Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

MIFF klager NTB inn for Pressens Faglige Utvalg

Første side på MIFFs klage til Pressens Faglige Utvalg.
Første side på MIFFs klage til Pressens Faglige Utvalg.
Med Israel for fred har i dag sendt klage til Pressens Faglige Utvalg på en NTB-artikkel fra 15. mai. MIFF mener artikkelen bryter med minst to paragrafer i Vær Varsom-plakaten. Les klagen her.

Hele klagen, inkludert vedlegg, som er sendt til Pressens Faglige utvalg kan du lese her.

[issuu viewMode=singlePage width=420 height=594 embedBackground=%2300a2e8 titleBarEnabled=true showHtmlLink=false proSidebarEnabled=true backgroundColor=%23222222 documentId=120727125749-e0eac6aafa1c4a29acc7b08a4d4b75fa name=klage-paa-ntb-15-mai-2012 username=miff tag=israel unit=px v=2]

Klage på NTB til Pressens Faglige Utvalg (PDF)

 

Her følger teksten i klagebrevet:

 

Drammen 24. juli 2012

Til Pressens Faglige Utvalg

Klager i forbindelse med NTBs sak Advarer mot norsk offshoresatsing i Israel

15. mai 2012 publiserte en rekke medier saken Advarer mot norsk offshoresatsing i Israel fra nyhetsbyrået NTB (se vedlegg 1). 23. juli 2012 ligger saken fortsatt tilgjengelig blant annet på nettstedene Tv2.no, Offshore.no, dn.no og HegnarOnline (se URLer i vedlegg 2).

“Utenriksdepartementet advarer norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor kysten av Israel,” heter det i ingressen. “UD går nå også ut med en advarsel til de norske selskapene som engasjerer seg i området,” står det i brødteksten. [Min uthevning.]

I e-post til undertegnede 21. mai 2012 avviser ambassaderåd Vebjørn Dysvik ved den norske
ambassaden i Tel Aviv at norske myndigheter har gått ut med en spesifikk advarsel vedrørende Israel (se vedlegg 3). “Norge har ikke gått ut med en spesifikk advarsel vedrørende Israel. Selv om det ikke kommer klart frem i saken, relaterer sitatene fra ambassadør Svein Sevje og UDs kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen seg kun til Norges generelle policy vedrørende omstridte havområder. NTB har lagt til egne kommentarer og vurderinger, som må stå for deres regning,” skriver Dysvik. [Min uthevning.]

Ifølge Dysvik ble Norges generelle policy vedrørende omstridte havområder (vedlegg 4) publisert på regjeringen.no 21. januar 2008 (se vedlegg 5). Funnene av naturgass i israelsk kystfarvann ble gjort etter januar 2009.

En e-post fra NTBs journalist Nils-Inge Kruhaug til privatpersonen Sigve Bø, som undertegnede har fått tilgang til (se vedlegg 6), bekrefter Dysviks versjon. “UD har svart på et konkret spørsmål fra meg,” skriver Kruhaug. Han opplyser at Elsebutangen henviste til generelle retningslinjer. Den “er ikke spesifikk for Midtøsten eller Israel,” skriver Elsebutangen. Dette siste gjengir også Kruhaug i sin artikkel. Retningslinjene er gjengitt i sin helhet i vedlegg 4. Som PFU kan se, er ikke Israel nevnt med et ord.

NTBs artikkel fra 15. mai nevner at Libanon bestrider Israels rett over et 860 kvadratkilometer stort havområde i Midtøsten. Men den nevner IKKE at de israelske funnene ligger klart utenfor omstridt område, og det skapes derfor et feilaktig inntrykk av at hele den israelske offshore-satsningen er problematisk i øynene til norske myndigheter. Budskapet i overskriften blir ikke nyansert i brødteksten. For kart som viser funnområdene i forhold til den omstridte sonen, se vedlegg 7.

NTB skriver også at “UD går nå også ut med en advarsel”. Som dokumentasjonen i denne klagen skulle vise, er dette feilaktig.

På vegne av organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) vil jeg be Pressens Faglige Utvalg behandle følgende tre klager.

Klage 1
– På NTB for brudd på følgende paragrafer i Vær Varsom-plakaten:

§ 3.7. (første setning) Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.

  • UD gav aldri en generell advarsel mot norsk offshoresatsing i Israel.

§ 4.4. (første setning) Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

  • En advarsel i tilknytning til Israel ble aldri gitt, det ble bare henvist til generelle retningslinjer for omstridte områder. UD gikk aldri ut med noe, de svarte på en henvendelse fra NTB.

Klage 2
a På NTB for brudd på § 4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

  • Gjennom artikler på nettstedet Miff.no og intervjuer med avisen Dagen 22. mai og 1. juni er NTBs nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes blitt gjort kjent med kritikken av artikkelen fra 15. mai. Han svarer at han ikke se at NTB her har gjort noe galt. (Se vedlegg 8 hvor URL til artikler er gjengitt.)

Klage 3
På de nevnte nettsteder (Tv2.no, Offshore.no, dn.no og HegnarOnline) for ukritisk å ha gjengitt NTBs artikkel fra 15. mai.

Vi er ukjent med at noen av disse mediene har kommet med en rettelse eller presisering. Paragraf 3.2 i Vær Varsom-plakaten pålegger et kontrollansvar for at opplysninger som gis er korrekte.

NTB har i dette tilfellet brukt sin posisjon som tilsynelatende nøytral nyhetsformidler til å skape politiske nyheter som det ikke er grunnlag for. Artikkelen kom i en situasjon hvor det var kjent at Israel skulle ha en konferanse i Stavanger for å tiltrekke seg norsk ekspertise og investorer. NTBs konstruksjon kan derfor vanskelig sees som noe annet enn et forsøk på å stikke kjepper i hjulene for økonomisk samarbeide med Israel, eller et forsøk på boikott av Israel.

Med vennlig hilsen,

Conrad Myrland (sign)
Daglig leder Med Israel for fred


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart