Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Hva står MIFF for?

Noen av deltakerne på MIFFs landsmøte i Åsgårdstrand i 2011. (Arkivfoto: Atle Hansen, MIFF)
Noen av deltakerne på MIFFs landsmøte i Åsgårdstrand i 2011. (Arkivfoto: Atle Hansen, MIFF)
Det er mange Israel-organisasjoner i Norge. De fleste tar utgangspunkt i en eller annen tanke medlemmene har angående jødene eller Israel, og arbeider for å spre det. MIFF går en annen vei.
Med Israel for freds logo fra 1970-tallet til 2011.
Med Israel for freds logo fra 1970-tallet til 2011.

Med Israel for fred (MIFF) tar utgangspunkt i hva folk flest i Israel (de store gruppene) mener. Vår oppgave er å forklare til folk som forstår norsk hvordan israelere flest tenker. Vår oppgave er altså ikke å mene så mye, men å formidle israelernes syn (de største gruppene, og ikke minst Israels lovlig valgte regjering).


Gjengir ulike syn
Dersom dette nettstedet gir leserne et mest mulig klart bilde av hvordan israelere flest oppfatter situasjonen, har vi gjort vår oppgave etter forutsetningen. Vi håper at de fleste ved nærmere ettertanke finner det nyttig at det finnes et slikt sted på norsk, enten man er enig eller ikke.

MIFF ser det ikke som sin oppgave å mene noe om saker som det er uenighet om blant de store gruppene og partiene i Israel. Vi gjengir ulike syn, så får folk trekke konklusjonene selv. Som organisasjon stiller vi oss f. eks. nøytral til jødiske bosetninger i Gaza og på Vestbredden, fordi det er sterkt omstridt i Israel. Vi konstaterer at et stort flertall i Israel er villige til å oppgi bosetningene i bytte for en ekte, varig fred. Problemet er at naboene ikke ser ut til å være villige til å inngå en slik fred.

 

Religiøst nøytrale
Vi er en religiøst nøytral organisasjon. Det betyr at vi ikke tar opp profetier, Bibelens lære om Israel eller andre teologiske emner, bortsett fra en viss fakta-orientering. Det er et grunnprinsipp hos oss at jøder, kristne og sekulære skal kunne føle seg hjemme og kunne delta på like fot på alle nivåer i organisasjonen. Det vi har felles er et vennskap med Israel. Det er også viktig at vårt stoff skal være relevant for folk som ikke tror på Bibelen.

Dette betyr ikke at alle MIFFs medlemmer er religiøst nøytrale personlig. Mange av oss er tvert imot sterkt engasjert i ulike former for kristen eller jødisk virksomhet, og vi kan ha sterke (og ulike) oppfatninger om profetier, misjon blant jøder osv. Mange av MIFF-medlemmene er derfor også medlemmer av en eller flere andre Israel-organisasjoner. De religiøse sakene, vennskap med spesielle grupper jøder osv. blir da ivaretatt gjennom disse organisasjonene eller gjennom menigheter.

 

«Fellesmøte»
Samtidig kan man støtte det opplysningsarbeidet MIFF driver. Vi ser ingen motsetning mellom disse vinklingene. Dermed kan vi samle folk av ulike oppfatninger til et fruktbart samarbeid og et godt vennskap, på tvers av mange skillelinjer ellers. Vi blir som et slags permanent «fellesmøte», der vi lar stridssaker mellom Israels venner ligge, og samler oss om det vi har felles.

Vi ber dem som gløder for spesielle saker om å respektere MIFFs egenart og opptre ryddig i forhold til hvor vi skal uttrykke hva.

Relaterte artikler:
MIFF og Bibelens profetier
Kristenfundamentalister?

 

For fred?
MIFFs utgangspunkt er at israelerne har et sterkt ønske om fred. Det er svært få sjåfører, leger, bønder, lærere, industriarbeidere, forretningsfolk osv. som ønsker å bli utkalt til å føre krig, slik israelerne så ofte har måttet oppleve.

Men det må ikke være en «fred» som tillater terror og/eller legger til rette for en storkrig som til slutt skal ta knekken på den jødiske staten.

Vi håper at vårt informasjonsarbeid kan være et ørlite bidrag til en fred hvor jødene lever i trygghet, og hvor palestinere og andre arabere nyter godt av et fredelig samarbeid med Israel.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart