokse. Som Islamsk Stat dokumenterte de sine egne krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videoklipp. Et ukjent antall israelere og andre utenlandske statsborgere, over 200, er tatt som gisler av Hamas.

MIFF vet nøyaktig hvordan massakren på 1.400 israelere ble forberedt – og vi kjenner Norges rolle. Etter 7. oktober er det tid for en ny norsk tilnærming til konflikten! De store demokratiene gir klar støtte til Israels forsvarskamp, det samme må Norge gjøre.

At Hamas løslater gislene er det viktigste skrittet for å få til en raskest mulig avslutning på krigen. Se her hvordan du kan hjelpe.

Den redselsfulle krigen i dagene og ukene fremover er alene ansvaret til Hamas, Iran og deres allierte. Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sier en tidligere norsk forsvarssjef. Vi skulle så inderlig ønske for de sivile palestinernes skyld, at de fikk være med på fred og normalisering med israelerne. Men deres nasjonale bevegelse er blitt kuppet av de mørkeste, mest destruktive kreftene i verden.

For mer om krigen, se alle MIFFs siste nyhetsartikler

Det har vært mye skriverier om bosettervold i Judea og Samaria, med fokus på voldelige bosettere i Huwara og Burin sør for Nablus, i tillegg til angrep på palestinere som høster oliven. Men det er et enda større problem som ikke er i nærheten av å få den samme oppmerksomheten, skriver David M. Weinberg i et innlegg i avisen Jerusalem Post.

Weinberg har de siste 25 årene vært en viktig stemme i internasjonal politikk, israelsk diplomati og forsvarsstrategi, etterretning, den jødiske verden og andre relaterte temaer. Han mener det er påfallende at bosettervold får stor internasjonal oppmerksomhet, mens langt mer omfattende vold fra palestinske ekstremister blir forbigått i stillhet.

«FN har et helt byråkrati (FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA) som er viet til å katalogisere den «bratte økningen i bosettervold». De har rapporter om «menneskerettighetssituasjonen i de palestinske områdene okkupert siden 1967» som også repeterer anklagene om vold fra bosettere», skriver han.

FN sier at det i løpet av de siste 10 månedene av 2021 var 410 angrep fra israelske bosettere mot palestinere. 302 av angrepene var rettet mot palestinsk eiendom, mens 108 angrep var rettet mot palestinere.

0
angrep fra ekstreme israelske bosettere mot palestinere siste ti måneder av 2021, ifølge FN.
0
angrep fra palestinere mot jøder med steinkasting og brannbomber i 2021, ifølge Habithonistim.

Flere jødiske organisasjoner i USA, som Anti-Defamation League, Central Conference of American Rabbis, Israel Policy Forum, National Council of Jewish Women, Rabbinical Assembly, Union for Reform Judaism og United Synagogue of Conservative Judaism har fordømt angrepene i et brev til Israels statsminister, utenriksminister og forsvarsminister.

De jødiske organisasjonene har kalt angrepene for «terrorisme og politisk vold» begått av jødiske israelske ekstremister.

«Vi oppfordrer hele den israelske regjeringen til å forene seg i en sterk fordømmelse av disse handlingene, til å jobbe besluttsomt med å ta de ansvarlige og konfrontere den økende truslene fra disse ekstremistene med den besluttsomhet og alvor som denne situasjonen krever», skriver organisasjonene i brevet til israelske ledere.

Videre skriver de at disse voldelige hendelsene skader «Israels image og forhold til USAs regjering, det amerikanske folket, amerikanske jøder og det israelske demokratiet».

«Disse amerikansk-jødiske gruppene har selvfølgelig rett i å forvente at israelske sikkerhetsstyrker gjør alt de kan for å beskytte ikke-voldelige palestinere fra voldelige israelere, og å straffeforfølge jødiske ekstremister i Judea og Samaria, enten det dreier seg om enkeltpersoner eller grupper med ekstremister. Jeg er sikker på at 99,99% av israelerne mener det samme», skriver Weinberg i innlegget sitt.

Som statsminister Naftali Bennett sa om de voldelige bosetterne:

– Etter mitt syn er denne volden fra jøder, som ikke gjenspeiler den halve millionen med normale israelske borgere i Judea og Samaria, skammelig. Jeg vil ikke la dette fortsette, uttalte statsministeren.

I desember 2021 innkalte Bennett lederne for de israelske sikkerhetstjenestene og beordret dem til å bruke alle nødvendige midler for å få slutt på vold fra den lille gruppen med ekstremistiske bosettere.

Utenriksminister Yair Lapid har også sendt et brev til de jødiske organisasjonene i USA hvor han forsikrer dem om at Israel slår ned på vold mot palestinere. Samtidig advarer Lapid om at slike rapporter om vold «ikke må misbrukes til å skjemme hele staten Israel eller manipuleres av dem som ønsker å delegitimere staten Israel».

Det er riktig av Lapid å komme med en slik advarsel, mener Weinberg, fordi bosettervold er verken representativt for israelere eller bosettere flest. Og det store fokuset på bosettervold, som i den store sammenheng er isolerte hendelser, overskygger et langt større problem med daglige angrep fra ekstremistiske palestinere mot ikke-voldelige israelere.

«I den store sammenheng er disse voldelige angrepene isolerte hendelser og langt mindre utbredt enn de daglige angrepene man ser fra ekstremistiske palestinere mot ikke-voldelige israelere», skriver han.

En palestiner kaster stein ved bruk av slynge i januar 2022. I løpet av 2021 var det over 4000 tilfeller med steinkasting (ofte ved bruk av slynge) og brannbomber fra palestinske ekstremister mot israelere.

Ifølge en ny studie, som ikke overraskende ble ignorert av globale medier, FN, menneskerettighetsorganisasjonen og til og med av jødiske organisasjoner i USA, så var det i løpet av 2021 over 4000 tilfeller av stein- og bombekastinger i Judea og Samaria, utført av palestinske ekstremister og terrorister mot israelske jøder.

Disse angrepene inkluderte over 500 angrep med molotovcocktails (brannbomber), som førte til skade på mer enn 150 israelere. Det var en økning i steinkasting på hele 210% fra 2020 til 2021, og en økning i bombekasting på 156% i løpet av den samme perioden.

Ifølge forfatterne av studien, oberstløytnant (reservestyrkene) Yaron Buskila og oberstløytnant (reservestyrkene) Maurice Hirsch fra organisasjonen Habithonistim, har israelske påtalemyndigheter og domstoler gjort lite for å avskrekke og straffe palestinske voldsutøvere.

I 95% av sakene med stein- og bombekasting, som ble brakt inn for israelske sivile og militære domstoler i 2019-2020, var dommene som ble avsagt mot gjerningspersonene langt under maksimumsstraffen for slike lovbrudd. Noen dommer var svært milde, noen få dager i fengsel.

Gjennomsnittlig fengselsstraff for alvorlige angrep med steinkasting var 8,3 måneder og gjennomsnittlig fengselsstraff for livsfarlige bombeangrep var 13 måneder, mens loven åpner for 10 til 25 års fengsel for disse lovbruddene. I 11% av sakene med stein- og bombekasting fikk gjerningspersonen ingen straff i det hele tatt.

«Enda verre er det at mange palestinske angripere ikke en gang ble tiltalt. I 2020 ble bare 21 % av steinkastere i dokumenterte hendelser tiltalt og bare 33 % av dem som kastet bomber», skriver Weinberg.

Buskila og Hirsch i Habithonistim advarer om at så lite straffeforfølgelse av palestinske angripere utgjør en reell trussel mot Israels sikkerhet.

«Disse angrepene, og det manglende israelske operasjonelle og juridiske svaret på dem, svekker følelsen av personlig sikkerhet for israelske sivile og styrker følelsen av «vellykket jihad» mot Israel av palestinske ekstremister», skriver de i rapporten sin.

Hirsch, som ledet IDFs militære påtalemyndighet i Judea og Samaria frem til 2016, mener palestinske terrorister to ganger oppmuntres til voldshandlinger: En gang av svak israelsk rettsforfølgelse og en gang til av palestinske myndigheter, som belønner terrorisme med penger.

Oberst (reservestyrkene) Amir Avivi, leder av Habithonistim, mener problemstillingen med bosettervold «er blåst ut av proporsjoner» av Israel-kritiske organisasjoner og europeiske regjeringer, spesielt med tanke på det er langt oftere at palestinere angriper israelere.

– Uten å bagatellisere hvor forferdelig de ekstremistiske angrepene på palestinerne er, så er 300 angrep mot palestinsk eiendom og 100 angrep på palestinere få tilfeller sammenlignet med de 4000 palestinske stein- og bombeangrepene som hvert år prøver å drepe israelere, sier han.

Sett i det store bildet har en israeler i Tel Aviv større sjanse for å bli utsatt for uprovosert vold av en annen israeler enn en palestiner på Vestbredden har for å bli utsatt for vold fra en bosetter, sier Avivi, som påpeker at det er en svært marginal gruppe av ekstremistiske bosettere som er voldelige. De aller, aller fleste av de drøyt 500.000 israelske bosetterne er fredelige mennesker.

Weinberg mener kritikken ikke bare må rettes mot en en marginal gruppe med jødiske ekstremister, men også mot palestinere som hver eneste dag angriper sivile israelere.

«Er det for mye å be om? Hva med litt mer bekymring for sikkerheten og livene til sivile israelere fanget i skuddlinjen til palestinske terrorister, og ikke bare overfor sivile palestinere som blir utsatt for angrep fra en liten gruppe jødiske ekstremister,» skriver han avslutningsvis.


 

Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Siste artikler fra MIFF

Aktuelt etter 7. oktober-massakren

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart