Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Mye helse for pengene

Israelerne lever lenger, men bruker langt mindre penger på helse enn de aller fleste land i OECD.

Den israelske befolkningen har den femte høyeste forventede levealderen i OECD, samtidig som de bruker nesten minst penger på helse per hode. Israelske menn har forventet levealder på 79,7 år og kvinner 83,5 år. Israel har også den laveste spedbarnsdødeligheten av medlemslandene, ifølge en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Det mirakuløse helsevesenet
Historien om det israelske helsevesenet er en historie om et mirakel. De lykkes der andre feiler. For eksempel er Israel et av de landene som bruker minst offentlige skattekroner på sitt helsesystem, i likhet med amerikanerne. Mens gjennomsnittet i OECD finansierer 72 prosent av det over statskassa, er kun 58 prosent av helsebudsjettene i Israel offentlige midler.

Som amerikanerne har fått smertelig erfare, kan omfattende bruk av private initiativ i helsevesenet føre til eksploderende helseutgifter. Ingen land i OECD bruker mer på helse. 17,4 prosent av USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) går til denne sektoren. Tilsvarende tall i Israel, det landet som bruker minst av OECD-landene i forhold til BNP, er 7,9 prosent.

Mens den amerikanske prosentandelen bare har vokst de siste årene, har ikke Israels pengebruk på helse i forhold til BNP økt på 15 år. De har altså klart å bruke private initiativ i langt større grad enn det andre medlemsland har lyktes med, uten at pengebruken øker.

Gode på kreft
Andre tall viser at israelere også lever lenger enn gjennomsnittet etter at de har fått slag eller hjerteinfarkt. I år 2000 døde 8,1 prosent av hjertepasientene innen 30 år etter operasjonen. I dag er tallet nede i 4,1 prosent. Samtidig har prosentandelen som omkommer av hjertesykdommer blitt halvert.

Kreftbehandling er et annet område der israelske sykehus er flinke. Israelerne oppdager kreften tidligere og har bedre behandling. 86 prosent av kvinnene her lever fem år etter at de har fått diagnosen brystkreft, mot 84 prosent i OECD generelt. Også andelen som overlever kreft generelt er langt høyere enn gjennomsnittet.

Tredje minst fedme
Et av Vestens store helseproblemer for framtiden er fedme. Europeerne vokser i bredden som aldri før og tar etter den amerikanske livsstilen. Siden 1980 har antallet som er rammet av fedme i mange OECD-land tredoblet seg. Enkelte land opplever at over halve befolkningen er overvektige, som USA.

Israel er det landet med tredje minst fedmeproblemer i verden, kun slått av Japan og Korea. 14 prosent av israelerne er klassifisert som overvektige.

Best og verst i Israel
Hvis vi beveger oss over på behandlingen av diabetes og astma kan vi se noe av det beste og det aller verste i israelsk helsesektor. I OECD blir 50 av 100.000 voksne innlagt på sykehus hvert år med en diabetes som har gått ut av kontroll. I Israel er tallet ekstremt lavt, med kun 7 av 100.000 innleggelser, på tross av at antallet diabetikere i Israel er like høyt som gjennomsnittet i OECD.

Men når det gjelder kroniske sykdommer som astma får Israel gjennomgå, sammen med en rekke andre land. Dette er en sykdom som skal behandles på fastlegenivå uten å trekke inn sykehusene. På tross av det ble 52 av 100.000 personer fra 15 år og oppover innlagt for astma i OECD-landene. I Israel er tallene til og med høyere, med 68 innleggelser av 100.000 personer.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart