Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Hvorfor vies voldelige bosettere så mye oppmerksomhet?

En liten gruppe med ekstremistiske bosettere angriper palestinere i oktober 2020. (Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90)
Det er langt mer vanlig med vold fra palestinere mot israelere.

Det har vært mye skriverier om bosettervold i Judea og Samaria, med fokus på voldelige bosettere i Huwara og Burin sør for Nablus, i tillegg til angrep på palestinere som høster oliven. Men det er et enda større problem som ikke er i nærheten av å få den samme oppmerksomheten, skriver David M. Weinberg i et innlegg i avisen Jerusalem Post.

Weinberg har de siste 25 årene vært en viktig stemme i internasjonal politikk, israelsk diplomati og forsvarsstrategi, etterretning, den jødiske verden og andre relaterte temaer. Han mener det er påfallende at bosettervold får stor internasjonal oppmerksomhet, mens langt mer omfattende vold fra palestinske ekstremister blir forbigått i stillhet.

«FN har et helt byråkrati (FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA) som er viet til å katalogisere den «bratte økningen i bosettervold». De har rapporter om «menneskerettighetssituasjonen i de palestinske områdene okkupert siden 1967» som også repeterer anklagene om vold fra bosettere», skriver han.

FN sier at det i løpet av de siste 10 månedene av 2021 var 410 angrep fra israelske bosettere mot palestinere. 302 av angrepene var rettet mot palestinsk eiendom, mens 108 angrep var rettet mot palestinere.

angrep fra ekstreme israelske bosettere mot palestinere siste ti måneder av 2021, ifølge FN.
0
angrep fra palestinere mot jøder med steinkasting og brannbomber i 2021, ifølge Habithonistim.
0

Flere jødiske organisasjoner i USA, som Anti-Defamation League, Central Conference of American Rabbis, Israel Policy Forum, National Council of Jewish Women, Rabbinical Assembly, Union for Reform Judaism og United Synagogue of Conservative Judaism har fordømt angrepene i et brev til Israels statsminister, utenriksminister og forsvarsminister.

De jødiske organisasjonene har kalt angrepene for «terrorisme og politisk vold» begått av jødiske israelske ekstremister.

«Vi oppfordrer hele den israelske regjeringen til å forene seg i en sterk fordømmelse av disse handlingene, til å jobbe besluttsomt med å ta de ansvarlige og konfrontere den økende truslene fra disse ekstremistene med den besluttsomhet og alvor som denne situasjonen krever», skriver organisasjonene i brevet til israelske ledere.

Videre skriver de at disse voldelige hendelsene skader «Israels image og forhold til USAs regjering, det amerikanske folket, amerikanske jøder og det israelske demokratiet».

«Disse amerikansk-jødiske gruppene har selvfølgelig rett i å forvente at israelske sikkerhetsstyrker gjør alt de kan for å beskytte ikke-voldelige palestinere fra voldelige israelere, og å straffeforfølge jødiske ekstremister i Judea og Samaria, enten det dreier seg om enkeltpersoner eller grupper med ekstremister. Jeg er sikker på at 99,99% av israelerne mener det samme», skriver Weinberg i innlegget sitt.

Som statsminister Naftali Bennett sa om de voldelige bosetterne:

– Etter mitt syn er denne volden fra jøder, som ikke gjenspeiler den halve millionen med normale israelske borgere i Judea og Samaria, skammelig. Jeg vil ikke la dette fortsette, uttalte statsministeren.

I desember 2021 innkalte Bennett lederne for de israelske sikkerhetstjenestene og beordret dem til å bruke alle nødvendige midler for å få slutt på vold fra den lille gruppen med ekstremistiske bosettere.

Utenriksminister Yair Lapid har også sendt et brev til de jødiske organisasjonene i USA hvor han forsikrer dem om at Israel slår ned på vold mot palestinere. Samtidig advarer Lapid om at slike rapporter om vold «ikke må misbrukes til å skjemme hele staten Israel eller manipuleres av dem som ønsker å delegitimere staten Israel».

Det er riktig av Lapid å komme med en slik advarsel, mener Weinberg, fordi bosettervold er verken representativt for israelere eller bosettere flest. Og det store fokuset på bosettervold, som i den store sammenheng er isolerte hendelser, overskygger et langt større problem med daglige angrep fra ekstremistiske palestinere mot ikke-voldelige israelere.

«I den store sammenheng er disse voldelige angrepene isolerte hendelser og langt mindre utbredt enn de daglige angrepene man ser fra ekstremistiske palestinere mot ikke-voldelige israelere», skriver han.

En palestiner kaster stein ved bruk av slynge i januar 2022. I løpet av 2021 var det over 4000 tilfeller med steinkasting (ofte ved bruk av slynge) og brannbomber fra palestinske ekstremister mot israelere.

Ifølge en ny studie, som ikke overraskende ble ignorert av globale medier, FN, menneskerettighetsorganisasjonen og til og med av jødiske organisasjoner i USA, så var det i løpet av 2021 over 4000 tilfeller av stein- og bombekastinger i Judea og Samaria, utført av palestinske ekstremister og terrorister mot israelske jøder.

Disse angrepene inkluderte over 500 angrep med molotovcocktails (brannbomber), som førte til skade på mer enn 150 israelere. Det var en økning i steinkasting på hele 210% fra 2020 til 2021, og en økning i bombekasting på 156% i løpet av den samme perioden.

Ifølge forfatterne av studien, oberstløytnant (reservestyrkene) Yaron Buskila og oberstløytnant (reservestyrkene) Maurice Hirsch fra organisasjonen Habithonistim, har israelske påtalemyndigheter og domstoler gjort lite for å avskrekke og straffe palestinske voldsutøvere.

I 95% av sakene med stein- og bombekasting, som ble brakt inn for israelske sivile og militære domstoler i 2019-2020, var dommene som ble avsagt mot gjerningspersonene langt under maksimumsstraffen for slike lovbrudd. Noen dommer var svært milde, noen få dager i fengsel.

Gjennomsnittlig fengselsstraff for alvorlige angrep med steinkasting var 8,3 måneder og gjennomsnittlig fengselsstraff for livsfarlige bombeangrep var 13 måneder, mens loven åpner for 10 til 25 års fengsel for disse lovbruddene. I 11% av sakene med stein- og bombekasting fikk gjerningspersonen ingen straff i det hele tatt.

«Enda verre er det at mange palestinske angripere ikke en gang ble tiltalt. I 2020 ble bare 21 % av steinkastere i dokumenterte hendelser tiltalt og bare 33 % av dem som kastet bomber», skriver Weinberg.

Buskila og Hirsch i Habithonistim advarer om at så lite straffeforfølgelse av palestinske angripere utgjør en reell trussel mot Israels sikkerhet.

«Disse angrepene, og det manglende israelske operasjonelle og juridiske svaret på dem, svekker følelsen av personlig sikkerhet for israelske sivile og styrker følelsen av «vellykket jihad» mot Israel av palestinske ekstremister», skriver de i rapporten sin.

Hirsch, som ledet IDFs militære påtalemyndighet i Judea og Samaria frem til 2016, mener palestinske terrorister to ganger oppmuntres til voldshandlinger: En gang av svak israelsk rettsforfølgelse og en gang til av palestinske myndigheter, som belønner terrorisme med penger.

Oberst (reservestyrkene) Amir Avivi, leder av Habithonistim, mener problemstillingen med bosettervold «er blåst ut av proporsjoner» av Israel-kritiske organisasjoner og europeiske regjeringer, spesielt med tanke på det er langt oftere at palestinere angriper israelere.

– Uten å bagatellisere hvor forferdelig de ekstremistiske angrepene på palestinerne er, så er 300 angrep mot palestinsk eiendom og 100 angrep på palestinere få tilfeller sammenlignet med de 4000 palestinske stein- og bombeangrepene som hvert år prøver å drepe israelere, sier han.

Sett i det store bildet har en israeler i Tel Aviv større sjanse for å bli utsatt for uprovosert vold av en annen israeler enn en palestiner på Vestbredden har for å bli utsatt for vold fra en bosetter, sier Avivi, som påpeker at det er en svært marginal gruppe av ekstremistiske bosettere som er voldelige. De aller, aller fleste av de drøyt 500.000 israelske bosetterne er fredelige mennesker.

Weinberg mener kritikken ikke bare må rettes mot en en marginal gruppe med jødiske ekstremister, men også mot palestinere som hver eneste dag angriper sivile israelere.

«Er det for mye å be om? Hva med litt mer bekymring for sikkerheten og livene til sivile israelere fanget i skuddlinjen til palestinske terrorister, og ikke bare overfor sivile palestinere som blir utsatt for angrep fra en liten gruppe jødiske ekstremister,» skriver han avslutningsvis.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart