Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Men jødehatet ble ikke borte…

Fram til år 1800 hadde verken jødene selv eller andre vært i tvil om at jødene var et folk uten eget land.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Men Napoleon kom med nye tanker. Han ville behandle jødene som en religiøs minoritet på linje med lutheranere, metodister og andre franskmenn som hadde en annen religion enn den katolske. ”Jeg gir dere alt som religion, ingenting som folk,” sa Napoleon.

Dermed åpnet nye muligheter seg for jødene. De kunne studere på linje med andre, og et stort antall nye yrker åpnet seg for dem. Napoleons linje slo riktignok ikke gjennom overalt og fullstendig. Men likevel: Det skapte en stor optimisme blant mange jøder, særlig i Vest-Europa. Det bidro også til å svekke Messias-forventningene. Mange jøder fikk en meget liberal holdning til sin religion. Et stort antall jøder framskyndet også likestillingen ved å gå over til kristendommen.

Skuffelser
Optimismen viste seg dessverre å være ugrunnet. Riktignok kom jødene seg inn i samfunnet langt mer enn før: De gikk til topps innenfor forskning, næringsliv, kunst og kultur av de fleste slag. Men det som ikke ble borte, var jødehatet. Og etter hvert fikk det karakter av ren rasisme. Dette kulminerte med Hitler og jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

På 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet kunne jødene tro at jødehatet ville gå over, at det måtte finnes en eller annen metode til å løse jødehatets problem i Europa og andre steder. Men det har vist seg umulig. Jødene har forsøkt ghettoen, å leve mest mulig avsondret fra omgivelsene. De har forsøkt total integrering og assimilering (Tyskland), det endte med gasskamrene. Og de har forsøkt alt imellom. Alt har slått feil.

Zionismen bevist
Fram til Israel ble opprettet gikk mange jøder derfor inn for andre løsninger. Man trodde ikke at det var mulig å opprette staten Israel. Og man trodde at andre løsninger kunne gå.
I dag vil de fleste jødene anse at livet selv har bevist at zionismen er den beste løsningen for jødene. Israel er en dundrende suksess (selv om det ikke virker slik i nyhetene i Norge). Og andre løsninger har slått feil.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart