Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Det muslimske brorskapets nettside er full av antisemittisme

Skjermdump av ikhwanonline.com 26. januar 2012.
Skjermdump av ikhwanonline.com 26. januar 2012.
Det muslimske brorskapets nettside Ikhwanonline.com er full av antisemittisk og anti-israelsk stoff, og har rutinemessig artikler som benekter Holocaust. Jihad og martyrangrep blir opphøyd og Egypts fredsavtale med Israel blir fordømt.

Lesere av Ikhwanonline.com blir advart mot «jødens karakter», som skal være begjærlig og utnyttende.

 

Vinner av valget

Det muslimske brorskapet ble den store vinneren av det egyptiske parlamentsvalget, med over 45 prosent av stemmene. Islamske partier har et stort flertall i parlamentet.

Rapporten om bevegelsens nettside ble publisert i sist uke av Middle East Media Research Institute (MEMRI) melder Jerusalem Post. MEMRI er en non-profit organisasjon som har fulgt og oversatt arabiske og farsiske medier siden 1998.

 

Brorskapet er fortsatt antisemittisk og anti-vestlig

MEMRIs rapport avslører ingen tegn til at brorskapet har endret sin antisemittiske, anti-vestlige retorikk. Siden Mubarak ble styrtet for 11 måneder siden har brorskapet prøvd å framstille seg selv overfor vestlig journalister som en moderat, pragmatisk organisasjon som oppfordrer til et tolerant Egypt. Rapporten viser at det ikke har vært noen tydelig endring hverken  i tone eller innhold når brorskapet henvender seg til velgerne på sitt morsmål, arabisk. Rapporten gir et skremmende innblikk inn i tankeverden til Egypts nye storparti.

 

Mener at jøder sprer ondskap

Et vanlig motiv på brorskapets nettside er «den jødisk karakter.» De mener jødene sprer ondskap i verden.

I mai 2010, etter Gaza-flåten, skriver en skribent, M Mahmoud Abd Al-Rahman, på nettsiden: – I en lang tid, har humane samfunn hatt problemer med den zionistiske jødiske karakter. Alle nasjoner og kulturer er enige om naturen av den sykdommen som er vesentlig i den zionistiske karakteren … nemlig helliggjøring av penger, sex, tyveri, renter og forræderi. Vi så dette i det faraoniske Egypt, og i de kananittiske, amalakittiske, babylonske, persiske og romerske [tidsepokene]. Al-Rahman fortsetter: – I løpet av den faraoniske perioden, ble det skrevet på gravkammeret til [faraoen] Marnephtah: «Egypterne har tillintetgjort zionistene.»

Mohammed Badie, leder av det muslimske brorskapet, skriver i en preken juni 2011 om jødene:

– Allah advarte oss mot jødenes bedrag og deres farlige rolle i å starte kriger … Krigen i Sudan og dens oppdelinger er alt deres arbeid; den interne kampen og krigen blant palestinerne er [en del] av deres plan.

Muhammad Ali Dabour, foreleser på Kairo-universitetet og medlem av den internasjonale unionen av muslimske akademikere skriver på nettsiden i august i fjor:

– Gjennom hele historien har jødene unnlatt å holde sine løfter. De bruker alltid en dobbeltstandard og handler ut ifra egeninteresse, selv hvis dette skulle bety å ødelegge hele verden.

– Å bryte avtaler og traktater er lettere for dem enn å drikke vann eller å puste luft. Slik er jødene. Slik er jødisk natur. Selv om de smigrer, oppfører seg hyklersk og forbitrer hele verden, må ikke vi muslimer bli narret av dem.

 

Holocaust-benektelse

Benektelse av Holocaust er et gjengangertema på nettsiden, forteller MEMRI-rapporten. Et eksempel er en artikkel av Fathi Shihab fra 2010. Fathi Shihab, som er ansvarlig for brorskapets arbeidspolitikk, skriver at Holocaust er oppspinn som Israel bruker for politisk gevinst. Om den internasjonale Holocaust-dagen skrev han:

– Hele verden, Tyskland spesielt, har blitt årlige syndebukker for verdenszionismen, og har kapitulert til historiens største politiske utnyttelse.

Shihab fortsetter med å si at Holocaust ble oppfunnet av amerikanerne sammen med de allierte under annen verdenskrig for å skade tyskerne ytterligere. Han mener at amerikanerne også fant på Holocaust for å forsvare ødeleggelsen de hadde påført Tyskland og hennes allierte under krigen. Artikkelen siterer tre franske Holocaust-benektere; Robert Faurisson, Henri Roques og Roger Garaudy, og også amerikaneren Norman Finkelstein som skrev boken «The Holocaust Industry».

 

Oppfordrer til Israels ødeleggelse

Brorskapets nettside oppfordrer rutinemessig til Israels ødeleggelse. Ikhwanonline publiserer artikler som både oppfordrer og legitimiserer vold mot Israel og israelere.

Abd Al-Rahman Al-Bar, som er medlem av brorskapets lederskap og den internasjonal unionen av muslimske akademikere, skrev i november:

– [Den palestinske saken] vil bli en primærbekymring for Ummah (den arabiske verden) inntil Allah varsler om slutten på den rasistiske tilstand av okkupasjon, og inntil de siste av vårt Ummahs folk kjemper mot de svindlende jødene og deres armeer og frigjør landet fra deres ondskap.

I november skrev også Saleh Sultan som er leder for Jerusalemkomiteen i den internasjonale unionen av muslimske akademikere:

– Det er ingenting som stopper ødeleggelsen av hellige steder unntatt en klar beskjed som sier: «Drep en zionist som svar på enhver stein [som blir tatt] fra den ærebare Al-Aqsa.» Sammen vil vi legge åpent faktumet at judaifiseringen av Jerusalem og planen om å ødelegge Al-Aqasa-moskeen, og vi vil bli klare til å si: «Drep en zionist for hver stein fra Al-Aqsa.»

 

Oppfordrer til martyrdom

MEMRI-rapporten viser at nettsiden til stadighet fordømmer forhandlinger med ikke-muslimer og oppfordrer til martyrdom og jihad.

Muhammad Abd Al-Rahman Al-Masri skriver i 2010 om konflikten mellom muslimer og Israel. Han  oppfordrer til jihad:

– Konflikten mellom zioniststaten og det muslimske Ummah er ikke som en kamp mellom en jordeier og en okkupant som stjeler. Kampen er essensielt  en religiøs kamp, en kulturell kamp om skjebne og eksistens … Koranen indikerer at kampen [vil fortsette] til Dommens Dag.

Etter at Gilad Shalit ble frigjort i 2011 mot at mange palestinske fanger ble sluppet ut av israelske fengsel, skriver Al-Bar om jihad og martyrdom. Han mener at dette er veien fremover for å frigjøre Palestina, i stedet for forhandlinger, som han mener ikke gir resultater.

Al-Bar skriver også om angrepet på den israelske ambassaden i Kairo som et av høydepunktene under den egyptiske revolusjonen. Han mener egyptere på denne måten viste klar motstand mot enhver «zionistisk tilstedeværelse» på egyptisk jord. Han ser den egyptiske revolusjonen som en del av kampen mot Israel:

– Den store prestasjonen var et av uttrykkene på den velsignende egyptiske revolusjonen og et klart tegn på fremgang for den arabisk-islamske foretagende for frigjøring, på bekostning av den zionistiske foretagende, som faller fra hverandre dag for dag.

Al-Bar fortsetter med lovprising av martyrdom og død:

– Å, brødre, Allah har gitt Ummah, som er fortreffelig på å skape død og vet hvordan å dø med ære, kjært liv i denne verden og evig glede i det neste. Svakheten som leder til vår ydmykelse er vår kjærlighet for denne verden og hat for døden.

– Forbered sjelene deres for en stor gjerning. Jobb mot død. Det er da dere vil få evig liv. Sikt mot en ærefull død og du vil få fullstendig lykke.

Du kan lese hele rapporten på MEMRIs nettside her.

Vil du støtte MIFFs informasjonsarbeid for å avdekke antisemittisme? Bli medlem i dag!


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart