Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Jødene skal brenne i helvete

Det er lite moderasjon å spore hos Hamas: Israel skal utslettes, jødene skal brennes og Palestina skal opprettes "fra sjøen til elven".

«Dersom ikke Israel åpner for forhandlinger med Hamas, blir det aldri fred i Midtøsten.» Slike påstander er ikke uvanlige å høre, verken fra norske eller utenlandske politikere. Dialog bør man ha med hvem som helst, er argumentet.

Stort spillerom
Til tross for den internasjonale boikotten av Hamas, som står på både USAs og EUs terrorlister, får Hamas likevel stort spillerom i vestlige medier. Der bruker de muligheten til å presentere seg selv som fredselskende, som talsmenn for et folk som ikke er noe annet enn et offer for «zionistisk okkupasjon». Ahmed Yousef, viseutenriksminister på Gaza-stripen, skrev for eksempel en artikkel i desember 2010 med et tilsynelatende moderat budskap om fred.

– Gaza vil alltid strekke ut hendene i vennskap til det internasjonale samfunnet og vil alltid ønske enhver dialog velkommen som vil bidra til å skape stabilitet, sikkerhet og vekst i regionen, skrev Yousef.

Ingen «ny pragmatisme»
I siste utgave av Jerusalem Issue Brief, utgitt av Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), påpeker islam-ekspert Jonathan Halevi hva Hamas sier til sine egne. Han mener det rett og slett ikke finnes beviser for «en ny pragmatisme» blant Hamas-lederskapet som skulle danne grunnlag for dialog. Terrorgruppen har heller gått i motsatt retning, og blitt enda mer radikalisert. Sitatene som Halevis gjengir i sin rapport står i sterk kontrast til det moderate fredsbudskapet som Hamas forkynner overfor Veste.

Halevi tar utgangspunkt i heftet «Seierens vei», publisert av Hamas i forbindelse med organisasjonens 23-årsmarkering i desember. Den lille boken inneholder uttalelser fra organisasjonens militære ledere og statistikk om terrorangrep mot Israel.

– Fiender av menneskeheten
Mohammed Deif, øverstkommanderende for al-Qassam brigadene, skriver følgende: «Al-Qassam brigadene […] er bedre forberedt på å fortsette vår egen vei, som vi ikke har noe alternativ til, og det er jihad-veien (den hellige krigs vei) og kampen mot fiendene av den muslimske nasjon og menneskeheten […] Vi sier til våre fiender: Dere befinner dere på utryddelsens vei, og Palestina vil forbli vårt – inkludert Al-Quds (Jerusalem), Al-Aqsa (moskeen), landets landsbyer og bygder fra sjøen (Middelhavet) til [Jordan-]elven, fra nord til sør. Dere har ikke engang rett til én tomme av det.» Vil bruke alle midler Ahmed al-Jaabari, en annen toppoffiser i al-Qassam brigadene, skriver også i heftet: «Våre øyne vil alltid forbli fokusert mot Al-Quds og Al-Aqsa og [vårt fokus] vil ikke begrense seg til Gazas grenser. Vår kampplan skal utvides, som alltid – før eller senere, til hele vårt plyndrede land. Al-Qassam brigadene har aldri utelatt og vil aldri tenke på å utelate noen midler som helst i motstandskampen, for å frigjøre fanger og undertrykke den kriminelle, tyvaktige fiende – og så lenge som zionistene okkuperer vårt land vil kun død og eksil vente dem.» Halevi mener Def og Jaabari her i praksis tar til orde for folkemord.

– Def og Jaabari ønsker at folkemord skal ramme jødene. Ved å definere zionister/ jøder som fiender «av den muslimske nasjon og menneskeheten» har de lagt grunnlaget for å legitimere fysisk utryddelse av jødene, skriver Halev.

– Jødene skal brenne i helvete
Det er ikke første gang at Hamas har kommet med slike trusler, understreker han. 3. mars 2008 sa parlamentsmedlem for Hamas, Yunis al-Astal, at jødene vil bli straffet av Allah og brent i helvete til evig tid – på grunn av sin uforskammethet mot Allah, deres korrupsjon, for myrdingen av profeter og for å ha spilt muslimsk blod. Al-Astal hevdet at enkelte muslimske lærde mener torturen og flammene Koranen taler om vil ramme jødene i dette livet. «Med andre ord: Muslimene blir beordret til å brenne jøder levende inntil den totale utryddelsen av hele det jødiske folk,» skriver Halev.

– Vi vet, og er sikre på, at brannen og Holocaust vil bli jødenes skjebne. Og en av advarslene var det personlige offer som ble gjort på vegne av Allah på militærskolen, hevdet parlamentsmedlemmet Astal. Han siktet til drapet på åtte ultraortodokse studenter ved yeshivaen Merkaz Harav i Jerusalem i mars 2008. Det er imidlertid en jødisk bibelskole og slettes ingen «militærskole».

Jødene kan ikke bo i «Palestina»
I avisen al-Hayat ble den sentrale Hamas-lederen på Gaza-stripen, Khalil al-Haya, spurt om Hamas ønsket å opprette et «islamsk emirat» på Gaza-stripen.

– Vi ser på Gaza som en del av det historiske palestinske territoriet. Vi holder fast ved vår islamske, arabiske og palestinske tro på at Palestina vil bli returnert til sine innbyggere og at zionistenes eksistens vil ta slutt. Meningen med en palestinsk stat er at den skal være én enhetlig islamsk palestinsk stat – og ikke et islamsk emirat – fra sjøen til elven, som vil forene palestinerne. Jødene vil ikke ha noen rett der, bortsett fra dem som levde på palestinsk land før Den første verdenskrig, sier al-Haya.

Konsekvensen blir at kun jøder over 96 år vil få lov til å bo i et islamsk Palestina. Og det er kun de 96-åringer og eldre som bodde i området før første verdenskri.

– Utryddelsen vil komme
I fjor holdt Hamas-utenriksminister Mahmoud al-Zahar en svært antisemittisk tale som ble publisert på organisasjonens fjernsynskanal Al-Aqsa. Han hevdet at jøder historisk sett har «sugd blodet» av franskmennene og britene. I løpet av talen henvendte han seg også direkte mot jødene: – Utryddelsen vil komme, om Allah vil. Fra Palestina, fra hele Palestinas territorium [… jødene] har ingen plass iblant oss […] og ingen framtid blant nasjonene. Dere er i ferd med å forsvinne og vi er i ferd med å stå fram som seierherre.

Slike folk er det noen mener Israel bør gå i dialog med.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart